Program pro jednotlivé lokality Prahy 13

Letak_PRAHA13SOBE_compressed-1

Sousedská kandidátka na radnici Prahy 13 a na magistrát

 

Co chceme

Protože dohromady dokážeme jako sousedé proměnit Prahu 13 v ještě příjemnější místo pro život.

Přejeme si, aby se naši senioři mohli v případě jakékoliv potřeby obrátit na radnici a aby naše děti chodily do dobrých škol a školek.

Důležité je pro nás výrazně zlepšit úklid ulic a péči o zeleň, a především předejít tomu, aby se město nezřízeně zastavovalo a ztratilo svou tvář.

Zkrátka chceme spravovat naši čtvrť tak, aby se tu dobře žilo.

Proto kandidujeme jako nezávislá kandidátka PRAHA 13 SOBĚ a chceme tu být pro Vás, Vaše nápady a Váš ideál naší společné Třináctky.

💛 Máte představu, jak by měla naše městská část vypadat? Přidejte se k nám, napište nám do emailu, zavolejte nám.


Náš tým pro Prahu 13

Mgr. PAVEL PODZEMSKÝ

Právník a zkušený manažer, který rozvíjí obchodní a personální oddělení v nadnárodních firmách, je otec školou povinného syna, nadšený lokální patriot a náš kandidát na starostu Prahy 13.

+420 602 137 618‬

Ing. LENKA PACHMANOVÁ

Inženýrka chemie a schopná projektová koordinátorka působící na Karlově univerzitě. Milovnice přírody, která usiluje o čistou, bezbariérovou a sousedskou třináctku.

MICHAL VEČEŘÍLEK

Úspěšný podnikatel, který v práci pomáhá vyhodnocovat a řešit rizika připravovaných staveb. Na radnici budu bojovat za místní občany proti předimenzované zástavbě.

Ing. ZUZANA KRATOCHVÍLOVÁ

Manažerka mezinárodního obchodu, zemědělkyně a nadšená ochránkyně životního prostředí. Kandiduje, aby rozvíjela městskou kulturu, zeleň a podporovala udržitelnost.

MARKÉTA VESELSKÁ

Zapálená pedagogická pracovnice a sousedka z Velké Ohrady, které není jedno budoucnost našich dětí. Na radnici dohlédne na kvalitu škol a dostatek míst v nich.

JIŘÍ JAVŮREK

Odborný bankovní poradce na sdílenou ekonomiku, zanícený hráč a fanoušek Sokola Stodůlky. Kandiduje, aby město efektivně a zodpovědně hospodařilo, transparentně a bez zadlužování.

Bc. Pavla Viková

Realitní profesionálka, sportovkyně a ochránkyně přírody. Chce podporovat dostupnost a udržitelnost bydlení a výsadbu zeleně.

Daniel Walter

Energetik. Na Praze 13 by se rád věnoval energetickým úsporám a investicím pro snížení cen za energie, rozvoji veřejné i individuální dopravy, problémům s parkováním a také životnímu prostředí.

Jana Janotová

Asistentka vedení společnosti, patronka opuštěných zvířat. Chce se zaměřit na smysluplnost nové zástavby a znovunastartování společných kulturních míst.

Lukáš Mikulecký

Student, včelař, trenér ping pongu, milovník politických simulací a mladý člověk, který chce, aby byli mladí v politice vyslyšeni. Na radnici se chce věnovat její digitalizaci, dostupnosti bydlení a kvalitě škol.

Naše priority

1. Sídliště může být skvělým místem k životu

Přejeme si, aby Praha 13 byla přátelskou a příjemnou čtvrtí, aby úřad byl partnerem, nikoliv nadřízeným.

Při rozvoji města musí naše radnice více hájit zájmy a práva nás občanů, než developerských skupin. Nebudeme hledat důvody, proč něco nejde, ale budeme hledat cesty, jak pomoci. Zkrátka budeme spravovat naši čtvrť tak, aby se tu dobře žilo.

 • Praha 13 se musí rozvíjet, ovšem ne tak, že budou růst předimenzované stavby arogantní ke svému okolí. Naše městská část musí hájit zájmy svých občanů, veřejné diskuse k důležitým stavbám budou běžnou praxí. Nestane se, aby radnice souhlasila s úpravou územního plánu, aniž by proběhla veřejná debata s dotčenými občany.
 • Radnici budeme řídit kulturou důvěry, otevřenosti, respektu a naslouchání občanům i zaměstnancům.
 • Městská část má sloužit, proto začneme ihned po volbách otevřeně komunikovat s občany a maximálně je zapojíme do rozhodování o budoucnosti naší městské části.
 • Zasadíme se o moderní, efektivní a otevřenou radnici, která svým obyvatelům poskytuje profesionální a kvalitní služby.

2. Ulice a parky, kde se cítíme jako doma

Péče o pořádek a čistotu by měla být výsledkem dlouhodobé, důsledné a společné práce.

Doplníme chybějící městský mobiliář a opravíme ten rozbitý, zajistíme pravidelné a důkladné svozy odpadu. Stanice metra musí být kultivovanou součástí naší městské části

 • Městské strážníky budou lidé v lokalitě kde bydlí znát, aby se občané mohli obrátit na někoho konkrétního, tím posílíme vzájemný respekt a důvěru.
 • Úklid chodníků kolem bloků se budou starat konkrétní lidé, na které bude kontakt a kteří budou v ideálním případě v místě bydlet, občané budou moci poslat sms a upozornit na potřebu úklidu ve svém okolí.
 • Navážeme úzkou spolupráci se státní i městskou policií a sociálními službami, které se zabývají kriminalitou a drogovou prevencí.

3. Ochrana a rozvoj zeleně ve veřejném prostoru

Městská část Praha 13 se vyznačuje rozmanitým bohatstvím zelených ploch s rozdílným přístupem k jejich péči.

Zelené plochy v parcích a dalších částech Prahy 13 chceme udržet upravené, a to s ohledem na odlišný vegetační vývoj.

 • Zřídíme pozici městského zahradníka, aby se o zeleň pečovalo stejně kvalitně po celé městské části
 • Stromy a přírodní povrchy musí mít přednost před betonem a asfaltem.
 • Razantní omezení kácení stromů, žádný strom nesmí být zbytečně pokácen, systematicky budeme pracovat na zvýšení počtu stromů v ulicích.
 • Zmírníme světelný a vizuální smog, světelná reklama by měla na noc zhasínat, zajistíme veřejné osvětlení odpovídající nejnovějším trendům

4. Dobré místo pro život, sousedská Třináctka, která si pomáhá

Městská část má podporovat kvalitu veřejných prostranství, zaměříme se na jejich účelnost a zvýšíme jejich bezpečnost.

Cílem pro nás je přinést do sídliště živou sousedskou atmosféru a dostatek příležitostí pro všechny generace.

 • Seniorů na Praze 13 bude v následujících letech výrazně přibývat, proto podpoříme individuální péči v jejich domácím prostředí nebo ve  speciálních bytech s pečovatelskou službou.
 • Stodůlecký posel (STOP) vrátíme lidem, dáme příležitost, aby do něj kdokoli mohl relevantně přispět
 • Budeme podporovat lokální tradice a prezentovat místní historii, oživíme historická místa, např. se zasadíme se o oživení Svatojakubské pouti, která má dlouholetou tradicí a význam pro naši městskou část

5. Efektivnější hospodaření s financemi a majetkem

Budeme hospodařit s péčí řádného hospodáře – městská část má být rovnocenným partnerem podnikatelům a moudrým hospodářem.

Naše první kroky na radnici povedou ke zlepšení finanční situace městské části revizí uzavřených nájemních smluv a stabilizováním rozpočtu Prahy 13.

 • Budeme dbát o transparentní ověřování tržních cen a řádné hospodaření s majetkem. Sestavíme dlouhodobý rozpočtový plán, který zaručí dostatek prostředků pro běžný chod, nečekané události i potřebné investice.
 • Pokud bude třeba něco pronajmout, pronajmeme to transparentně internetovou dražbou, aby bylo možné získat nejvyšší cenu. Podobně budou všechny zakázky dostupné na internetu, aby bylo možné je pořídit za cenu nejvýhodnější.
 • Budeme získávat dodatečné investiční i provozní prostředky z jiných zdrojů.
 • Podpoříme zvýšení energetické soběstačnosti městské části, např. formou fotovoltaických panelů na střechách budov ve správě městské části (školy, školky, městský úřad)

Jak nás podpořit

Každá podpora se počítá a děkujeme za ni!

 

Podpořte naši snahu a společně proměňme Prahu 13.

Jak nás můžete podpořit?

 • Vyvěste si náš banner nebo nám pomozte rozdávat naše noviny. Napište nám na praha13(at)prahasobe.cz.
 • Pošlete nám vaše nápady pro lepší Prahu 13, rádi se s vámi spojíme.
 • Podpořte naši kampaň finančně – libovolnou částkou. Děkujeme!

 

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.