Nezávislí kandidáti na radnici Prahy 3

Proč do toho jdeme

 

Za poslední čtyři roky se Praha 3 osvobodila od dlouhé vlády ODS, která se na Trojce postarala o nehospodárné nakládání s obecním majetkem, nedostatek míst ve školách a školkách nebo prapodivné developerské projekty.

Praha 3 nesmí znovu řešit skandály na radnici. Potřebuje se připravit na velké výzvy budoucnosti – především výstavbu na Nákladovém nádraží Žižkov a houstnoucí dopravu i ovzduší.

My v PRAHA 3 SOBĚ jsme lidé různých profesí, kteří tady na Trojce s rodinami léta žijeme a máme to tu rádi. Zasadíme se společně o to, aby naše městská část byla čistá a opravená, aby se nečekalo měsíce na opravu jednoho kanálu. Aby radnice dobře hospodařila. A především aby se na Praze 3 počítalo s úplně každým. Proto do toho jdeme.


Přejeme si Prahu 3 čistou, bezpečnou a naslouchající místním

 

Jsme součástí nezávislých kandidátů PRAHA SOBĚ, kteří za sebou mají úspěšnou proměnu Prahy 7 a viditelné výsledky v celé Praze. Jde nám o poctivou a pečlivou správu městské části.

To nejdůležitější pro Prahu 3:

 • Pozornost musí mít všechny lokality Prahy 3. Péči a investice si zaslouží Žižkov, Vinohrady, Ohrada, Jarov, Vackov, Vápenka, Balkán i Chmelnice.
 • Necháme prokouknout zanedbaná místa. Třeba Husitskou, Hollarovo náměstí nebo křižovatky na Ohradě, Jarově nebo Želivského. Navýšíme počet městských strážníků v ulicích Prahy 3.
 • Místa v dobrých školách a školkách pro všechny děti. Potřebujeme nové kapacity, aby bylo dost míst i s plánovanou výstavbou na Nákladovém nádraží Žižkov.
 • Promyšlené opravy místo přehazování odpovědnosti. Opravovat se musí, ale v koordinaci s magistrátem a s informováním místních.
 • Nedopustíme návrat starých známých tváří na radnici. Do vedení Trojky se nesmí znovu dostat ti, kdo tu rozprodali bez rozmyslu obecní majetek.

Náš tým pro Prahu 3

Filip Málek

IT analytik informačních systémů pro veřejnou správu

Žižkov má úplně specifické genius loci, které je oproti jiným městským částem naprosto výjimečné. Bydlím tady strašně rád. Pracuji jako analytik informačních systémů pro veřejnou správu. V téhle práci jde hlavně o to, abych správně naslouchal zákazníkovi a na základě jeho připomínek navrhl systém, který bude vyhovovat a hlavně pomáhat všem jeho uživatelům, což často bývají všichni občané našeho státu. A přesně takhle by měl fungovat i starosta městské části. Měl by opravdu naslouchat svým spoluobčanům a na základě jejich připomínek navrhovat řešení, která budou nejlépe vyhovovat všem a pomůžou, aby se nám tady společně lépe žilo. Chci, aby naše městská část byla čistá a opravená, aby se nečekalo měsíce na opravu jednoho kanálu. Chci aby naše městská část myslela na mladé i starší lidi jako i na rodiny s dětmi, aby radnice pomáhala všem potřebným. A taky chci, aby radnice věnovala svou péči o veřejný prostor rovnoměrně mezi všechny části Prahy 3.

Julie Kochová

předsedkyně organizace pro pomoc ohroženým dětem

Narodila jsem se na Vinohradech, na Žižkov jsem se přestěhovala v patnácti letech. Tehdy byla radnice Prahy 3 ostudou a mám radost, že je to dnes úplně jinak. Přála bych si, aby se na Praze 3 žilo stále lépe a aby se radnice dokázala dívat na městskou část očima všech jejích obyvatel. Ani si nevšimnete, že jsou někde schody nebo chybí nájezd na chodník, dokud nejdete o holi, s kočárkem nebo na vozíku. Stejně tak můžete chodit na radnici vyřizovat jen parkování nebo občanku, anebo se pro vás radnice stane poslední šancí, jak si udržet bydlení, když náhle přijdete o práci nebo onemocníte. Zasadím se o to, aby tu radnice byla pro své obyvatele ve všech životních situacích.

Studovala jsem žurnalistiku, politologii a soudobé dějiny, pracovala jsem jako novinářka ve vydavatelství Economia a od roku 2016 se pohybuji v sociální oblasti, především okolo tématu ohrožených dětí.

Jakub Cháb

učitel, překladatel

Na Praze 3 žiju se svojí rodinou od roku 1995. Povoláním jsem učitel angličtiny, začátkem 90. let jsem několik roků sbíral zkušenosti v Řecku, kde jsem vedl vlastní jazykovou školu, stejně jako později v Praze. Posledních 15 let jsem pracoval v Lucembursku jako manažer českého překladatelského oddělení v Evropské komisi.

Mojí specializací je bytová politika a školství. Na radnici Prahy 3 jsem již působil před necelými dvaceti lety jako opoziční zastupitel, kdy se nám mimo jiné podařilo zabránit naprosto nepromyšlenému rušení základních škol, které plánovalo tehdejší vedení radnice.

Mám tři dospělé dcery, manželku, která to se mnou táhne už pětatřicet let, a jakkoliv vím, že žijeme v jednom z nejkrásnějších měst na světě, vím také, že i na Praze 3 je a bude stále co zlepšovat.

Michal Sirovátka

ekonom, manažer v oblasti dopravy

Narodil jsem se před 40 lety na Praze 2 a nyní s manželkou a třemi dětmi žijeme na Praze 3 na Vinohradech. Jsem vystudovaným ekonomem. V minulosti jsem byl odpovědný za obchodní zastoupení poradenské společnosti v Rakousku, byl jsem 10 let ředitelem několika firem a nyní podnikám sám na sebe. Baví mě projektové řízení, finance, doprava, marketing a komunikace. Na Praze 3 se nám jako rodině s malými dětmi žije spokojeně. Naše městská část se dobře rozvíjí, chystají se velké projekty, ale myslím, že by se nemělo zapomínat i na ty menší, jako jsou bezbariérové nájezdy na chodníky, nové přechody, výsadba stromů tam, kde již v minulosti rostly, nebo opravy výtluků na chodnících a silnicích. Zároveň má městská část velké rezervy v úklidu některých lokalit.

Kateřina Knoblochová

manažerka v oblasti autorských práv

Ač původem Severočeška, od střední školy žiji na různých místech v Praze, vystudovala jsem ekonomii a dlouhá léta se pohybuji v hudební branži – dnes pracuji jako manažerka autorských práv se zaměřením na hudební díla. Jsem členem spolku Prázdné domy, který se snaží upozorňovat na osud nevyužitých a opuštěných budov po celém Česku. V rámci spolkové činnosti vedu architektonické procházky po různých pražských čtvrtích včetně Žižkova.

Posledních 10 let bydlím s rodinou na Praze 3: pracuji tu, děti zde chodí do školy, v okolí bydliště tráví svůj volný čas s kamarády nebo na kroužcích, chodíme sem na nákupy, do restaurací nebo si zahrát tenis, po čtvrti chodíme pěšky, jezdíme MHD, ale i autem, zkrátka náš běžný rodinný život se točí zejména kolem Trojky – a tak máme možnost vnímat své okolí a srovnávat. V uplynulých letech jsme zaznamenali, že radnice se stala lidem přístupnější, začala reagovat na běžné potřeby svých obyvatel a vymezovat se proti pochybným praktikám minulých období. Chci se aktivně podílet na tom, aby se tento trend udržel i v příštích letech. Zkušenosti našich úspěšných kolegů z magistrátu a zejména aktivní synergie s nimi nám mohou pomoci, abychom městskou část nadále rozvíjeli tak, aby byla od Bulhara až po Jarov příjemným místem pro život.

Jakub Šlegl

výzkumný pracovník v oblasti fyziky vysokých energií

Na Žižkov jsem se přestěhoval s manželkou před pěti lety. Už tu dříve žila a ta zkušenost nás přilákala. Později se k našemu zkoumání žižkovského genium loci přidaly i naše dvě děti a zase jsme začali objevovat další žižkovské nabídky, tentokrát pro rodiny s dětmi. Začali jsme si všímat různých potřeb a dosud pro nás jednoduchých překážek. Naopak jsme ocenili kvalitu některých dětských hřišť a nabídku kroužků i pro ty nejmenší.

Na Žižkově se mi žije dobře, ale chápu, že to tak nemusí být pro všechny, a je co zlepšovat. Chci se zasadit o lepší prostupnost území a pozvednutí zanedbaných míst. Příkladem je výsledek soutěže na oblast Florence, který je velkou výzvou pro vytvoření spojnic s dolním Žižkovem a pozvednutím tolik zanedbaných míst na důstojný prostor pro pohyb a pobyt obyvatel. Profesně se zabývám fyzikou vysokých energií v oblasti dozimetrie. Věřím, že svým technickým zaměřením budu přínosem do týmu.

Kristýna Bašná

vědecká pracovnice se zaměřením na výzkum v oblasti boje proti korupci

Náš program

1. Pozornost si zaslouží všechny lokality Prahy 3

Trojka nejsou jen Žižkov a Vinohrady.

Zasadíme se o investice rovnoměrně do všech lokalit Prahy 3 – pozornost radnice a péče o veřejný prostor patří úplně stejně Ohradě, Vápence, Jarovu, Vackovu, Balkánu nebo Chmelnici.

2. Necháme prokouknout zanedbaná místa

Rychlé řešení drobných problémů je pro kvalitu života ve čtvrti často důležitější než velké investiční akce.

Zaměříme se na proměnu míst, na která se léta nesáhlo a která jsou pro své okolí ostudou. Proměníme špinavé kouty, zanedbané parčíky nebo temné průchody v upravená a čistá místa, okolo kterých nebudete chtít jen co nejrychleji projít. Chceme, aby bylo po Praze 3 příjemné chodit pěšky.

Ve spolupráci s vámi a na základě vašich podnětů necháme provést potřebné úpravy. Například připravíme pro křižovatku u divadla Ponec na Husitské první rychlou pomoc i dlouhodobé řešení vzešlé z mezinárodní architektonické soutěže Florenc 21, proměníme Hollarovo náměstí u Vinohradské nemocnice nebo dnes pro chodce nepřátelské křižovatky na Ohradě, Jarově nebo Želivského. Nezapomeneme ani na zanedbané vnitrobloky a prostranství na sídlištích.

3. Každé dítě z Prahy 3 musí mít místo v dobré škole a školce

Pro rodiče nesmí být zápisy adrenalinový sport

Na Trojce již dnes chybí místa pro prvňáčky i školkové děti starší tří let, natož aby byla městská část připravená na novou výstavbu na Nákladovém nádraží Žižkov a v dalších lokalitách nebo aby měla možnost nabídnout obecní školku už dvouletým dětem. Rozdílná je také kvalita škol a řada rodičů si v případě nespokojenosti se spádovou školou nemůže kvůli přetlaku zvolit školu podle svého přání. Urychlíme přípravu nových škol a školek i rozumné navýšení kapacit tam, kde to nebude mít dopad na kvalitu výuky stávajících žáků.

Podpoříme další možnosti předškolního vzdělávání jako lesní školky nebo dětské skupiny. Soukromé školy jsou nedílnou součástí nabídky škol na P3 a budeme podporovat jejich rozvoj. Zasadíme se o dobré podmínky pro učitele tak, aby se mohli ve své práci rozvíjet a být tu pro své žáky. Přejeme si také, aby školy pečovaly o duševní pohodu dětí, na které je vytvářen čím dál tím větší tlak, a předávaly dětem nejen faktické znalosti, ale učily je také sebedůvěře, kamarádství a radosti z poznávání.

4. Na Nákladovém nádraží Žižkov nesmíme rezignovat na zájmy místních

V případě Nákladového nádraží Žižkov budeme důsledně hájit zájmy občanů Prahy 3.

Současné plány výstavby na Nákladovém nádraží Žižkov jsou smutným dokladem, jak laxně město přistupovalo k plánování a rozvoji. Důsledkem je stav, kdy máme jako místní oprávněné obavy, jak vznikající zástavba dopadne na kapacity škol a školek, zdravotní péči nebo dopravu.

V případě Nákladového nádraží Žižkov budeme důsledně hájit zájmy občanů Prahy 3. PRAHA SOBĚ se na magistrátu podílela na přijetí nových pravidel pro developery, tzv. kontribucí, díky kterým mají developeři přispívat jasně danou částkou na občanskou vybavenost území. V případě Nákladového nádraží Žižkov se však nedá jásat, protože kontribuce už jen zmírňují chyby vzniklé v minulosti. Zasadíme se o to, aby s narůstajícím počtem bytů přibyly také dostatečné kapacity školek a škol, lékařské péče (především praktiků, pediatrů a zubařů) i parkování a veřejné dopravy.

5. Místo přehazování odpovědnosti chceme v dopravě koordinaci a dobrou komunikaci

Opravovat se musí, ale v koordinaci s magistrátem a s informováním místních.

Nebudeme se vymlouvat a neustále si přehazovat odpovědnost s magistrátem, kdo může za jakou uzavírku nebo co se mělo řešit jinak. PRAHA SOBĚ kandiduje na magistrát i na radnici městské části proto, abychom působili společně a v maximální prospěch Prahy 3. Táhnout za jeden provaz bude potřeba nejen u nadcházejících velkých rekonstrukcí Seifertovy, Koněvovy, Jana Želivského nebo Vinohradské.

6. Nechceme ulice zasekané nekonečnými kolonami

Prioritou musí být kvalitní a rychlá veřejná doprava.

Přibývající počet obyvatel i aut zvyšuje potřebnost rychlé a spolehlivé veřejné dopravy, která je pro cestování autem pohodlnou alternativou. Budeme usilovat o maximálně rychlé spojení MHD. Prověříme také možnosti omezení tranzitní automobilové dopravy.

Ve spolupráci s magistrátem a s experty posuneme návrh vysokokapacitního a rychlého spojení, který má skutečný potenciál odlehčit v budoucnu vytížené oblasti na Nákladovém nádraží Žižkov – výstavbu okružního metra „O“ se stanicemi Želivského, Nákladové nádraží Žižkov a Chmelnice. Nechceme další generace postavit před situaci, kdy se zaspalo v momentě, kdy byl čas skutečná řešení naplánovat a s předstihem připravit.

Prověříme také prodloužení autobusové linky 101 až ke stanici U Památníku a podpoříme elektrifikaci autobusové linky 136 s ohledem na zplodiny a úzké ulice, kterými linka projíždí.

7. Chceme se znovu cítit bezpečně tam, kde jsme už zapomněli, že to jde

Navýšíme počet městských strážníků v ulicích Prahy 3.

Nejen části Kostnického náměstí, Husitské nebo Koněvovy ulice jsou místy, kterým se po setmění raději vyhneme. Chceme přinést řešení na míru pro každé místo, kde dnes lidem chybí pocit bezpečí. Potřebujeme trvalé zásahy ve veřejném prostoru, která „rozbijí“ temná nebo zastrčená zákoutí přitahující uživatele drog nebo lidi bez domova. Podpoříme terénní sociální služby i dobrou nabídku trávení volného času nejen pro mladé lidi, která je nejlepší prevencí budoucích problémů. Budeme také s městskou policií vyjednávat více “měšťáků” v ulicích a v nejvíce problematických lokalitách prověříme možnosti kamerového systému a zřízení nových policejních služeben. Přejeme si zachovat jedinečný ráz Prahy 3 od Žižkova po Jarov, kde nemusíme mít strach pustit své děti samotné ven.

8. Obnovíme funkci cestářů

Chceme upravené, uklizené a zelené ulice.

Na Trojce máme nádherná upravená místa i mnoho zelených ploch. Trápí nás ale špinavé chodníky s mnoha výtlukami, nedostatečná péče o zeleň a chybějící stromy tam, kde třeba i dříve rostly a kde je možné jejich znovuvysazení. V ulicích se chceme cítit příjemně. Navrhneme zřídit funkci cestářů, kteří budou pravidelně procházet ulicemi a dohlížet na to, že řešení nahlášených výtluk, rozbitých laviček, chybějících nájezdů na chodníky nebo nepořádku se neztratí v kolečku nekonečných jednání. Budeme pečovat o zeleň nejen v parcích. Navážeme také na studii pro výsadbu stromů ve stromořadí, aby se urychlila příprava výsadby nových stromů, která je vždy složitým procesem.

9. Záleží nám na každém obyvateli

Nikoho nenecháme na holičkách.

Zajistíme, aby se na úřad Prahy 3 mohl obrátit každý, kdo se dostane do těžké životní situace, ať již osobně zaviněné či nikoli. Příkladem jsou důsledky energetické krize, ztráta bydlení, nezvladatelné zadlužení, obtíže při jednání s úřady a podobně. Úřad městské části bude pod naším vedením buď sám nápomocen při řešení nebo poradí, na koho je možné se obrátit. Součástí bude i bezplatná základní právní pomoc.

Přejeme si, aby byla Trojka přátelskou čtvrtí pro všechny generace a všechny životní situace. Čtvrtí, kde s radostí studujete, pracujete, vychováváte děti i si užíváte důchodu a nemusíte se obávat, jestli v případě nemoci či jiné situace nezůstanete odkázáni jen sami na sebe. Budeme na prvním místě podporovat ty služby, které umožní každému žít tak, jak sám chce. Podpoříme terénní služby asistující lidem v domácnostech a nízkoprahové ambulantní služby, které dokáží poskytnout rychlou pomoc přizpůsobenou osobním potřebám. U pobytových služeb pak budeme dbát na jejich komunitní charakter, otevřenost okolí a individuální přístup. Podpoříme také rodinné pečující, kterým pomůžeme zorientovat se v systému dostupné pomoci a posílíme odlehčovací služby tak, abychom rodinám usnadnili nesmírně náročnou péči.

10. Podnikatelům nesmí radnice házet klacky pod nohy

Méně papírování a více podpory.

Žižkov byl vždy místem, kde se dařilo drobným podnikům. Naším cílem je vyjít vstříc začínajícím podnikatelům a živnostníkům a podporovat ty stávající, ať již se jedná o obchody a služby sousedského rázu nebo větší podnikatelské aktivity. Zasadíme se o minimalizaci papírování a poskytneme místním podnikatelům ze strany radnice maximální servis, a to i informační, týkající se zejména základních právních a daňových otázek – formou vyčleněných pracovníků i konzultací na míru pro nové i zkušené podnikatele, kteří mají zájem podnikat na Praze 3. Naším cílem je rozvíjející se soukromý sektor na naší městské části. Budeme usilovat také o dobrou správu pronájmů nebytových prostor. Díky analýze občanské vybavenosti budeme moci vyjít občanům vstříc a podpořit v místě vznik pekařství nebo domácích potřeb.

11. Kulturní nabídka pestrá a dostupná všem

Podpoříme také sousedské a komunitní projekty.

Na Praze 3 se stále něco děje a my chceme pestrou kulturní nabídku ještě rozvíjet. Úlohou radnice nemá být kulturní akce hlavně organizovat – hlavní je vytvářet dobré prostředí pro všechny kulturní tvůrce. Budeme s místními tvůrci a organizátory v kontaktu a budeme dbát na to, aby granty v oblasti kultury byly rozdělovány transparentně a na základě odborného posouzení. Zároveň se zasadíme o to, aby byla nabídka dostatečně široká, kvalitní a dostupná pro všechny místní včetně dětí nebo seniorů. Zavedeme také program proplácení vstupného školám zřizovaným Prahou 3, které navštíví některou z místních kulturních institucí.

Oživíme prázdnou budovu někdejších Žižkovských lázní v Husitské ulici plánovaným Domem tance. Chceme, aby se dům konečně otevřel svému okolí. Je ostudou, že je budova ve veřejném majetku od roku 2004 nevyužívaná.

Fandit budeme také sousedským a komunitním projektům, třeba oslavám čarodějnic, karnevalům nebo pořádání sousedského knižního bazaru. K tomu vypíšeme cílené mikrogranty bez zbytečného papírování pro organizátory. Chceme, aby radnice finančně podpořila smysluplné akce, do kterých sousedé vloží svůj čas.

12. Hospodařit je potřeba vyrovnaně a se zapojením občanů

Praha 3 jako sebevědomá městská část musí hospodařit transparentně a vyrovnaně.

Zasadíme se o hospodaření bez zbytečného zadlužování a o efektivní využívání dotací a dalších externích zdrojů stejně jako o rovnoměrné rozdělení investic do všech lokalit Prahy 3. V maximální prospěch Prahy 3 využijeme také systém tzv. kontribucí, které budou developeři platit za novou výstavbu v městské části. Připravíme také participativní rozpočet jako skvělý nástroj k většímu zapojení občanů do dění ve své městské části a podpoříme informovanost občanů o plánovaných investicích v jejich okolí.

13. Konec nevyužívaným obecním nemovitostem

Každý obecní byt a každá budova musí sloužit místním.

Vzhledem k privatizaci a divoké minulosti obchodování s obecními byty je bytový fond městské části značně prořídlý, takže možnosti radnice v bytové politice jsou omezené. Chceme proto udělat revizi všech obecních bytů, nevyužívané zrekonstruovat a nabídnout k pronájmu. Obec musí mít k dispozici obecní byty pro lidi potřebných profesí nebo pro lidi, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci.

Díky kontribucím, které budou developeři platit za novou výstavbu v městské části, nás čekají zajímavé výzvy. Jednou z nich je původní budova Nákladového nádraží Žižkov, kde bychom chtěli část této budovy využít jako nový kulturní dům městské části.

14. Veřejný prostor pro místní lidi

Abychom se na Trojce cítili dobře a vítaně.

Chceme, aby veřejný prostor primárně sloužil lidem, kteří v daném místě žijí. Proto podpoříme takové projekty, které budou zohledňovat požadavky místních. Jsme pro upravené cesty, opečovanou zeleň a opravené lavičky v parku na Parukářce, ale rozhodně nechceme přijít o genius loci, které toto místo má především kolem hospůdky, kterou zachováme v současné podobě. Budeme bojovat proti nesmyslné výstavbě v sousedství parků, která by narušovala náš společný veřejný prostor.

Podpoříme a důsledně naplánujeme také nové projekty v léta opomíjených částech Prahy 3, například realizaci Domu tance v budově bývalých Žižkovských městských lázní a nové propojení z Husitské na Vítkov.

15. Nedopustíme návrat těch, kteří Prahu léta drancovali

Jsme přesvědčení, že město patří lidem, ne politikům.

Vnímáme, že Praha 3 udělala díky stávající koalici velký krok dopředu. Chceme Trojku rozvíjet dál a jako PRAHA 3 SOBĚ přinést nová témata a zlepšení, na která místní dosud čekají. Potřebujeme jít dále – ne se vrátit zpět do časů, kdy se na radnici každý staral jen o svou peněženku nebo saunu…

Nedopustíme, aby se vrátily časy, ze kterých se Praha 3 vzpamatovává dodnes. Aby se obecní majetek rozprodával hluboce pod tržní cenou. Aby se město zbavovalo veřejných prostranství, jako se to stalo například v případě parku před Viktorkou Žižkov. Chceme, aby radnice Prahy 3 už nikdy nebyla proslulá skandály a arogancí politiků vůči občanům.

Jsme vaši sousedé a rozhodli jsme se pro své okolí něco udělat. Nemíříme na radnici kvůli vlastnímu prospěchu, ale z přesvědčení, že město má patřit lidem a radnice a politici, kteří ji vedou, mají sloužit občanům, a ne se chovat jako jejich nadřízení.

Že už jste takových slibů slyšeli spousty? Máte pravdu. Za našimi kolegy z PRAHA SOBĚ však stojí skutečná práce na pražském magistrátu a na Praze 7. Poctivou správu a sousedskost teď nabízíme přinést také do všech lokalit naší krásné Prahy 3.

Jak nás podpořit

Každá podpora se počítá a děkujeme za ni!

 

Podpořte naši snahu a společně proměňme Prahu 3.

Jak nás můžete podpořit?

 • Vyvěste si náš banner nebo nám pomozte rozdávat naše noviny. Napište nám na [email protected]
 • Pošlete nám vaše nápady pro lepší Prahu 3, rádi se s vámi spojíme.
 • Podpořte naši kampaň finančně – libovolnou částkou. Děkujeme!

 

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Pohodlná a rychlá doprava pro všechny

  Kvalitní školy a dostupné sociální služby

  Poctivá a otevřená správa městských financí

  Péče o kulturu a regulace masového turismu

  Město ohleduplné k lidem i přírodě

  Číst Vizi
 • Zapojte se

  Dejte nám vědět, co je potřeba změnit

  Zapojte se jako dobrovolníci do kampaně

  Přidejte svůj lajk, sledujte nás na facebooku

  Chci se zapojit
 • Podpořte naši kampaň

  Připojte se k nám a podpořte naši kampaň finančním příspěvkem – ať se o našich plánech lidé dozvědí!

  Pomůžete nám také, pokud se připojíte k rozdávání našich materiálů nebo je umístíte ve své provozovně. Napište nám na dobrovolnici(at)prahasobe.cz

  Za každou podporu děkujeme!

  Chci podpořit kampaň