Ve volbách se nám v Satalicích podařilo získat čtyři mandáty

Naši zastupitelé jsou Jiří Rejka, Miloš Kužvart, Jana Kožnarová a Michael Singer.

Vzhledem k celkovým výsledkům jsme skončili v opozici, ale na náš podnět byla hned po volbách ustanovena školní komise. Zastoupení máme ve všech komisích a výborech.

Našimi prioritami jsou otevřená radnice (veřejná projednávání, veřejné komise, zapojení odborníků, udržení rezidenčního rázu Satalic, odklonění tranzitní dopravy, odhlučnění). 

Jako opozice nechceme jen hasit, ale mít podíl na udržitelných Satalicích.

 

 • navýšili jsme příjem MČ z pronájmu bytových i nebytových prostor
 • finanční prostředky byly na náš podnět a po schválení Finančním výborem přesunuty na účty s vyšším úrokem
 • byla upravena Směrnice o zadávání zakázek z důvodu informovanosti zastupitelů
 • účastnili jsme se hodnocení komisí
 • předali jsme ZŠ aktuálnější pokyny k prevenci šikany na školách
 • zařídili jsme měření hluku
 • vyjádřili jsme se v rámci EIA k budoucí stavbě pražského okruhu spoluprací s dopravní a stavební komisí a komisí ŽP
 • aktivně jsme participovali na variantách rezidenční výstavby SKANSKA

Sousedská kandidátka v Satalicích i na magistrátu

Kandidátka Praha Satalice

Co chceme

Sumář co chceme

 

Jsme NEZÁVISLÍ občané Satalic. Aktivně chráníme zájmy Satalických občanů a záleží nám na tom, aby Satalice zůstaly malebným místem s rezidenční, rodinnou zástavbou. Naše městská část je dlouhodobě v zájmu nově příchozích investorů, kteří chtějí území využít maximalisticky, nad rámec našich zvyklostí.

Jde nám o včasné podchycení vnitřních i vnějších podnětů, o průhledné jednání se všemi aktéry a občany ještě před vznikem závazku, který může ovlivnit podobu Satalic na několik generací. Nechceme složitě hasit už pokročilé problémy, ale dozvědět se o jejich vzniku co nejdříve a předcházet jim. Změny zákonů ale nadále omezují zapojení obyčejných občanů do rozhodování o území jejich obce.

Proto jsme se rozhodli zapojit do řízení městské části a být také spolutvůrci jejího udržitelného rozvoje.


Naše priority

Sumář priorit

 

 • chceme zpracovat plán rozvoje Satalic (strategický plán), který by dal mimo jiné developerům jasné hranice
 • nechceme megalomanské developerské projekty, logistická centra, mnohopodlažní budovy, které by vedly k extrémní dopravní zátěži a představovaly tak nové zdroje emisí
 • pohlídáme transformaci brownfieldů
 • chceme snížit hluk z okolních dálničních komunikací stavbou odhlučnění
 • nechceme měnit ornou půdu a dosud nestavební parcely na stavební
 • zařídíme více obchodů a občanské vybavenosti
 • zařídíme otevřenost radnice, zapojení odborníků, zpřístupnění jednání komisí občanům
 • chceme otevřenou školu, se zapojením rodičů, propojení s jejich praxi a s kvalitními zkušenostmi jiných škol
 • zařídíme služby pro seniory

Náš tým pro Satalice

Jiří Rejka

Finanční ředitel distribuční společnosti ve zdravotnictví, předseda stavební komise MČ Satalice, člen výboru spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí

RNDr. Miloš Kužvart

Výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství, bývalý ministr životního prostředí a poslanec, člen výboru spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí a aktivní občan Satalic

Mgr. Jana Kožnarová

Kontrolorka projektů a nastavených systémů ve státní správě, členka výboru spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí se zaměřením na plynárnu, aktivní v různých částech Prahy

Bc. Michael Singer

Podnikatel, nakupuje a prodává květiny, aktivní ve snaze zlepšit veřejné prostředí, člen výboru spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí

Ing. Petr Haluza MBA

Člen výboru TJ Sokol Satalice, Spolku Satalická škola a spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí

Ing. Michaela Zdvořáčková

Pracuje ve finančním sektoru v oblasti pojišťovnictví, s chutí se podílí na kvalitním žití v Satalicích, se kterými je spjata od svého dětství

Mgr. Tomáš Matras

Pracuje jako specialista řízení uživatelských účtů a souladu firemních pravidel, literární kritik a překladatel, recenzent týdeníku Přítomnost (1924)

Bc. Vojtěch Kaplan

IT manager v globální logistické firmě se zájmem o historii a religionistiku

Ing. Valerie Larisch

Ekonomka, specializuje se na vedení účetnictví, také vyučuje na obchodní akademii a žije v Satalicích již 20 let.

Ing. Radek Zmátlo

strojní inženýr, technik v obchodní firmě dodávající čerpadla a hydraulické výtahy se zájmem o dopravu, člen výboru spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí

Ing. Michaela Nováčková

Specialistka komunikace, pracuje v bance a zaměřuje se na oblast etiky, udržitelného rozvoje a governance, aktivní občanka Satalic a bývalá členka kulturní komise, která se svou rodinou pomohla realizovat nový a bezpečnější průchod do lesoparku Štěrkovka organizací nové lávky v Satalicích.

Program pro Satalice

1. Rozvoj území a stavby

Dbát na zdraví občanů Satalic.

 • chceme zpracovat plán rozvoje Satalic (strategický plán), který by dal mimo jiné developerům jasné hranice
 • musíme chránit rezidenční ráz Satalic se zástavbou rodinnými domy
 • nechceme megalomanské developerské projekty, logistická centra, mnohopodlažní budovy, které by vedly k extrémní dopravní zátěži a představovaly tak nové zdroje emisí
 • pohlídáme transformaci brownfieldů; z areálu Flagy nechceme větší zdroj zátěže, současně aktivně sledujeme jeho provoz (roky jsme tlačili na vlastníka a aktéry plnit zákonné povinnosti k prevenci havárií)
 • nechceme měnit ornou půdu a dosud nestavební parcely na stavební
 • podpoříme více obchodů a občanské vybavenosti
 • plánujeme začít s komunitní energetikou, nastupujícím trendem ve výrobě, distribuci, centrálním skladování i čerpání energie za výrobní náklady
 • budeme řešit černé stavby při nakládání s odpady
 • podpoříme rozvoj nádraží, kde např. chybí jízdenkový automat, bankomat a bezpečné odstavení pro jízdní kola

2. Doprava

Nezahltit dopravou Satalice (nebo zabránit zahlcení Satalic auty).

 • ohledně budoucí stavby pražského okruhu D0 520 se snažíme o zahloubení, odhlučnění a přizpůsobení krajině
 • musíme odklonit tranzitní dopravu; jihozápadní obchvat Satalic pro odlehčení Budovatelské ul., jeho trasu nesmí ohrozit změna územního plánu, se kterou nesouhlasíme
 • zřídíme chodník, kde chybí; chráněné odstavení jízdních kol u nádraží

3. Úřad

Otevřená radnice přispěje ke spokojenosti obyvatel.

 • transparentní postup při rozhodování
 • volně zpřístupníme schůze komisí, svou agendu budou komise dostávat vždy
 • zařídíme otevřenost radnice, jednotná pravidla pro všechny, naslouchání všem občanům a zapojení odborníků

4. Školství, kultura, sport

Mít otevřenou moderní školu.

 • zařídíme výuku více cizích jazyků
 • škola musí včas podchytit záporné jevy, jako je šikana žáků i učitelů
 • chceme otevřenou školu, se zapojením rodičů, propojení s jejich praxi a s kvalitními zkušenostmi jiných škol
 • chceme zařídit konání akci a kroužků pro teenagery
 • zajistit přístup na sportoviště pro starší děti

5. Životní prostředí

Prioritou je odhlučnění Satalic.

 • chceme snížit hluk z okolních dálničních komunikací stavbou odhlučnění
 • budeme chránit plochy zeleně, hospodařit s dešťovou vodou u veřejných staveb
 • budeme rozvíjet přírodní plochy pro aktivní odpočinek
 • dáme podnět zavést na linky MHD elektrobusy kvůli snížení emisí

6. Finance

Transparentní příjmy i výdaje.

 • samozřejmostí je správné a průhledné hospodaření
 • chceme postupně zvětšovat nemovitý majetek městské části, vytvořit základní nabídku služebních, sociálních a startovních bytů

7. Sociální péče

Musíme si pomáhat.

 • zařídíme služby pro seniory, dopravu k lékaři či zajištění lékařské péče doma
 • pomůžeme najít východisko pro všechny, kteří se ocitnou ve složité životní situaci (bydleni)

Jak nás podpořit

Každá podpora se počítá a děkujeme za ni!

 

Podpořte naši snahu a společně proměňme Satalice.

Jak nás můžete podpořit?

 • Vyvěste si náš banner nebo nám pomozte rozdávat naše noviny. Kontaktujte koordinátorku Janu Kožnarovou 776 809 605, [email protected]
 • Pošlete nám vaše nápady pro lepší Satalice, rádi se s vámi spojíme.
 • Podpořte naši kampaň finančně – libovolnou částkou. Děkujeme!

 

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.