Máme své město rádi a již jsme pro něj něco udělali.

 • Jan Čižinský

  starosta MČ Praha 7
  poslanec PČR
  zastupitel magistrátu
  učitel latiny a historie
  40 let

  Vystudoval historii a latinu na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Učil historii, latinu a občanskou výchovu a přednášel hospodářské dějiny na FF UK. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře.

  Spoluorganizoval úspěšné referendum proti výstavbě předražené radnice v Praze 7, následně vyhrál volby na občanské kandidátce PRAHA 7 SOBě a v roli starosty podmínky referenda splnil. V těchto měsících staví 3krát levnější radnici, než byl plán v roce 2012. S týmem PRAHA 7 SOBě rychle navýšil kapacity v mateřských školách, jedno místo ve školce stavěl 6krát levněji a 3krát rychleji než jeho předchůdci, zprůhlednil radnici a skoncoval s předraženými zakázkami. Zabývá se péčí pro seniory, dostupným bydlením a solidaritou ve školách.

 • Hana Třeštíková

  radní pro kulturu
  a sousedské vztahy
  v Praze 7
  filmová producentka
  36 let

  Hana je producentkou dokumentárních filmů, mezi její filmografii patří například film Šmejdi, Sbohem děcáku nebo Zkáza krásou. Je také organizátorkou kulturních a sousedských akcí v Praze 7 (knižní bazary v Bio Oko, sousedské slavnosti, Letenský Mikuláš), na sociální síti Facebook provozuje úspěšnou čtenářskou skupinu Co čteme a lokální skupinu Letenskou partu.

 • Petr Zeman

  vedoucí hospodářské správy
  syn, manžel a otec
  již dospělých dětí
  49 let

  Petr založil facebookové stránky Pražské vycházky, na stránce Prázdné domy dlouhodobě upozorňuje na téma nevyužitého městského majetku, je spoluzakladatelem aktivity Libeňský most Nebourat, nerozšiřovat, Metro D jinak a lépe, S.O.S Transgas, Mazutka žije.

 • Lenka Burgerová

  radní pro rozvoj urbanismu, architektury
  a veřejného prostoru Prahy 7
  vysokoškolská pedagožka
  40 let

  Lenka je architektka a historička. Nyní pracuje především jako radní Prahy 7, několik málo hodin týdně věnuji výuce vývoje urbanismu a dalších urbanistických témat na FF UJEP v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze.
  Lenka se podílí na několika neziskových projektech, které se věnují propagaci a záchraně architektonického a uměleckého dědictví, je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA. Lenka je šťastně vdaná a má tři skvělé děti.
  V Praze 7 Lenka mj. usiluje o vznik parku podél celého holešovického nábřeží až do Stromovky, otevření velkého rozvojového území Bubny – Zátory, dohlíží na úpravu ulic, aby byly komfortnější a bezpečnější pro chodce a aby v nich mohly růst stromy.

 • Adam Scheinherr

  strojní inženýr a manažer projektu OSN
  zakladatel iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat
  dobrovolný hasič a včelař
  31 let

  Za kandidátku PRAHA SOBĚ garantuji dopravní témata, kterým se v Praze několik let aktivně věnuji. Profesí jsem strojní inženýr a pracuji jako manažer projektu OSN.
  Vystudoval jsem stojařinu a fyziku v Čechách a ve Francii a dnes pracuji v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy na projektu OSN za celosvětové snížení hrozby použití jaderných zbraní.
  Zpopularizoval jsem jediný most s kubistickými prvky na světě – Libeňský most. Několik let se detailně zabývám jeho technickým stavem a dopravní analýzou celého okolí. Díky tomu se mi jako zakladateli iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat povedlo představit věcné kroky k jeho rekonstrukci a záchraně tak, aby byl naplno obnoven provoz tramvají a zároveň uchovány architektonické hodnoty mostu i pro naše děti.
  Také bojuji proti zapomenutí historického útlaku nacistické a následně komunistické totalitní ideologie, např. připomenutím příběhu Starého židovského hřbitova v Libni.

Další členové Prahy sobě

Mariana Čapková

ministerský rada v oboru vědy a výzkumu
34 let

Mariana absolvovala VŠE v Praze a University of Nebraska v USA, oboru Mezinárodní a evropská studia – Diplomacie. Po studiích působila v neziskovém sektoru a následně na Národním bezpečnostním úřadě v rámci Národního centra kybernetické bezpečnosti. V současné době pracuje čtvrtým rokem na Ministerstvu zemědělství a předsedá radě Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Mariana je vdaná a má dvě děti.

Nahoru

Milena Johnová

expertka na sociální oblast
51 let

Milena vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK Praha. Působila v řadě neziskových organizací věnujících se sociálním službám lidem se zdravotním postižením, tři takové organizace spoluzakládala a vedla; v poslední z nich aktuálně působí na pozici zástupkyně ředitele. V letech 2000-3 měla na Ministerstvu práce a sociálních věcí na starost přípravu systému kontroly kvality sociálních služeb. Externě vyučuje na Evangelické teologické fakultě UK. Má dvě děti (12 let)

Nahoru

Pavel Vyhnánek

ekonom
zástupce starosty Prahy 7
35 let

Pavel vystudoval ekonomii na univerzitě v Bologni a v Norimberku. Po osmi letech strávených v zahraničí se vrátil do České republiky a pracoval v bankovnictví. Z pozice občana Prahy 7 upozorňoval na nevýhodné privatizace obecních bytů a nedostatek míst ve školkách. Po volbách v r. 2014 se stal zástupcem starosty. Ve funkci se věnuje především transparentním veřejným zakázkám a efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.

Nahoru

Kamila Matějková

expertka na komunikaci, dobrovolnice spolku Loutky v nemocnici
42 let

Kamila vystudovala obor divadelní produkce na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Po studiích několik let pracovala v médiích jako reportérka publicistických pořadů (Občanské judo, TV Nova a Černé ovce, Česká televize). Následně se začala věnovat marketingu a propagaci nezávislého divadla (například Divadlo Continuo a Teatr Novogo Fronta). Během mateřské dovolené se začala angažovat nejprve jako dobrovolnice a pak profesionálně v neziskovém sektoru. V roce 2013 získala ocenění v soutěži „Být vidět“ – nejlepší komunikační kampaň za projekt Pomozte dětem (Nadace rozvoje občanské společnosti). Od roku 2015 pracuje jako manažerka komunikace na Úřadu Městské části Praha 7. Je dobrovolnicí spolku Loutky v nemocnici. Má tři děti – Rozálii, Dorotku a Prokopa.

Nahoru

Jiří Knitl

úředník, kavárník a pivovarník
43 let

Jiří je absolventem katedry Etnologie na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V minulosti působil na řadě pozic – v České rozvojové agentuře při MZV ČR, jako ředitel ve Sdružení pro integraci a migraci a ve společnosti Člověk v tísni, kde se zúčastnil mise v Afghánistánu a Íránu a koordinoval aktivity na Kubě. Jako volební pozorovatel působil ve službách OBSE v Gruzii a Arménii.
V současné době působí jako vedoucí Odboru péče o veřejný prostor MČ Praha 7, kam přišel z pozice vedoucího Fondu Otakara Motejla při Nadaci Open Society Fund.
Je spolumajitelem Letenské kavárny Café Lajka. Je ženatý a má tři děti.

Nahoru

Martin Benda

pražský patriot
politolog
milovník Severu
34 let

Pochází z pražské rodiny architektů, vystudoval mezinárodní teritoriální studia (Bc.) a politologii (Mgr.) na Univerzitě Karlově. Podílel se na celé řadě občanských aktivit – vydával několik studentských časopisů, jednu knihu, byl členem akademického senátu FSV UK, inicioval vznik Studentské unie UK i tamějšího LGBT spolku Charlie.
Martin několik let představuje Prahu zahraničním studentům letní školy Institutu mezinárodních studií FSV UK. Od roku 2017 je také mluvčím iniciativ SOS Transgas a Mazutka žije, skrze které hájí české poválečné architektonické dědictví.

Nahoru

Pavel Zelenka

grafický designér
radní Prahy 7 pro strategické projekty
47 let

Pavel na konci studia 1. LF UK zběhl ke grafickému designu a založil grafické studio Marvil; vedl projekty rebrandingu společností ČEZ, VZP, Lesy ČR, PPF, SŽDC, CzechTourism, TON. Pět let přednášel na UMPRUM nauku o tvorbě značek, deset let byl editorem odborného mezinárodního časopisu Typo, dva roky byl členem grémia mezinárodní typografické asociace ATypI.
Pavel je neúnavný a vášnivý diskutér, pomáhal organizátorům místního referenda v Praze 7 proti předražené radnici a kvůli svým malým dcerkám zorganizoval občanský odpor proti nesmyslnému kácení platanu v Letenských sadech. Nesnáší nespravedlnost a bezpráví. Miluje architekturu a výtvarné umění.

Nahoru

Monika Weinerová

geodetka, asistentka pedagoga
53 let

Monika vystudovala geodézii a kartografii na pražské stavební fakultě ČVUT. Pár let pracovala v oboru památkové péče, ale během dost dlouhé mateřské dovolené se začala zajímat o rodiny s dětmi s postižením. Volba další pracovní pozice byla jasná – asistentka pedagoga – napřed ve speciální mateřské škole, nyní v základní škole.
Ve volném čase se věnuje pouličnímu zahradničení. Je vdaná. Má 3 děti, Šimona, Adama a Kláru.

Nahoru

Pavel Světlík

živnostník, nemovitostní expert
36 let

Pavel vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích se uchýlil do sféry byznysu a pracoval pro pražskou developerskou společnost Ekospol. V roce 2010 začal v oblasti nemovitostí působit na vlastní noze, v roce 2013 pak společně s kolegou založil realitní kancelář Indra & Světlík Reality s.r.o., ve které působí dodnes. Pavel je členem správní rady Sdružení Chvaly zřizující léčebné rehabilitační středisko na Praze 9 (LRS Chvaly). Volný čas rád tráví studiem historie, zajímá ho především téma totalitních režimů ve 20. století. Je ženatý.

Nahoru

Jakob Hurrle

radní pro sociální oblast v Praze 7
41 let

Jakob je ženatý, má dvě děti (8 a 9 let). Narodil se v Německu, kde studoval Městské a regionální plánování. V Praze žije od roku 2005. Jakob je výzkumník se specializací na sociální otázky. Zabýval se např. otázkami zadlužení, sociálního bydlení, fungování dávkového systému nebo situací ve znevýhodněných regionech České republiky.
Jakob spoluzaložil občanské sdružení Praguewatch, které mapovalo pražské kauzy a organizovalo „politické procházky“ po Praze, při nichž upozorňovalo na případy korupce či nevhodné městské politiky.
V roce 2012 se stal členem přípravného výboru referenda proti předražené radnici na Praze 7.

Nahoru

Martin Tománek

grafik na volné noze
bubenský patriot
47 let

Organizátor společenských a recesistických akcí na Praze 7 i jinde.

Nahoru

Matěj Turek

investor
38 let

Matěj sedm let pracoval jako poradce při transakcích v mezinárodní firmě EY. Nyní skrze svůj fond Meridon Global Equity Fund investuje do veřejně obchodovaných firem. Drží také podíly ve firmách jako Algotech nebo Vinohradský pivovar.
Jeho koníčkem je předvídání budoucnosti a jde mu to: v soutěži The World in 2017 časopisu The Economist se umístil na 9. místě. Vyrůstal na Praze 6. Matěj je ženatý a má čtyři dcery.

Nahoru

Tomáš Vojtíšek

student Gymnázia Na Vítězné pláni
19 let

Tomáš se soustředí na společenské vědy, politologii a literaturu, od devíti let se věnuje divadlu.
V rámci programu Dobro-druzi Nadace Via organizoval výstavu a dražbu fotografií Divočina pro Šumavu, která zdůrazňovala potřebu novely zákona o národních parcích.
Tomáš je jedním z vedoucích školního Ekotýmu, který se snaží vzdělávat studenty v otázce ekologie a zároveň jim dávat možnost třídit odpad, pít fair trade kávu nebo si pohodlně zamykat kolo v přístřešku před školou.
Tomáš se zabývá městským veřejným prostorem a snaží se jej například za pomoci serveru Chodci sobě měnit k lepšímu.

Nahoru

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Pohodlná a rychlá doprava pro všechny

  Kvalitní školy a dostupné sociální služby

  Poctivá a otevřená správa městských financí

  Péče o kulturu a regulace masového turismu

  Město ohleduplné k lidem i přírodě

  Číst Vizi
 • Zapojte se

  Dejte nám vědět, co je potřeba změnit

  Uspořádejme sousedské setkání

  Přidejte svůj lajk, sledujte nás na facebooku

  Chci se zapojit
 • Podpořte naši práci

  Nestojí za námi žádný velký sponzor a jako občanští kandidáti jsme nedostali žádný příspěvek za volby.

  Abychom mohli o naší práci dávat vědět, potřebujeme vaši podporu.

  Chci poslat dar