Praha vytváří čtvrtinu bohatství naší země. Velkou část z toho ale stát přerozděluje jinam a je velmi skoupý v podpoře našich velkých investic jako třeba metro nebo okruh. Budu vždy bojovat za to, aby Praha byla finančně samostatná. Aby mohla lépe rozhodovat o tom, jak použije peníze vytvořené na svém území. Aby daně, které u nás vznikají díky úspěšným podnikatelům a novým investicím, neodtékaly v takové míře pryč. Aby pomáhaly našemu městu být i dál srdcem české ekonomiky. Aby se ekonomický motor Prahy točil stále silněji a pomáhal rozvíjet nejen naše město, ale i zbytek republiky.

PAVEL VYHNÁNEK

Náš plán pro městské finance a podporu podnikání

Věděli jste, že pražský rozpočet je třetí největší v Česku, hned po Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu školství? To ale neznamená, že má Praha vystaráno. Aby se naše město mohlo rozvíjet a reagovat na globální změny, potřebuje obrovské investice do dopravy, bydlení, školství, sociální sféry nebo životního prostředí. Jejich financování nebude jednoduchý úkol. Je proto potřeba, aby byl pražský rozpočet spravován zodpovědně, konzervativně a hlavně profesionálně. A my víme, jak na to. Na rozdíl od státu se Praha nesmí bezhlavě zadlužovat kvůli výdajům na běžný provoz a projídat rezervy, které si vytvořila pro financování svých strategických investic. Nedovolíme, aby se opakovala nezvládnutá výstavba tunelu Blanka, na kterou Praha neměla dost peněz, a proto se kvůli ní škrtaly jiné důležité investice. Naše město zatím chátralo a mosty padaly. Nechceme také dopustit návrat pražských kmotrů, kteří odsávali veřejné peníze pro svůj osobní prospěch. Městské finance budeme vynakládat jen na kvalitně připravené a dobře řízené projekty.

V minulých letech jsme ukázali, že to s odpovědnou správou pražského rozpočtu myslíme vážně. I v náročných momentech, kdy svět ochromila pandemie koronaviru nebo válka na Ukrajině, Praha hospodařila bez deficitu, na investice putovalo nejvíce peněz v historii a zadlužení města kleslo na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Proto jsme připraveni zvládnout všechny výzvy, které Prahu čekají, a pražské finance konzervativně spravovat i nadále. Nebojíme se pustit do řešení celostátních systémových problémů, protože ostatní strany se nás, Pražanů, zpravidla nezastanou. Důležitou roli při rozvoji vybavenosti a služeb pro Pražany hrají městské části, proto je město musí podporovat při zajišťování investičních projektů. I nadále tak budeme uplatňovat objektivní kritéria při rozdělování peněz na základě jasně stanovených priorit a nebudeme rozesílat dotace podle politické příslušnosti.

Na pražské investice zajistíme dostatek peněz. Chceme využít nejen vlastních prostředků Prahy, ale získávat i finance od státu, efektivně využívat dotace nebo čerpat výhodné úvěry, například od Evropské investiční banky. Do smysluplných projektů zapojíme i soukromý sektor. Naše koalice už zavedla systém kontribucí developerů, kteří se u nové výstavby budou finančně podílet na zajištění občanské vybavenosti. Nebudeme se bát inovativních řešení pro získávání finančních prostředků na investice, budeme kombinovat různé finanční zdroje, rozložíme financování v čase a využijeme moderní finanční nástroje.

Praha jako hlavní město denně obsluhuje až 2 miliony lidí. Naše město je také ekonomickým motorem České republiky. Stát na to ale bohužel vůbec nebere ohled. Úplně zapomíná na podporu významných infrastrukturních staveb, jako je výstavba nového metra nebo dostavba městského okruhu. Ve všech okolních státech je přitom naprosto běžné, že centrální vláda velkým městům na budování důležitých staveb finančně přispívá. V tomto macešském přístupu jsme bohužel smutný evropský unikát.

Budeme bojovat za to, aby se tento přístup změnil a stát začal rozvoj Prahy opravdu aktivně podporovat. Praha v tom ale není sama. Je potřeba, aby všechna města a obce měly dostatek stabilních příjmů, jejichž výši mohou ovlivňovat nezávisle na rozmarech celostátních politiků. Samosprávám se musí podpora ekonomického rozvoje vyplácet tak, aby úspěšné podnikání na jejich území neslo přímé příjmy do jejich pokladen, ne aby vybrané daně stát anonymně přerozděloval.

A my jsme se už pustili do práce. Jako první jsme otevřeli veřejnou debatu na téma rozpočtového určení daní a motivace samospráv k podpoře výstavby a podnikání. Spolupracujeme na tom s partnery, jako jsou agentura CzechInvest nebo Svaz průmyslu a dopravy. Vypracovali jsme studii Chudé město pražské, která přináší neveselé zahraniční srovnání a vyvrací časté mýty o pražských financích. Díky tomu jsou obecní finance živým tématem veřejné diskuze.

Finance

Zasadíme se o více peněz od státu pro Prahu

Budeme prosazovat víc peněz pro Prahu od státu. Praha je ekonomickým motorem republiky, proto je naším cílem, aby stát podpořil její rozvoj. Nechceme peníze brát na úkor českých a moravských regionů. Co do hlavního města stát vloží, to se vrátí všem obyvatelům ČR. Praha zároveň musí mít možnost své příjmy ovlivňovat, zajistit jejich stabilitu a nebýt závislá pouze na náladách celostátních politiků.

Ostatní politické strany se Prahy nikdy nezastanou, protože musí hlavně vypadat dobře před voliči ve zbytku republiky. Politikaření tak vždy dostane přednost před potřebami Pražanů. Některé strany dokonce chtějí peníze Praze ubrat, stejně jako už je ubraly v minulosti. Budeme nadále hájit pouze zájmy Pražanů a budeme bojovat za dostatek financí pro rozvoj našeho města.

Ekonomický rozvoj se musí Praze vyplácet

Zajistíme, aby Praha měla prospěch ze svého ekonomického úspěchu. V současné době se bohužel daňové výnosy celostátně rozdělují bez ohledu na to, kde byly vybrány. To obce demotivuje a lákání nových investorů se jim vlastně vůbec nevyplatí, protože nová výstavba znamená akorát náklady. Již jsme navázali spolupráci s ostatními obcemi a kraji, agenturou CzechInvest a Svazem průmyslu a dopravy, které si tento problém také uvědomují. Řešíme s představiteli státu možnosti změny nastavení příjmů obcí. Společně tak prosadíme zvýšení podílu daní, které obcím zůstanou v jejich území, jako je tomu třeba v Německu. Jako první jsme otevřeli veřejnou debatu na téma rozpočtového určení daní a motivace samospráv k podpoře výstavby a podnikání. Vypracovali jsme studii Chudé město pražské, která vyvrací mýty o pražských financích, příjmu Prahy z přerozdělených daní a také přináší cenné srovnání se zahraničím ve financování významných projektů. Obecní finance jsou tak díky nám konečně živé téma veřejné diskuze a rozhodně v tom nehodláme polevit.

Budeme prosazovat odpovídající platy pražských zaměstnanců veřejné správy

Chceme, aby pražští zaměstnanci ve veřejné správě měli adekvátní platy a mohli v hlavním městě důstojně žít. Budeme požadovat od státu více peněz na jejich platy a reformu státních platových tabulek. Stávající celostátní tabulkové platy hasičů, učitelů, zdravotních sester, pečovatelů a dalších povolání jsou stejné pro celou zemi a neberou v potaz různé životní náklady v regionech. Pražští hasiči nebo policisté pak jen těžko shánějí nové kolegy. Praha přitom potřebuje kvalitní zaměstnance ve veřejných službách.

Na klíčové projekty budeme požadovat peníze od státu

Budeme požadovat od vlády finanční příspěvek na stavbu metra D a městského okruhu. Praha je totiž jedinou metropolí v Evropě, které centrální vláda nepřispívá na velké dopravní a infrastrukturní stavby ze svého rozpočtu. Už dávno neplatí, že pražská infrastruktura slouží jenom Praze – tyto klíčové stavby uleví i středočeské dopravě a nastartují ekonomický rozvoj celého regionu. Proto je nutné, aby se na jejím financování podílel i stát, jako je to běžné v okolních zemích.

Budeme pokračovat v odpovědném hospodaření města

Snížili jsme zadlužení města na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Budeme pokračovat v konzervativním hospodaření s pražskými financemi. Praha nebude projídat své rezervy, které si vytvořila pro strategické investice. I nadále nebude – na rozdíl od státu – financovat svůj provoz na dluh, možnost úvěrů využijeme pouze pro velké infrastrukturní stavby. Nedovolíme návrat pražských kmotrů a odsávání veřejných peněz na předražené a protekční zakázky. Budeme pokračovat v zodpovědném vynakládání financí na potřebné projekty a služby Pražanům.

Nedopustíme zákulisní dohody při rozdělování financí

Finanční prostředky i dotace městským částem budeme i nadále rozdělovat podle potřebnosti pro Pražany, ne podle zákulisních dohod. Kde dřív hrála roli stranická knížka, tam dnes dbáme na objektivní a racionální kritéria a jasně stanovené priority. Stejné principy uplatňujeme i při sestavování celopražského rozpočtu a hodláme v tom pokračovat.

Vyčleníme rekordní finance na investiční projekty

I nadále budeme klást důraz na investice do rozvoje dopravní infrastruktury, výstavbu škol, revitalizaci veřejného prostoru a zeleně a výstavbu bytů, na které zajistíme dostatek financí. Pro rok 2022 jsme na investice vyčlenili dosud nejvyšší částku v historii Prahy a v tomto trendu budeme pokračovat.

Podpoříme nové školy a školky v městských částech

Budeme finančně podporovat městské části, aby dokázaly zajistit dostatečnou občanskou vybavenost pro své obyvatele. Praha potřebuje nové školy a školky, jejich výstavba je však často mimo rozpočtové možnosti městských částí. Budeme i nadále městským částem vycházet vstříc a podporovat je dotacemi či bezúročnými půjčkami bez ohledu na to, kdo je kde v opozici a kdo v koalici. Na prvním místě jsou pro nás totiž potřeby Pražanů.

Ekonomika

Budeme naslouchat pražským podnikatelům

Pražští podnikatelé generují 25 % HDP České republiky, a jsou proto pilířem nejen pražského, ale i celorepublikového rozvoje. V průběhu pandemie covidu jsme intenzivně komunikovali se zástupci hlavních podnikatelských sektorů a s představiteli podnikatelských svazů jsme hledali cesty podpory pražským podnikům. V této praxi budeme pokračovat i v postcovidové době, ve které se zaměříme na rozvoj podnikatelského prostředí v Praze. Budeme pražským podnikatelům naslouchat a společně budeme řešit aktuální výzvy, které před městem a jeho podnikateli stojí.

Podpoříme podnikání a ekonomický rozvoj Prahy

Praha musí budovat svou image progresivního města s bohatou kulturní historií. Masivně podpoříme značku Prahy jako dobrého místa pro život a pro podnikatele. Zasadíme se o zvyšování mezinárodní reputace města založené na vysoké vzdělanosti, inovativnosti a pracovitosti Pražanů. Budeme posouvat pražskou ekonomiku směrem k vývoji nových technologií, biovědních oborů, znalostní ekonomice, kreativním průmyslům, rozšíření podnikání s vysokou přidanou hodnotou a tím cílit na její restrukturalizaci.

Využijeme dotačních programů k rozvoji kreativních hubů, jako například v Pražské tržnici. Společně se státem budeme usilovat o rozvoj nových vědecko-technických center a podnikatelského ekosystému, které fungují v úspěšných městech a regionech jako Brno, Poznaň nebo Porýní-Falc. Rozvineme potenciál, který naše město nabízí, i pomocí aktivní ekonomické diplomacie. Zasadíme se o to, aby Praha byla místem vhodným pro byznys i pro podnikatele ze zahraničí.

Zafinancujeme kvalitní programy pražských vysokých škol pro lepší uplatnění absolventů ve firmách

Vyčleníme nově finance pro pražské vysoké školy na stipendia špičkových vyučujících a vědců z celého světa. Cílem je zvýšit úroveň univerzitní výuky a výzkumu, která studentům nabídne nejnovější znalosti a světové technické i společenské trendy. Pražským podnikatelům pak vysoké školství nabídne absolventy s kvalitním vzděláním v žádaných oborech na pracovním trhu a v inovačních firmách.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.