Náš příběh

Na začátku se učitel Jan Čižinský rozhodl zastavit výstavbu předražené radnice na Praze 7.

Pod petici za konání referenda se během pár týdnů podařilo sehnat přes 3,5 tisíce podpisů. Sousedé se spojili s Janem Čižinským, v referendu výstavbu radnice za 1,5 miliardy korun odmítli a v následujících volbách si učitele vybrali za starostu.

Se zkušenostmi z komunální politiky se Jan Čižinský rozhodl pokračovat dál. Vznikla první občanská kandidátka PRAHA SOBĚ. K úspěšnému týmu z Prahy 7 se připojili kandidáti ze všech koutů Prahy a jako první představili předvolební program pro komunální volby na pražský magistrát. Tisíce dobrovolníků dokázalo za tři čtvrtě roku sesbírat na ulici přes 90 tisíc podpisů Pražanů potřebných pro kandidaturu vůbec první nezávislé kandidátky. Bez podpory politické strany se sousedům podařilo spojit se pod myšlenkou nezávislosti, odbornosti a především zkušenosti z komunální politiky. Vedle 90 tisíc Pražanů podporujících kandidaturu vhodilo v říjnu 2018 hlas pro PRAHA SOBĚ 16,54 % voličů. PRAHA SOBĚ skončila ve volbách na třetím místě, získala 13 mandátů a spolu s Piráty a Spojenými silami pro Prahy vytvořila novou pražskou koalici.

Kandidátky PRAHA 7 SOBĚ a PRAHA 1 SOBĚ také vyhrály volby ve dvou městských částech. Na Praze 7 voliči potvrdili ve funkci starostu Jana Čižinského, starostou Prahy 1 se stal jeho bratr Pavel Čižinský (po převratu a návratu starých pořádků na radnici byl v lednu 2020 odvolán).

Naše vize

Chceme, aby v Praze byla radost žít 365 dní v roce. Chceme, aby bylo možné zde smysluplně a důstojně prožít celý život, od studentských let po aktivní stáří.

A abychom toto přání mohli uskutečnit, máme pět jasných cílů:

1. Pohodlná a rychlá doprava pro všechny. Náš radní Adam Scheinherr intenzivně pracuje na tom, aby se Praha vypořádala s dopravními dluhy minulosti. Dřívější politickou praxí byla stavba tunelů bez promyšlené návaznosti na zbytek dopravní sítě, chronické zanedbávání údržby městských mostů nebo věčné odkládání strategických projektů, na jejichž dokončení Pražané čekají už desítky let. Od našeho nástupu na radnici řešíme věci koncepčně a máme radost, že naše práce přináší výsledky.

 • Rozběhli jsme stavbu metra D, která ulehčí stávající infrastruktuře
 • Pracujeme na dokončení Městského a pražského okruhu, takže zahájení výstavby začíná být u obou projektů na dohled
 • Podporujeme stavbu komfortního vlakového spojení na letiště, jako je to standardem v jiných evropských městech
 • Napravujeme zanedbanou údržbu mostů a dalších komunikací (víme, že to je nepříjemné, a prosíme, vydržme to společně!)
 • Stavíme nová záchytná parkoviště P+R
 • Rozvíjíme městskou hromadnou dopravu: budujeme nové tramvajové linky a odstraňujeme bariéry, které komplikují cestování seniorům, hendikepovaným nebo maminkám s kočárky
 • Zajišťujeme bezpečnou dopravu po městě i pro ty, kteří využívají její alternativní způsoby

2. Kvalitní školy a dostupné sociální služby. Staráme se o to, aby naše děti chodily do kvalitních škol a vzdělávaly se pod dohledem motivovaných učitelů. A kromě toho myslíme na všechny potřebné: seniory, rodiny v krizi nebo lidi s postižením. Chceme mít v Praze moderní nemocnice světové úrovně, dostatek míst v domovech pro seniory i jistotu, aby žádné rodiny s dětmi nemusely živořit na ubytovnách. Naše radní pro zdravotnictví a sociální služby Milena Johnová a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Mariana Čapková odvádějí důležitou práci, jejíž výsledky se týkají nás všech:

 • Hned první rok jsme splnili jeden z našich slibů a prosadili navýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství o jednu miliardu korun
 • Přidali jsme městským částem peníze na výstavbu moderních škol a školek
 • Hlídáme kvalitu v domovech pro seniory a dalších sociálních službách, kde klademe důraz na individuální podporu a dostupnost špičkové domácí péče
 • Připravili jsme vznik metropolitní sítě zdravotnických zařízení, aby bylo o zdraví Pražanů ve všech městských částech náležitě postaráno
 • Na vládní úrovni vyjednáváme za všechny obce v celé ČR o dorovnání chybějících peněz na sociální práce, které vláda náhle škrtla z rozpočtu

3. Poctivá a otevřená správa městských financí. Chceme mít z Prahy bohaté evropské město, které nemá peníze jen na účtech, ale umí je kvalitně a transparentně investovat ve prospěch svých obyvatel. Proto náš náměstek pro finance Pavel Vyhnánek připravuje dlouhodobé investice do důležitých projektů jako je metro D, dokončení Městského a Pražského okruhu nebo výstavba dostupného městského bydlení, které pomůže vyřešit současnou bytovou krizi. A tím to nekončí:

 • Spustili jsme on-line aplikaci CityVizor pro kontrolu městských financí Pražany, protože věříme, že čím víc je na městské peníze vidět, tím víc jsou v bezpečí
 • Zvýšili jsme platy pražským učitelům a dalším zaměstnancům škol
 • Umožnili jsme zvýšit příjmy městským částem na prospěšné lokální projekty, které odteď mohou řídit ve vlastní režii
 • Zahájili jsme audity v zařízeních sociálních služeb, u kterých bylo podezření na zneužívání peněz a na základě výsledků pracujeme na rychlé nápravě

4. Péče o kulturu a regulace masového turismu. Máme za to, že kulturní město se kromě opravených památek v centru pozná i podle toho, jak pečuje o ty na okraji. Nebo že nemá ulice zanesené nelegální reklamou a masovému turismu nastavuje jasná a férová pravidla ve prospěch svých obyvatel. Vracíme veřejný prostor zpátky lidem a nedopustíme, aby podobu města určovaly kýčovité “pasti” na turisty a všudypřítomné reklamní poutače. Na těchto tématech v koalici pracuje naše radní pro kulturu Hanka Třeštíková:

 • Odstranili jsme stovky kusů nelegální reklamy po celé Praze
 • Mariánské náměstí už není parkoviště plné aut, ale klidná zóna pro pěší
 • Připravili jsme možnost záchrany ateliéru sochařky Hany Wichterlové
 • Zahájili jsme restart zdevastovaného ale cenného areálu Holešovické tržnice
 • Dostali jsme plyšové pandy z centra Prahy
 • Získali jsme stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce

5. Město ohleduplné k lidem i přírodě. Pokud chce být Praha zdravým a moderním městem pro 21. století, musí brát probíhající klimatickou změnu vážně a připravit se na ni. Bez zbytečného strašení, ale zodpovědně a funkčně. Proto jsme v rámci koalice začali už podnikat kroky, které vedou nejenom k osvětě, ale taky k ekologické šetrnosti a energetickým úsporám. Je naším cílem, aby se odpovědný přístup k budoucnosti vyplácel městu i finančně.

 • Snižujeme energetickou náročnost co největšího počtu obecních budov a šetříme tak městu peníze
 • Na náš návrh se v městských firmách nepoužívají agresivní herbicidy a insekticidy, zakázali jsme používání Roundupu
 • Zvyšujeme vsakování vody v ulicích, podporujeme zelené a zelenomodré střechy, na městských pozemcích podporujeme šetrné sekání trávy
 • Na kulturních akcích podpořených Prahou jsme zakázali používat jednorázové plasty
 • Připravili jsme ke zřízení funkci koordinátora městské udržitelnosti, který se postará o zavádění a kontrolu environmentálních opatření, aby neexistovaly jen na papíře

Náš tým

Zastupitelé hl. m. Prahy

Jan Čižinský

předseda

Vystudoval historii a latinu na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Učil historii, latinu a občanskou výchovu a přednášel hospodářské dějiny na FF UK. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře.

Pavel Vyhnánek, M. A.

náměstek pro rozpočet a finance

Ing. Adam Scheinherr, MSc. PhD.

náměstek pro dopravu

Mgr. Milena Johnová

radní pro sociální politiku a zdravotnictví

MgA. Hana Třeštíková

radní pro kulturu a cestovní ruch

Ing. Mariana Čapková

předsedkyně Výboru pro školství

Petr Zeman

předseda Výboru pro územní rozvoj

Pavel Zelenka

předseda Výboru pro bydlení

Mgr. Jiří Knitl

předseda Výboru pro národnostní menšiny

PhDr. Ing. arch Lenka Burgerová, Ph. D.

místopředsedkyně Výboru pro dopravu

PhDr. Pavel Světlík

člen Výboru pro bydlení

Ing. Jakob Hurrle

místopředseda Výboru pro sociální politiku

Mgr. Martin Benda

místopředseda Výboru pro kulturu

Zastupitelé MČ Praha 1

Mgr. Pavel Čižinský

bývalý starosta, dnes opoziční zastupitel

Pavel Čižinský byl od voleb do ledna 2020, kdy se na radnici vrátily staré pořádky, starostou Prahy 1. Na starost měl gesce sociálních věcí a zdravotnictví, chod úřadu, komunikaci s veřejností, legislativu a právní záležitosti.

Mgr. Amália Počarovská

bývalá předsedkyně Výboru pro finance, dnes opoziční zastupitelka

Amália Počarovská je předsedkyní zastupitelského klubu Praha 1 Sobě. Od voleb do ledna 2020, kdy se na radnici vrátily staré pořádky, byla předsedkyní Finančního výboru.

David Skála

bývalý radní pro dopravu, dnes opoziční zastupitel

David Skála byl od voleb do ledna 2020, kdy se na radnici vrátily staré pořádky, radním pro oblast dopravy, zahraničních vztahů a neivestiční aktivity na území Pražské památkové rezervace.

Mgr. et Mgr. Vladan Brož

bývalý radní pro investice, dnes opoziční zastupitel

Vladan Brož byl od voleb do ledna 2020, kdy se na radnici vrátily staré pořádky, radním pro oblasti financí, investic a veřejných zakázek.

Valerie Clare Talacková

bývalá předsedkyně Komise pro obchod a služby, dnes opoziční zastupitelka

Valerie Clare Talacková byla od voleb do ledna 2020, kdy se na radnici vrátily staré pořádky, předsedkyní Komise pro obchod a služby.

Martin Špaček

bývalý předseda Výboru pro sociální a bytovou politiku, dnes opoziční zastupitel

Martin Špaček byl od voleb do ledna 2020, kdy se na radnici vrátily staré pořádky, předsedou výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku.

Zastupitelé MČ Praha 7

Jan Čižinský

starosta

Vystudoval historii a latinu na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Učil historii, latinu a občanskou výchovu a přednášel hospodářské dějiny na FF UK. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře.

MgA. Hana Třeštíková

PhDr. Ing. arch Lenka Burgerová, Ph. D.

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, PhD.

Pavel Vyhnánek, M. A.

Pavel Zelenka

Ing. Aleš Navrátil

Ing. Jakob Hurrle

Ing. Karel Štolc, CSc.

Hana Holubková

PhDr. Richard Biegel, PhD.

Pavel Škarecký

RNDr. Pavel Řepa

Mgr. Hana Šišková

Martin Tománek

Sylva Svobodová

Mgr. Marcela Kravciv Janečková

Mgr. Jiří Knitl

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Pohodlná a rychlá doprava pro všechny

  Kvalitní školy a dostupné sociální služby

  Poctivá a otevřená správa městských financí

  Péče o kulturu a regulace masového turismu

  Město ohleduplné k lidem i přírodě

  Číst Vizi
 • Zapojte se

  Dejte nám vědět, co je potřeba změnit

  Uspořádejme sousedské setkání

  Přidejte svůj lajk, sledujte nás na facebooku

  Chci se zapojit
 • Podpořte naši práci

  Nestojí za námi žádný velký sponzor a jako občanští kandidáti jsme nedostali žádný příspěvek za volby.

  Abychom mohli o naší práci dávat vědět, potřebujeme vaši podporu.

  Chci vás podpořit