Sídliště jsou domovem víc než třetiny z nás Pražanů, a to včetně mne – jsem hrdým obyvatelem Černého Mostu. Chci, aby sídliště byla čistá a upravená, aby se věnovala náležitá péče tomu nejcennějšímu, co sídliště mají: zeleni a prostoru pro trávení volného času. Chci na sídlištích vytvořit sousedskou atmosféru a chci, aby sídliště měla pozornost města. Proto budeme prosazovat, aby v radě města zasedl náměstek primátora pro sídliště. Jeho úkolem bude mluvit se sídlištními komunitami a hájit jejich zájmy: navýšení investic, participaci lidí na nových projektech, ochranu a údržbu zeleně, výstavbu infrastruktury… My, lidé ze sídlišť, si to zasloužíme.

PETR ZEMAN

Náš plán pro sídliště

Sídliště jsou domovem více než třetiny všech rezidentů Prahy. I když se jedná o unikátní a hodnotné územní celky, které mají obrovský potenciál, dlouho stály mimo centrum pozornosti. V posledních dekádách se vedení města zabývalo primárně centrálními částmi města, kam také mířila většina investic.

Výsledkem je smutný paradox – v centru města žije jen hrstka rezidentů. Saturované centrální čtvrti totiž přitahují primárně zájem turistů, obchodů a podniků zaměřených na turismus a realitní spekulanty, kteří obytné domy vnímají jako investici a mnohdy je nechávají prázdné. Zvelebené čtvrti neslouží v první řadě obyvatelům Prahy.

Je nejvyšší čas obrátit pozornost ke všem částem města. Zvláštní pozornost si pak zaslouží sídliště, která mají obrovský potenciál být skvělým místem k životu plným upravené zeleně, čistých ulic a s dobrou nabídkou trávení volného času. Praha se má rozhodně kde inspirovat. Řada evropských měst už potenciál sídlišť objevila a místa, kam se chodilo jen přespávat, proměnila v oblíbené čtvrti zajišťující svým obyvatelům vše, co potřebují. Přesně takový plán máme také pro pražská sídliště. Nepůjde ale o žádnou univerzální šablonu, která by mohla snadno napáchat víc škod než užitku. Prvním a nejdůležitějším krokem bude zapojit do plánování místní, kteří svoje sousedství znají nejlépe. Sami nejlépe vědí, co jim dnes na „jejich“ sídlišti chybí a co jim může zpříjemnit bydlení a pohyb po něm.

Naším cílem je přinést sídlištím živou sousedskou atmosféru, vylepšit obytnou kvalitu veřejných prostranství a zvýšit jejich bezpečnost. Oproti původnímu záměru architektů a urbanistů současná sídla nutně potřebují mix funkcí, které tvoří podmínky pro přirozený komunitní život – pestrou nabídku bydlení včetně možnosti kultivovaně zaparkovat, pracovní příležitosti a rozmanitý venkovní prostor k odpočinku. Veřejná prostranství zlepšíme tím, že najdeme vhodnou náplň pro bezprizorní plochy, ať už jde o náměstí, parky, promenády, hřiště, nebo sportoviště. Infrastruktura sídlišť se blíží limitům své životnosti, proto je třeba masivně investovat do její obnovy i průběžné péče. Může tomu pomoci i aktivace místních komunit, kterým nabídneme podmínky, aby se mohly částečně starat o nové vnitrobloky, předzahrádky nebo užitné a okrasné zahrady. Na sídliště přineseme více kulturního vyžití včetně podpory malých sousedských akcí, které patří k těm nejlepším.

Chceme, aby Praha byla městem, kterému záleží na všech svých obyvatelích a kde se všem dobře žije.

Rozvoj sídlišť bude garantovat radní pro sídliště

Příjemnější život na sídlištích musí v prioritách města poskočit nahoru. Dáme tématu větší pozornost a určíme za rozvoj sídlišť i jasnou zodpovědnost – jmenujeme radního pro sídliště. Díky tomu se dnes roztříštěná a marginalizovaná agenda bude řešit systematicky a efektivně a nápady nevyšumí do ztracena v kolečku nekonečných jednání.

Zasadíme se o příjemnější sídliště

Pražská sídliště jsou unikátním městským prostorem, který si udržuje jedinečnou urbanistickou strukturu a vysokou hodnotu v podobě rozsáhlých veřejných prostor. Byla však dlouhá léta přehlíženými pražskými čtvrtěmi. Naším cílem je investovat do jejich městského prostředí a zpříjemnit tak životy stovkám tisíc Pražanů, kteří v nich žijí. Zavedeme speciální dotace pro pražská sídliště a podpoříme tak z městského rozpočtu projekty, které zlepší jejich prostředí, veřejný prostor, zeleň i snadný pohyb všech jejich obyvatel. Nedopustíme, aby byly tyto rozsáhlé pražské čtvrti a jejich obyvatelé přehlíženi.

Podpoříme participativní projekty na sídlištích

Zasadíme se o rozvoj sídlišť a jejich komunit podporou participativních projektů. V současnosti hlavní město proplácí u participativních projektů městských částí polovinu rozpočtů. Speciálně pro projekty na pražských sídlištích nově navýšíme financování ze strany magistrátu na 100 %. Podpoříme tak i místní komunity a jejich aktivní zapojení do pozitivní změny prostředí sídlišť.

Při regeneraci sídlišť budeme postupovat strategicky a koncepčně

V Praze zatím nemáme příklady úspěšné komplexní regenerace, která by sídliště proměnila v živou lokalitu odpovídající současným požadavkům na město. Taková lokalita potřebuje dostatek pracovních příležitostí, rozmanitou nabídku bydlení, aktivně využívaný venkovní prostor, přirozenou sociální kontrolu a fungující komunitní život. K potřebné regeneraci přistoupíme promyšleně a s dlouhodobou koncepcí, jen tak lze plně využít potenciálu sídlištní struktury a rozvinout konkrétní lokality. Důležité je najít mezi klíčovými aktéry dohodu o celkové budoucí podobě sídliště, rozdělit zodpovědnost za realizaci a následnou správu jednotlivých částí území a objektů a nastavit jasná pravidla, podle kterých se aktéři v území mohou řídit.

Otevřená prostranství upravíme tak, aby sloužila místním

Promyšlená úprava rozlehlých otevřených prostranství může výrazně zvýšit obytnou kvalitu lokalit. Volné plochy doplníme o konkrétní náplň (náměstí, sousedský plácek, městský park, promenáda apod.), která místu dodá určitý charakter a přitáhne rozmanitější aktivity ve veřejném prostoru. Zároveň lze část volných ploch přidělit stávajícím domům a podpořit tak vznik sdílených míst – například sdílených zahrad pro trávení času venku v kruhu blízké komunity (sousedé ze stejného domu, vchodu). Obyvatelé pohybující se intenzivněji ve venkovním prostoru přispívají k živosti i bezpečnosti sídlištního prostředí. Bezprizorní volné plochy rovněž mohou sloužit k lepší organizaci parkovacích stání, kterých je na sídlištích obecně nedostatek.

Příležitosti pražských sídlišť

Ve venkovním prostoru vytvoříme místa pro setkávání i sport

Vytvoříme místa pro setkávání, shromažďování či veřejné aktivity (náměstí, plácek), sport (hřiště, workouty, běžecké a in-line okruhy nebo třeba skatepark), či pro hry, posezení či relaxaci v intimnějším prostředí (parčíky, zahrady). Na řadě míst je už dlouho potřeba výměna povrchu, terénní úpravy, doplnění herních prvků, osazení nových stromů a záhonů, kvalitnější veřejné osvětlení, výměna městského mobiliáře i doplnění prvků modré infrastruktury (dešťové zahrady, poldry, průlehy a další).

Vytvoříme nové vnitrobloky pro setkávání a komunitní aktivity

Nové sdílené zahrady a vnitrobloky přinesou vyšší užitnou hodnotu a rozmanitější využití, díky kterému si obyvatelé území osvojí a budou o něj pečovat. Slouží ke společnému setkávání sousedů, bezpečnému pohybu dětí a dalším komunitním aktivitám. Nově vytvořené vnitrobloky mají potenciál v sobě obsáhnout různé aktivity od užitných a okrasných zahrad, dětských hřišť či sportovišť přes drobnější stavby komunitního charakteru (klubovna, dílna, společenská místnost nebo menší tělocvična) až po různé typy parkování. Víme, že při plánování vnitrobloku je nezbytné zapojit do procesu obyvatele okolních domů a konkrétní program sestavit na základě jejich požadavků a přání, ale i organizačních a finančních možností.

Oživíme přízemí panelových domů

Na rozdíl od domů v tradiční blokové zástavbě byly panelové domy většinou stavěny bez komerčních prostor v přízemí – parteru –, a na sídlištích tak chybí živé ulice s obchody, kavárnami nebo restauracemi. Aktivní parter je ve městě důležitý ze dvou důvodů: poskytuje prostor pro provozování obchodů, služeb a drobného podnikání, což znamená pracovní příležitosti v místě bydliště, a také podporuje život na ulici a zvyšuje tak přirozenou kontrolu a bezpečnost lokality. Vznik aktivního parteru podpoříme přede- vším v okolí zastávek MHD, na frekventovaných pěších trasách, významnějších nárožích a okolo důležitých veřejných prostranství.

Vybudujeme nová parkovací místa a lépe je uspořádáme

Nedostatek parkování na sídlištích je jedním z jejich nejčastěji skloňovaných nedostatků. Od dob, kdy byla sídliště stavěna, stupeň automobilizace výrazně vzrostl a problémem se stalo nejen zaparkovat, ale často i projet ulicí. Zřizovaná parkovací stání musíme přizpůsobit charakteru prostranství. Vyhrazené otevřené parkování zaručí obyvatelům jisté stání, parkovací přístřešky zase poskytnou alespoň částečnou ochranu vozu před klimatickými vlivy. Obě řešení chceme primárně umisťovat mimo samotná uliční prostranství, aby auta zbytečně nezahlcovala silnice a chodníky a nebránila příjemnému a pohodlnému pohybu v místě.

Architektonickými úpravami zvýšíme standard bydlení

Další v evropských městech oblíbenou úpravou je vymezení předzahrádek, kterými se dá řešit přirozená potřeba oddělit veřejný prostor ulice od soukromého prostoru v domě. Předzahrádky mohou být poloveřejné ve sdíleném vlastnictví a péči obyvatel daného domu anebo mohou být polosoukromé u bytů v přízemí. V obou případech přinášejí požadovanou míru soukromí a plní převážně okrasnou a pobytovou funkci. Současná poptávka po rozšiřování plošné výměry bytů se dá řešit různými typy přístaveb. V západních zemích je oblíbená forma vyvýšených teras, které mohou být částečně kryté, přičemž nebrání v osvětlení bytu. Dalším způsobem jsou přístavby v horních patrech nebo střechách domů, díky kterým může být byt zvětšen až o desítky metrů čtverečních. Výrazné proměny vnějšího výrazu domu lze dosáhnout předsazením samonosné konstrukce s balkony či lodžiemi. Je to osvědčená a v zahraničí hojně využívaná strategie, jak zvýšit plošný standard bytů, snížit energetickou náročnost výstavby a zvýšit hodnotu bytů.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.