Chceme definitivně odstranit dědictví minulosti, které se táhne už od dob Rakouska-Uherska. Úřad není vrchnost. Je to úplně naopak. Lidé nechodí na magistrát „žádat“, ale „požadovat“. Úřad je tu od toho, aby nám pomáhal. Budeme dál pokračovat v úsilí, aby Magistrát hlavního města Prahy byl otevřený a bez bariér. Doslova i obrazně. Aby tu lidé jednoduše našli pomoc, kterou potřebují – na místě nebo přes internet, jak jim to vyhovuje. K tomu jsou mimochodem také zapotřebí vzdělaní a motivovaní úředníci s dobrou náladou. Proto chceme do magistrátního týmu získávat co nejvíc zkušených lidí a poskytovat jim možnost dalšího rozvoje.

JAN ČIŽINSKÝ

Náš plán pro efektivní a otevřený úřad

Fungování úřadu je pro zajištění chodu a rozvoje města stěžejní. Naší vizí je moderní a otevřený úřad, který občanům Prahy poskytuje rychlé a kvalitní služby, efektivně spravuje město a zajišťuje kvalitně připravené a dobře řízené projekty rozvoje metropole. To vše profesionálně a s lidským přístupem.

Úředníci a obyvatelé města nesmí být rivalové, ale partneři, kteří si budou vzájemně naslouchat. Pokud chceme zvládnout miliardové investice a promyšleně zlepšovat kvalitu života Pražanů, bez špičkových a motivovaných odborníků se zkrátka neobejdeme. Jinak se Praha mezi úspěšné evropské metropole v nejbližší době nezařadí. Budeme proto podporovat zaměstnance města, aby měli kvalitní pracovní prostředí, mohli se vzdělávat a inspirovat od kolegů z jiných evropských metropolí a byli přesvědčeni, že vykonávají smysluplnou práci.

Chceme také získávat do řad magistrátních odborníků mladé šikovné lidi, ideálně i se zkušenostmi ze zahraničí. Budeme usilovat o další zlepšení značky magistrátu mezi veřejností. Jedině skrze poctivou a usilovnou práci může veřejnost magistrát vnímat jako kvalitní úřad, kde působí úředníci, kteří své práci rozumí a dělají ji odpovědně a s ohledem na zájmy Pražanů.

Potřeby Pražanů jsou pro nás na prvním místě

Chceme, aby byl magistrát pro Pražany kvalitním úřadem, který slouží lidem a městu a je tu pro ně ve všech situacích. Základem jsou kvalitní a spokojení zaměstnanci. Už dnes na Magistrátu hl. m. Prahy nebo v jeho příspěvkových organizacích pracuje spousta lidí, kteří pro město dýchají a každý den odvádí kvalitní práci. Budeme je proto podporovat a vytvářet jim vstřícné a profesionální pracovní prostředí. Zajistíme, aby měli možnost vyměňovat si zkušenosti se svými úspěšnými kolegy z jiných měst i evropských metropolí a aby sledovali nejnovější trendy a společenské potřeby. Zároveň budeme magistrát prezentovat jako dobrou značku a atraktivního zaměstnavatele pro nové aktivní zaměstnance, kvalitní odborníky i manažery. Chceme, aby magistrát do svých řad lákal na smysluplnou činnost pro město, profesionalitu i dobré pracovní zázemí. Zavedeme také na magistrátu dotazníky spokojenosti, které se v Praze 7 osvědčily a dovedly Sedmičku k vítězství v soutěži o nejpřívětivější úřad.

Magistrát zbavíme byrokratických i fyzických bariér

Budeme pokračovat v odstraňování bariér mezi městem a Pražany. Naším cílem je jednoduchý přístup na úřad, rychlost vyřizování požadavků a dotazů veřejnosti i lidský přístup úředníků. Zajistíme, aby co nejvíce věcí šlo vyřídit z domova a město běžně s veřejností komunikovalo také on-line. Budeme pokračovat v digitalizaci magistrátu i provázání agend s příspěvkovými organizacemi a městskými částmi. I nadále budeme podporovat snadný přístup k informacím, stejně jako jsme například prosadili spuštění rozklikávacího rozpočtu City Vizor s kompletními informacemi o financích Prahy. Princip otevřeného úřadu budeme prosazovat i v budovách magistrátu a příspěvkových organizacích města. Přívětivý, ale zároveň bezpečný přístup veřejnosti do úřadů a k zaměstnancům města je klíčem pro vzájemnou důvěru a vstřícnost a zlepšuje fungování města.

Navážeme spolupráci s pražskými univerzitami

Chceme magistrát prezentovat jako zajímavé místo pro zaměstnání a atraktivního partnera ke spolupráci s perspektivními mladými lidmi. Naším cílem je získávat nadějné studenty pro práci pro Prahu i pro spolupráci na městských projektech. Navážeme proto partnerství s pražskými univerzitami a vysokými školami pro hledání talentů a také informování nastupující generace o fungování města a úřadu.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.