Plány pro konkrétní místa v Praze 11

mapaP11

Kandidujeme pod číslem 1 ve volbách na radnici Prahy 11

 

Naše priority

 • Přejeme si, aby Praha 11 zůstala příjemným místem k životu, aby v naší čtvrti nadále bylo dost zeleně a volného prostoru.
 • Je nezbytné, aby se všichni obyvatelé – starousedlíci i rodiny s dětmi – mohli s důvěrou obrátit na radnici a aby ta rozhodovala v jejich zájmu.
 • Velmi nám záleží na poctivém přístupu radnice a efektivním hospodaření bez plýtvání a politických trafik.
 • Zásadní projekty naplánujeme v souladu s místními, kteří přece nejlépe vědí, co je v jejich okolí potřeba.
 • Budeme s empatií pečovat o starší sousedky a sousedy, aby se tam, kde strávili většinu života, cítili co nejlépe. Rozšíříme nabídku služeb pro lidi, kteří ji potřebují, zachováme lékařskou pohotovost.
 • Výstavba musí být ohleduplná k okolí, podpoříme pouze ty projekty, jež budou respektovat přání i obavy obyvatel Jižního Města.
 • Budeme se věnovat všem lokalitám Prahy 11 a rovnoměrně investovat do veřejného prostoru – proměníme dlouho opomíjená místa ve spolupráci s odborníky, kteří s tím mají bohaté zkušenosti.
 • Naším velkým přáním je, aby naše děti rády chodily do kvalitních škol a školek, měly dost míst, kam jít sportovat, na kroužky či jen tak ven.
 • Zpřístupníme školní hřiště v odpoledních hodinách, žádné nepřenecháme předimenzovaným soukromým projektům! Podpoříme vznik lesní školky.
 • Chceme, aby naše ulice byly upravené a chodníky opravené, výrazně zlepšíme úklid a péči o zeleň včetně vodních prvků.
 • Zkrátka chceme Jižní Město a okolí spravovat tak, aby se nám tu všem dobře žilo.

Náš tým pro Prahu 11

Jan Jaroš

zakladatel PRAHA 11 SOBĚ, redaktor knih pro děti, kandidát na starostu Prahy 11

Od narození žiju na sídlištích, na Jižním Městě bydlím s rodinou 11 let. Přeju si, aby Praha 11 odpovědně rozvíjela sociální služby a podporovala komunitní aktivity obyvatel. Naprosto zásadní je chránit a rozvíjet to nejcennější, co naše sídliště nabízí – velkoryse řešený veřejný prostor se spoustou zeleně. Budu velmi rád, když nás podpoříte v komunálních volbách – ideální je přidat svůj voličský křížek nahoru ke kandidátce číslo 1, tedy PRAHA 11 SOBĚ, děkujeme!

Jiří Dvořák

zakladatel PRAHA 11 SOBĚ, IT specialista

Vystudoval jsem Informatiku na VŠE, mám zkušenosti z několika mezinárodních projektů v oblasti telekomunikací a logistiky. Chci, aby Praha 11 využívala svěřený majetek efektivně, aby nehospodařila se ztrátou. Mou prioritou je kvalitní doprava, čisté ulice a chodníky bez bariér. Přeju si, aby Praha 11 lépe pečovala o veřejný prostor a pečlivě naslouchala potřebám svých obyvatel.

Michal Veselský

sociolog

Na Jižním Městě žiju přes 30 let. Příroda ho učinila v průběhu let zelenějším. Teď bychom se měli postarat na oplátku my, abychom její práci neznehodnocovali zbytečnými stavebními záměry, kterých je aktuálně v Praze 11 spousta. Naopak smysl vidím v hospodárné opravě a rozvoji chátrajících míst. Příkladem může být nefunkční fontána u Blankytu, kde se opakovaně vymýšlejí nákladné projekty místo potřebné opravy vodního prvku a rozbitých dlaždic.

Daniela Rohde

účetní

V Praze 11 žiju 15 let a mám to tu moc ráda. Líbí se mi, jaká je tady infrastruktura a zároveň jak máme blízko do přírody. Ve volném čase ráda chodím na procházky nebo jezdím na kole a jsem vášnivou čtenářkou. Zajímá mě rozvoj naší městské části, a to zejména dostupné bydlení, doprava a revitalizace vnitrobloků či náměstí. Také bych chtěla posílit občanskou společnost a pomáhat nejslabším.

Ondřej Svoboda

energetik

Vystudoval jsem na ČVUT v Praze ekonomiku energetiky a v tomto oboru rovněž pracuji. Své zkušenosti s vývojovými projekty chci využít při rozvoji jihoměstské infrastruktury, ať už jde o energetický management úřadu či škol nebo o technickou a dopravní infrastrukturu. Celý život bydlím na Jižním Městě a je mou srdeční záležitostí. Chci zachovat genius loci sídliště v podobě vzdušné zástavby se spoustou zeleně.

Ingrid Langová

analytik vykazování zdravotní péče

Na vysoké škole jsem studovala obor Veřejné zdravotnictví, který se zabývá ochranou a podporou zdraví obyvatel. Nyní pracuji v oblasti vyúčtování zdravotní péče ve fakultní nemocnici v Praze a tento ekonomický směr ve zdravotnictví studuji na ČVUT v Praze. Svým zájmem o podporu veřejného zdraví a zároveň o efektivitu výdajů, nejen na zdravotní péči, chci zkvalitnit život svých sousedů v Praze 11.

Kryštof Ušela

student bezpečnostních studií

Na Jižňáku jsem vyrostl a je to moje srdcové sídliště. Jako student ho chci udělat přívětivějším zejména pro mladé lidi. Rád bych, aby rozhodování radnice městské části bylo odpovědné a důvěryhodné. I na komunální úrovni je velmi důležité rozhodovat odborně a k tomu je v případě největšího sídliště v naší zemi nezbytné využívat také poznatky sociálních věd. Mezi mé zájmy patří bezpečnost, životní prostředí a doprava.

Ladislav Kleger

produktový manažer a lektor jógy

… a také vystudovaný ekolog se zájmem o veřejný prostor a otec dvou dětí. Souzním s heslem mysli globálně, jednej lokálně! I proto se sousedy ze sídliště poctivě kompostujeme a obhospodařujeme předzahrádky, aby naše okolí vypadalo k světu. Mým cílem je podněcovat aktivity, které lidi vtáhnou do veřejného dění, čímž z Jižňáku společně vytvoříme lepší místo k životu.

Eva Hernová

učitelka angličtiny

Dětství jsem prožila na sídlišti, na Jižním Městě žijeme s manželem a dětmi osm let. Učím angličtinu na vyšší odborné škole, zajímají mě především komunitní projekty a životní prostředí. Rodiny s dětmi podle mě ocení pestřejší nabídku v oblasti školství. Podobně jako nedávno v Praze 7 by mohla vzniknout lesní školka provozovaná městskou částí, aby tato možnost byla dostupnější.

Vlasta Hamalová

pastorační asistentka

Na Chodov jsem se přistěhovala s rodiči, když mi bylo šest let. Dětská dobrodružství jsem tak zažívala na vyrůstajícím Jižním Městě, které se po založení rodiny stalo domovem pro mě, manžela i čtyři děti. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu a potom teologickou fakultu UK v Praze. Od roku 2013 pracuji v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích jako pastorační asistentka. K tomu, co dělám, patří krom výuky náboženství i to, že utváříme  program v Komunitním centru tak, aby byl dosažitelný pro co nejvíce lidí (koncerty, divadla, tančírny, cvičení, besedy…). Začali jsme například s Jihoměstským masopustem, ke kterému se po několika letech svým dílem přidala KC Zahrada. K životu v tak velkém “městě ve městě” je třeba právě takových malých “komunitních” ostrůvků, aby si lidé nepřišli ztraceni v davu. Hodně tomu mohou napomáhat i školy a školky, kde se utvářejí nové vztahy a vazby mezi dětmi i rodiči. Ráda bych, abychom nebyli lhostejní k tomu, co je okolo nás, a jen nečekali, až se někdo postará. Každý může nějak přispět k tomu, aby se nám tu žilo lépe.

Šárka Růžičková

učitelka

Na Jižním Městě jsem vyrostla, teď tu vychovávám svou dceru i děti ve školce, které vedu ke vztahu k okolí a přírodě. Hodně času jsem věnovala projektům v našem sousedství. I proto jsem dostala vyznamenání za rozvoj naší městské části. V našem bytovém družstvu naslouchám přáním všech generací a také aktivně vystupuji proti výstavbě komplexu Sky Opatov.

Vojtěch Čurda

historik, pedagog

Působím na středních školách i v akademickém prostředí. V Praze 11 mám dlouholeté kořeny, prioritou je pro mne zachování a rozšiřování zeleně, parků, i kulturního potenciálu, které toto prostředí nabízí. Je pro mne podstatné propojování kultury a vzdělávání i podpora nových a podnětných uměleckých projektů na Jižním Městě.

Amaru Araneda

IT specialista

Starám se mimo jiné o sociální sítě a u nás na Roztylech s maminkou taky o zahrádku u našeho panelového domu, kde máme i kompostér. Když bude městská část pomáhat lidem s péčí o okolí jejich bydliště, bude život na sídlišti příjemnější.

Jan Peroutka

technický ředitel v oblasti bezpečnosti

Doma na Hájích, kde bydlím už 42 let, máme dvě dcery. V mezinárodní firmě odpovídám za řízení a rozvoj bezpečnostních technologií, mám na starosti posuzování kvality zabezpečení objektů. Ve volném čase se angažuju jako dobrovolník v několika zapsaných spolcích, využívám při tom dlouholetou praxi ve Skautu.

Tereza Braniš

personalistka

Už pět let bydlíme s rodinou na Jižním Městě a velice se nám líbí lokálnost, s jakou tady můžeme fungovat. Přeju si, aby se Jižní Město odpovědně připravovalo na rychle se měnící středoevropské klima.

Martina Lesáková

zubařka

Pracuju jako zubařka, na Jižním Městě bydlím s manželem a malou dcerkou. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se nám tu všem žilo dobře. Snažíme se o to například tím, že se staráme o fungování Komunity podporovaného zemědělství Mezi domy, kam si lidé ze sídliště chodí pro ovoce a zeleninu přímo od pěstitelů.

Jan Čapek

projektant dopravních staveb

Na Jižním Městě jsem vyrostl a pořád se mi tu líbí. Pracuju jako projektant liniových staveb. V Praze 11 vidím problém především s dopravou, kolonami a parkováním. A také v dosavadním nezodpovědném přístupu k potřebám obyvatel, viz příklad lávky přes Opatovskou ulici u polikliniky – když se zbourá něco, co lidem slouží, má být vzápětí vybudována moderní funkční náhrada.

Lukáš Plaček

manažer vývoje softwaru, předseda SVJ Štichova

Na Jižním Městě bydlím s manželkou a třemi dětmi 19 let (děti tedy o něco méně). Povoláním jsem programátor, v posledních letech jsem spíše manažer, stále ale v oblasti vývoje softwaru. V SVJ Štichova 591-592, které má 40 bytových jednotek, působím už mnoho let v roli předsedy. Jsem aktivní v naší farnosti: zasedám ve farní radě, spolupracuji na nedělních dětských katechezích, působím jako přednášející v programu Manželské večery. Co se týče Prahy 11, zaměření nemám. Pracovat je potřeba zkrátka na všem, k tomu by mi mohlo pomoci to, že jsem tělem i duší… úředník.

Jan Lukavec

kulturní publicista, redaktor literárního časopisu a knihovník 

Na Jižním Městě žiju od narození a vychovávám tu i svoje děti. Vystudoval jsem bohemistiku a kulturologii, ve svých textech se zaměřuji na témata ležící na pomezí přírodních a společenských věd. Jsem autorem několika kulturně-historických knih, další chystám právě o Jižním Městě. Zabývám se v ní méně známými aspekty Jižáku, jeho specifičností, ambivalentností i obecně podnětností „sídlištního bytí“. Podstatná je pro mne i otázka, jak může umění a literatura přispívat ke kolektivní identitě zdejší komunity.

Jana Mydlilová

projektová manažerka

Nyní jsem především mámou malé dcerky, a proto bych chtěla, aby se naše čtvrť vyvíjela tak, aby se jí v ní jednou dobře žilo – měla nadále možnost jít do přírody, měla kam chodit do školky a poté do školy a mohla smysluplně trávit čas na území naší městské části. Dále si přeju, aby se okolí metra využívalo zajímavějším způsobem, bylo příjemné tu trávit čas a nebylo jen místem, kam jde člověk, protože musí. Dlouhodobě mě zajímá sociální oblast, a to především dostupné bydlení, které je myslím stále důležitějším tématem pro většinu z nás.

Program pro Prahu 11

1. Zodpovědné financování městské části

Radnice bude hospodařit rozumně a poctivě.

 • Prosadíme důsledný audit městských investic s důrazem na smysluplnost a rentabilitu projektů
 • Nepřenecháme městské a školní pozemky na projekty soukromých subjektů/investorů s nulovým nebo omezeným pozitivním dopadem pro Prahu 11
 • Zlepšíme hospodaření na svěřených pozemcích, zvýšíme příjem z billboardů na pozemcích MČ
 • Budeme dbát na transparentní ověřování tržních cen a řádné hospodaření s majetkem; stabilizujeme rozpočet Prahy 11
 • Aktivní komunikace se zástupci SVJ a BD a jejich podpora a lepší informovanost, aby mohli lépe prosazovat a hájit své zájmy

2. Sociální politika a zdravotnictví

Musíme si pomáhat!

 • Zachování lékařské pohotovosti je pro nás prioritou
 • Zajistíme adekvátní zvýšení kapacity zdravotní péče kvůli rostoucímu počtu pacientů. Pomůžeme tím zdravotníkům, aby nedocházelo k jejich přetížení
 • Důsledně a kvalitně opravíme obecní byty, aby se v nich dalo dobře bydlet
 • Podpoříme rozvoj protidrogové prevence a prevence rizikového chování ve spolupráci s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a školami
 • Zvýšíme bezpečnost i v okolí domů s pečovatelskou službou (například doplněním bezbariérových nájezdů)
 • Díky pomoci od magistrátu necháme opravit evakuační výtahy v Petýrkově
 • Zefektivníme a zkvalitníme službu Senior taxi
 • Zastáváme nulovou toleranci hazardu
 • Umístíme automatizované externí defibrilátory (AED) na frekventovaná místa, jako jsou stanice metra, sportovní areály či budovy úřadu. Včasná efektivní pomoc je při záchraně života zásadní
 • Podpoříme občany ohrožené ztrátou bydlení, aby čerpali od státu a města pomoc, na kterou mají nárok

3. Sport, kultura a volný čas

Pestrá a bohatá nabídka pro všechny generace

 • Dětem z Jižního Města chybí velké dopravní hřiště – napravíme to!
 • Zpřístupníme školní hřiště veřejnosti v odpoledních hodinách a o víkendu
 • Podpoříme sportovní soutěže žáků ve školách i mezi jednotlivými školami z Prahy 11
 • Umožníme sportovat a navštěvovat kroužky i dětem z rodin, které postihla současná složitá ekonomická situace
 • Jsme pro vybudování venkovního koupaliště s velikostí odpovídající počtu obyvatel Prahy 11
 • Nenecháme zpustnout stávající sportovní hřiště a najdeme prostory pro nová
 • Podpoříme vznik kiosků s občerstvením ve veřejných parcích
 • Vneseme umění do jihoměstských ulic a parků. Dáme prostor novým uměleckým dílům
 • Budeme se věnovat cenným prvkům původní veřejné vybavenosti našeho sídliště a původním uměleckým dílům
 • Podpoříme kulturní akce, kurzy a workshopy v komunitách

4. Školství

Zasloužíme si kvalitní školy se spokojenými dětmi, učitelkami i učiteli.

 • Modernizace škol a školek je pro nás jednou z nejvyšších priorit, zaměříme se proto na zajištění dostatečných financí z fondů a dotací pro rekonstrukce
 • Zvýšíme finanční prostředky pro školení učitelů a školní projekty
 • Vytvoříme podmínky pro bezpečné cestování do škol
 • Budeme dbát na zajištění spolupráce škol a státních institucí při pomoci dětem cizinců s integrací, a to včetně dostupného doučování češtiny na každé škole
 • Usnadníme rozvoj škol a školek v rámci spolupráce s vědeckými, ekologickými, jazykovými, sportovními a dalšími institucemi (projekty a přednášky pro děti, soutěže nejen na úrovni městské části, spolupráce s volnočasovými zařízeními, spolupráce rodičů a škol/školek)
 • Obnovíme pravidelný průzkum spokojenosti a podpoříme školské rady v jejich možnostech, jak řešit problémy
 • Pomůžeme na svět jihoměstské lesní školce

5. Výstavba

Posuňme se od bezohledného zahušťování sídliště ke skutečně kvalitním projektům.

 • Podpoříme jen ty stavební projekty, které jsou přínosné pro stávající obyvatele Jižního Města a jsou ohleduplné k jejich domovům a občanské vybavenosti, a to včetně zeleně
 • Chceme včas zapojovat veřejnost do diskuse o stavebních záměrech. Včasné a adekvátní informování ze strany radnice by mělo být samozřejmostí včetně komunikace se zástupci SVJ a BD a jejich podpory, aby mohli lépe prosazovat a hájit své zájmy. Na radnici zajistíme prostor pro diskusi mezi veřejností a investorem
 • Budeme důsledně vyžadovat účast investorů na budování infrastruktury na základě pravidel o kontribuci, schválených na magistrátu i hlasy Prahy Sobě. Jasným stanovením podmínek při jednání s investory zajistíme pro městskou část co největší a nejefektivnější využití každého projektu. Díky tomu mohou vzniknout nové školy, školky a místa pro komunitní aktivity, zdravotnická zařízení, přízemí s obchody a službami či zelené střechy
 • Rozšíříme fond městských bytů, které bude možné získat i v novostavbách v rámci pravidel o kontribuci. Peníze získané z nájemného městských bytů budou využity pro kvalitní údržbu a rekonstrukce stávajících bytů a pořizování dalších
 • Podporujeme zřízení funkce městského architekta kvůli zajištění odbornosti při jednání s investory a hájení stavebních zájmů Prahy 11

6. Doprava a parkování

Bezpečné cesty pro řidiče, pěší i kola, kočárky a koloběžky.

 • Prioritou je hledání vhodného řešení navýšení parkovacích kapacit, ideálně spojením několika možností (parkovací domy, podzemní parkování, ekologické parkovací plochy)
 • Podpora parkování bude jednou ze stěžejních podmínek při jednání s investory, obyvatelé sídliště nesmějí doplácet na chybné kroky předchozích vedení Prahy 11
 • Rozmístíme u školek, škol, obchodů či stanic metra další stojany na kola, odrážedla a koloběžky
 • Zaměříme se na zajištění průjezdu hasičů i v rámci osvětové kampaně „3 metry k životu“, která upozorňuje na rizika spojená s nedodržováním předpisů při parkování
 • Využijeme všechny dostupné možnosti k odstranění autovraků
 • Navrhneme lávku přes dálnici
 • Připravíme důstojnou cestu pro chodce i cyklisty podél ulice Výstavní/Novopetrovické
 • Podporujeme vznik nových cyklostezek a cyklopruhů smysluplných vzhledem ke stávajícím cyklostezkám tak, aby nedocházelo k omezení kapacity hromadné ani automobilové dopravy

7. Veřejný prostor a bezpečnost

Víme, jak oživit a zpříjemnit místa, kde se denně pohybujeme.

 • Rozmístíme vodní prvky pro osvěžení nejen v horkých dnech
 • Zajistíme kompletně bezbariérové přechody a rozjedeme opravy chodníků, aby se senioři, vozíčkáři či rodiče s kočárky mohli všude po Jižním Městě pohybovat pohodlně
 • Prosadíme větší zapojení občanů při revitalizaci vnitrobloků a zlepšování kvality veřejného prostoru (zastínění dětských hřišť, vybudování míst pro posezení, piknikových míst, odpočinkových a relaxačních zón atd.)
 • Zařídíme v parcích veřejné toalety odpovídající kvality se snadnou údržbou
 • Budeme se věnovat prvkům veřejné vybavenosti, patřičné péče se dočkají jednotlivá pítka a konečně i jedinečný prostor na Blankytu
 • Doplníme chybějící lavičky a opravíme dřevěné pergoly, které potřebují rekonstrukci
 • Zvýšíme frekvenci úklidu kolem kontejnerů a odpadkových košů
 • V noci chceme bezpečné a klidné ulice, zamezíme nelegálnímu závodění v jihoměstských ulicích

8. Životní prostředí a příprava na klimatickou změnu

Pečovat o své okolí a myslet na budoucnost se nám všem vyplatí!

 • Zaměříme se na výběr vhodných míst a vhodné flóry pro výsadbu (stromy, luční plochy, udržování záhonů s okrasnými rostlinami)
 • Pomůžeme SVJ a dalším majitelům domů s výstavbou fotovoltaických elektráren na střechách a se zapojením do energetických komunit, jakmile k tomu bude připravena příslušná legislativa
 • Při nové výstavbě a stejně tak při rekonstrukcích budeme prosazovat jako jednu z podmínek zelené a bílé střechy pro lepší tepelnou udržitelnost v letních měsících
 • Zasadíme se o převod magistrátní zeleně v ulicích Prahy 11 do správy městské části včetně získání finanční podpory, čímž docílíme lepší údržby
 • Podpoříme vznik dalších komunitních zahrad a kompostovacích míst i lepší dostupnost nádob na bioodpad
 • Najdeme další plochy, kde budou mít psi možnost volného pohybu
 • Pomůžeme aktivním sousedkám a sousedům v péči o okolí jejich bydliště
 • Zachováme rekreační charakter okolí hostivařské přehrady, jsme proti soukromému projektu lázní

9. Konkrétní projekty a záměry

Co chystáme a s čím vám pomůžeme:

 • Řešení dopravně nebezpečného okolí západního výstupu metra Háje (proplétání chodců mezi zaparkovanými a projíždějícími autobusy)
 • Zapojení budov jihoměstských škol a úřadů do Pražské sluneční elektrárny včetně revize jejich energetického managementu
 • Nutná obnova lávky přes Opatovskou ulici u polikliniky
 • Dotažení projektu kompletní rekonstrukce pochozí zóny u východního výstupu z metra Háje
 • Důstojná podoba prostoru u Galaxie
 • Smysluplné, bezpečné a k okolí ohleduplné využití bývalého hotelu Opatov a Sandry po jejich rekonstrukci
 • Pomoc obyvatelům domů s potřebou náročného stavebního zásahu (například komín u panelového domu v ulici Ke Kateřinkám)
 • Ochrana co největšího území na Chodovci a u Košíkovského potoka před zástavbou
 • Spolupráce s občany při uplatňování jejich výhrad proti výstavbě naprosto nerespektující okolí (například na rohu Zdiměřické a Radimovické ulice, u polikliniky Opatovská, v Ledvinově, Hlavatého či v okolí stanic metra Roztyly, Chodov, Opatov a Háje)
 • Zodpovědné rozhodnutí o případné stavbě nové radnice u metra Háje podle finančních možností a využitelnosti, s respektem k přání lidí žijících v blízkosti
 • Centrální park s vodními prvky a více stromy

Jak nás podpořit

Každá podpora se počítá a děkujeme za ni!

 

Podpořte naši snahu a společně proměňme Prahu 11.

Jak nás můžete podpořit?

 • Vyvěste si náš banner nebo nám pomozte rozdávat naše noviny. Napište nám na jan.jaros(at)prahasobe.cz
 • Pošlete nám vaše nápady pro lepší Prahu 11, rádi se s vámi spojíme.
 • Podpořte naši kampaň finančně – libovolnou částkou. Děkujeme!

 

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.