Co je pro mne důležité: Všechny programové body

DETAILNÍ PROGRAM PRAHA SOBĚ
Doprava

Parkování nesmí být noční můra

Také se vztekáte, když dlouho hledáte parkování? Chceme zajistit parkování pokud možno všem Pražanům. Sice se za desítky miliard postavily nové linky a stanice metra, jenže o pozemky kolem se již politici nepostarali. Lidé dojíždějící do Prahy tak nemají kam dát auto, hrnou se dál do centra a nezaparkuje nikdo. My chceme postavit záchytná P+R parkoviště nejen kolem stanic metra, ale také u nádraží vybraných obcí ve Středočeském kraji – budeme s nimi spolupracovat a rádi jim finančně přispějeme. Město má také dost volného prostoru, jen ho nevyužívá. Nebo pronajímá za směšné paušály různým šíbrům, kteří přes parkovací poplatky perou špinavé peníze. Musíme aktualizovat parkovací zóny, vypovědět nevýhodné smlouvy a získaný prostor nabídnout k parkování rezidentům a návštěvníkům. Proč bychom se také nemohli dohodnout se soukromými majiteli parkovišť? Není nic jednoduššího, než aby supermarket nechal přes noc na svém parkovišti stát auta místních obyvatel. Pokud budou chtít developeři stavět velké nebytové projekty, noční parkování rezidentů dáme přímo do smluv – stejně jako jsme to udělali v Praze 7 v projektu Paláce Stromovka. V části ulic můžeme získat nová parkovací místa úpravou systému parkování.
Doprava

Městský okruh Pražanům ušetří čas a nervy

Dostavba malého městského okruhu bude naší prioritou. Víme, že se musí nejdřív stavět v nejhůře postižených částech města, a budeme investovat do úseků, které nejvíce a nejrychleji pomohou tristní dopravní situaci řešit. S tím souvisí též zahloubení ulice V Holešovičkách, zakrytí Spořilovské či úprava projektu Radlické radiály tak, aby nezpůsobil dopravní problémy či problémy s parkováním v okolí či návazných úsecích a vyhověl připomínkám občanů. Chceme se vyhnout situaci, kdy by se rozpočet projektu „nalil“ do jedné stavby pouze v jednom úseku okruhu. Jen systém dopravy jako promyšlený celek má smysl, a to dle nároků života a technologií v 21. století.
Doprava

Vnější okruh odvede z ulic tranzitní dopravu

Do Prahy se denně hrnou desetitisíce aut, která tam nemají být. Jenže město není kudy objet, když je první most přes Vltavu za Prahou až v Kralupech. Dostavba vnějšího okruhu, kterou politici slibují už desítky let, je pro nás další prioritou. I když o stavbě rozhoduje stát, město musí na jeho dokončení tlačit ze všech sil a pomáhat třeba s vykupováním pozemků nebo při jednání s městskými částmi a obcemi ve Středočeském kraji.
Doprava

Ulice budou průjezdné

Nikdo nechce stát v koloně, ať už v autě, nebo v autobuse. Průjezdnost ulic je tragická a zlepšení musí přijít okamžitě. Podrobně projdeme silniční síť a vytipujeme nejproblematičtější místa. Zjistíme, kde lze provést úpravy co nejrychleji, kde jen malou změnou, a novou technologií pomůžeme řidičům nebo cestujícím v MHD. Nástrojem jsou třeba chytře řízené křižovatky nebo systémy navádění a sledování dopravy.
Doprava

Mosty jako spojnice břehů, a ne riziko

Praha coby centrum vědy musí začít využívat skutečné smart city nástroje. Jedním z nejužitečnějších je expertní systém pro správu komunikací a mostů. Ten městu řekne, kdy má provést jakou kontrolu či opravu. Nemůže se tak stát, že se s mostem 40 let nic neděje a poté spadne. Bohužel takhle to v Praze doteď funguje. Dále musí být budována nová spojení přes Vltavu. Takovým je nejen nová lávka namísto té Trojské, ale též lávka přes Štvanici. Zásadní pro MHD i automobily je pak vybudování nového Dvoreckého mostu a nového mostu z Karlína do Holešovic, který poslouží též jako objízdná trasa při opravách Hlávkova a Libeňského mostu.
Doprava

MHD včas, bez vedra a zápachu

Pražská MHD by nás měla dostat na místo včas a levně. Dnes to platí jen částečně. Není důstojné pařit se v tramvaji bez klimatizace a trčet v zácpě. Tady potom výhody MHD mizí. Chceme zavést přednostní průjezd autobusů a tramvají na většině světelných křižovatek. Nákup nového autobusu nebo tramvaje bez klimatizace bude nepřípustný. Komfort cestování zvýší i další „drobnosti“, interiéry a informační systém nesmějí vypadat jako v roce 1980. Rodiče s kočárky, senioři a občané se zdravotním postižením konečně najdou stejné podmínky cestování jako v každé moderní evropské metropoli. Samozřejmostí jsou nákupy jízdenek platební kartou.
Doprava

Vlaky se musí propojit s MHD

Vlaková doprava je vůbec nejpohodlnější a nejrychlejší způsob, jak se v metropolích a kolem nich dostat z místa na místo. Praha však stále ve využití železnice jako dopravního prostředku po městě žije v minulém století. Musíme vybudovat nová nádraží a zastávky – třeba na Výtoni, Výstavišti, Zahradním Městě nebo v Edenu. Sto šedesát kilometrů existujících kolejí musíme lépe využít a přepravit více lidí. Se Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami lze lépe spolupracovat na společných projektech pro Prahu: na rekonstrukci železnice, napojení vlaků na MHD i na větším pohodlí cestujících, aby se železnice stala oblíbenou volbou pro cesty do centra Prahy z okrajů města i ze Středočeského kraje.
Doprava

Středočeská a pražská hromadná doprava patří k sobě

Existuje systém Pražské integrované dopravy PID, jenž nově obsluhuje i velkou část Středočeského kraje. Společné řízení a neustálé zlepšování systému je ale nutné, do Prahy totiž denně dojíždí 140 tisíc Středočechů. Auta, která přijedou do Prahy, komplikují už tak tragickou situaci ve městě – místo aby jejich pasažéři využili hromadnou dopravu. Zajistíme maximální možnou návaznost spojů ze Středočeského kraje na pražskou MHD, systém PID musí být funkční v celém Středočeském kraji a s předplatným PID musí být možnost vzít do vlaku zdarma kolo. Navíc prosadíme dobrou praxi budování záchytných parkovišť u regionálních vlakových zastávek a na okrajích metropole.
Doprava

Ve stanicích metra se musíme cítit příjemně

Ten, kdo žije v Praze od narození a zažil otevření metra, si jistě dobře pamatuje, že ve své době bylo moderním prostorem s kvalitní architekturou. Jenže to už jsou desítky let a myšlení těch, kdo metro a jeho výstavbu v posledních letech řídili, jako by zůstalo v oněch starých časech. Zajistíme otevřené architektonické a designérské soutěže na podobu zastávek, orientačního systému a dalších prvků, které nám umožní cestovat nejen spolehlivě, ale také v prostředí, kde se budeme cítit příjemně a kde bez stresu nalezneme svůj spoj.
Doprava

Obchodní centra musí vznikat tam, kde je dobře dostupná MHD

Pohlídáme, aby plánovaná velká obchodní centra vznikala vždy poblíž zastávek běžné MHD. Pokud budeme moci jezdit za nákupy nebo do kina tramvají, metrem či autobusem, sníží se počet aut na krátkých trasách. Městu a nám všem se uleví. Volná kapacita parkovišť u takových obchodních center může být přes noc využita za symbolický poplatek obyvateli okolních domů nebo jako záchytná P+R parkoviště pro přestup z auta na MHD u lidí, kteří do Prahy jen dojíždějí.
Doprava

Zlepšení dopravy v okolí metra C

Jezdíme metrem a denně zažíváme přecpané vagony. Nejčastěji na červené lince C, kde můžeme problém zmírnit zavedením linky autobusu po magistrále v trase metra nejen v noci, ale i přes den. Autobusová linka může stavět častěji než metro, čímž se také zlepší dopravní obslužnost pro obyvatele a dostupnost například dětské kliniky na Karlově. Dojíždějícím tímto pomůžeme ještě před dokončením metra D.
Doprava

Řeka je tepna města, ne bariéra

Moderní evropské metropole využívají své řeky nejen pro vyjížďky turistů, ale také pro dopravu. Je ostudou dosavadní politické reprezentace Prahy, že Vltavu v úsecích, kde je to racionální, takto nevyužíváme. To chceme změnit. Řeka může sloužit jako pojítko, ulevit alespoň mírně dopravě v ulicích a na mostech, ale také Pražanům nabídnout nový pohled na jejich město. Vybudujeme nové přívozy, posílíme již fungující. Vyzkoušíme vodní tramvaje.
Doprava

Splátkový prodej kuponů MHD

Roční jízdenka na MHD je sice o polovinu výhodnější než 12 měsíčních, pro rodinný rozpočet některých Pražanů je však tento jednorázový výdaj velká zátěž. Zavedeme možnost měsíčních plateb za celoroční kupon. Předpokládáme, že toto opatření pomůže Pražanům a sníží počet udělených pokut i riziko dluhových pastí.
Doprava

Mobilní signál v metru okamžitě

Je neuvěřitelné, že v digitální době vypadne v pražském metru signál mobilní sítě už na eskalátorech. V 21. století má být pokrytí signálem po celé trase metra standardem. Nechápeme, jak je možné, že magistrát již dávno nemá s mobilními operátory uzavřenu dohodu na kompletní pokrytí metra včetně tunelů. Rychle a účinně to napravíme.
Doprava

Zprůchodníme město pro pěší

Praha je nádherné historické město, které láká k pěším procházkám. Budeme hledat cesty, jak ji co nejvíce otevřít. Vyčistíme a opravíme současné pasáže a průchody. Kde to bude možné, prosadíme stavbu nových. Vytvoříme nová pěší a cyklistická spojení podél vodních toků a železnice, skrz zeleň nebo klidnými ulicemi. Upravené cesty jsou bezpečnější a ve městě se nám bude žít příjemněji.
Doprava

Rychle zlepšíme podmínky pro cyklisty

V Praze je mnoho míst, kde můžeme malými úpravami o hodně zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i všechny ostatní. Známe Prahu, známe dobře místní ulice a víme, že některé jsou dost široké na to, aby na nich vznikl pruh pro cyklisty, aniž by to omezilo auta. Zaměříme se na místa, kde jsou nákladně vybudovaná cyklistická a pěší spojení přerušená nebo nedokončená. Postupně vytvoříme bezpečný prostor pro rozvoj cyklistiky v celém městě, chodníky se stanou bezpečnějším prostorem pro pěší. Podpoříme rozšíření možností přepravy kol zdarma v MHD a vlacích.
Doprava

Rozmístíme stojany na kola se základním nářadím

Podpora jízdy na kole je jedním z řešení, jak ulevit přetížené dopravě. Na kole nikdy nebudou jezdit všichni. Ti, kdo jízdou na kole pomáhají dopravě, ale potřebují dobré podmínky. To znamená možnost kolo bezpečně zaparkovat a uzamknout a pomoc při technických problémech. Budeme Pražany podporovat v použití kola tím, že ve městě rozmístíme další stojany na kola, některé budou vybaveny i základním nářadím. Bez velkých nákladů tak podpoříme ekologický způsob dopravy v Praze.
Doprava

Zavedeme cykloobousměrky

Víte, co je cykloobousměrka? Je to jednoduché. Tohle zvláštní slovo umožní cyklistům průjezd jednosměrné ulice v protisměru, aniž by se museli bát pokuty. Ve světě je to běžné, cykloobousměrky neomezují dopravu a jsou bezpečné, protože na sebe cyklista i řidič dobře vidí. I v Praze jsou místa, kde už dobře fungují. Některé jednosměrné ulice jsou totiž na dvě auta příliš úzké, ale na jedno auto a pruh pro kola široké dostatečně.
Doprava

Vytvoříme dopravní koncepci pro 21. století

Jak praví klasik, vymknuta z kloubů doba šílí. Doprava se radikálně mění, mnoho lidí do města dojíždí, jiní hledají alternativní způsoby cestování. Jenže Praha na to není připravena. Místo řešení pro naše století současné vedení města podporuje projekty i dvacet let staré. Budeme spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje na dopravní koncepci města odpovídající 21. století. Oslovíme týmy odborníků (dopravních inženýrů, urbanistů, architektů, krajinářů, specialistů na MHD, životní prostředí atd.), budeme vypisovat soutěže. Výsledek musí vést k efektivnímu a ekonomicky schůdnému dokončení městského okruhu i dalších důležitých komunikací a tramvajových tratí. Zajistíme, aby se změny co nejdříve zanesly do ZÚR (Zásady územního rozvoje) i Metropolitního plánu.
Doprava

Posvítíme si na nepoctivé taxikáře a budeme rozumně regulovat systémy typu Uber či Taxify

V Praze máme od devadesátých let velké množství regulace taxislužby, ale mnoho nepoctivých taxikářů jezdí dál. To je jeden z důvodů, proč jsou v Praze tak úspěšné, nepřesně řečeno, „alternativní taxislužby“ či, ještě méně přesně, „sdílená doprava“, jako jsou Uber, Taxify a další. Zákazníci (čeští i zahraniční) chtějí férovou službu za dobrou cenu, taxikáři si chtějí vydělat. Z historické zkušenosti a z dosavadní intenzivní diskuse mezi vládou, Prahou a zástupci taxislužeb i platforem typu Uber nám vyplývá, že jít dál cestou „zakážeme, zregulujeme“ prostě opět nebude fungovat. Nikdo si nemůže jezdit po Praze jen tak a brát za to od zákazníků peníze, ale pravidla, která k tomu vytvoříme, musí být jednoduchá a srozumitelná všem. Poctiví řidiči tak budou motivováni tato pravidla dodržovat a na nepoctivé můžou částečně platit třeba špatná hodnocení zákazníků, která od nich po jízdě dostanou – a příště už s nimi nikdo nepojede. A na to nepotřebujeme žádné vyhlášky, stačí internet. Nejsme však naivní, efektivní vynucovací prostředky musí Praha mít a umět je spravedlivě použít. Nejdůležitější je, aby byla pravidla přísně kontrolována.
Doprava

Co je velké, není vždy efektivní

Jsme zastánci přísloví „Dvakrát měř, jednou řež“. Před každou investicí zvážíme její přínos a možná další řešení. To platí především u větších investičních záměrů a dopravních staveb, kde může dobře vybraná sada menších zásahů mít větší efekt pro pohodlnou, plynulou a bezpečnou dopravu než jedna megalomanská akce. Doprava musí fungovat jako celek, salámovou metodou se dosáhne jen velmi malého efektu.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Zrychlit výstavbu bytů

Víte, proč je v Praze málo nových bytů a proč jsou tak drahé? Mimo jiné proto, že získat stavební povolení trvá i několik let. Existují dokonce projekty, které se nedaří dotáhnout už druhou či třetí dekádu. Zdržení vzniká kvůli zbytečnému papírování, část úředníků a politiků se bojí rozhodovat, další část ve zdlouhavém procesu vidí příležitost k výhodám a úplatkům. Zasadíme se o to, aby se výrazně zkrátila doba vydávání povolení a zejména vyjasnila pravidla. V Praze 7 jsme v rámci stávající legislativy zlepšili především komunikaci, poskytujeme podrobné a všem stejné informace. Stavební řízení trvá jen několik měsíců. V celé Praze zařídíme, aby stavební řízení v průměru nepřekročilo dva roky, a zajistíme dodržování termínů pro vyřizování odvolání. Aby byli pracovníci stavebního úřadu lépe motivováni, dostanou adekvátní platy. Budeme po nich ale zároveň vyžadovat kvalitní práci, rychlé rozhodování a striktní dodržování termínů. Významný nárůst bytové výstavby umožníme otevřením stavebních uzávěr u velkých rozvojových území, jako jsou holešovické Bubny, území Bohdalec-Slatiny či bývalé industriální části pražského Smíchova. Nejprve je však nutné dopracovat kvalitní územní studie pro tyto oblasti. Zajistíme, že se stane obojí. Společnými silami tak vytvoříme prostředí, ve kterém budou investoři moci dělat poctivý byznys v předvídatelných podmínkách. To pomůže zmírnit raketový růst cen bytů.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Město musí nabízet dostupné bydlení

Praha vlastní byty a také domy, v nichž by šly další byty vybudovat, nebo v nich dokonce v minulosti byly. Jenže část z nich využívá nehospodárně, některé v minulosti nepoctivě pronajala známým místních politiků, další jsou zanedbané, a tudíž prázdné. To se musí změnit! Neobsazené byty se musí opravit a pronajmout. Další byty budeme cíleně přikupovat – například pro bezbariérové bydlení. Zefektivníme a zpřehledníme systém městských pronájmů a vytvoříme spravedlivý systém dostupného bydlení. Výsledkem bude, že více lidí získá slušné bydlení za rozumnou cenu.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Podpoříme alternativní cesty k dostupnému bydlení

Připadá vám, že developeři staví byty jen pro ty nejbohatší? S tímto stavem se nechceme smířit. Chceme dát prostor podnikavým Pražanům, aby si za rozumné náklady formou družstevní bytové výstavby vybudovali vlastní bydlení. A to skrze projekty nových bytových domů či svépomocnou výstavbou na základě vlastních projektů dle německého vzoru Baugruppen.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Zpřehledníme pronájem majetku

Naše město, a tedy my všichni, disponujeme obrovským majetkem. Jenže magistrát ho pořádně nevyužívá. To se musí změnit. Město musí mít detailní přehled o svých bytových i nebytových prostorách a podporovat jejich využívání. Pokud je něco prázdné, na prvním místě je nabídka těchto prostor pro kulturní, sportovní a jiné veřejně prospěšné využití. Zbylé objekty je třeba bez odkladu transparentně pronajmout komerčním subjektům, a získat tak peníze do městského rozpočtu. Samozřejmostí je veřejný seznam všech pronajatých nemovitostí v majetku města, tedy něco, čemu se současní politici cíleně vyhýbají, protože by na první pohled bylo jasné, kteří jejich známí využívají městské nemovitosti za směšně nízké ceny.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Rychlá, ale ohleduplná výstavba

Nová výstavba má vznikat nikoli na zelených polích za městem, nýbrž na volných plochách uvnitř města samého. Důvodem jsou nižší nutné investice do infrastruktury, která se nemusí znovu složitě budovat. Zároveň stávající obyvatelé nesmí přijít o kvalitu svého životního prostředí, investice ji mají naopak zlepšit. Zahušťováním města tedy míníme primárně výstavbu na velkých rozvojových územích i menších brownfieldech, volných parcelách a uličních prolukách (nevyužívané a mnohdy zanedbané pozemky a objekty, často původně industriálního charakteru). Až na výjimky nebudeme podporovat novou výstavbu na panelových sídlištích budovaných ve 2. polovině 20. století. Mnohá z nich se z hlediska dalšího zahušťování a komfortu místních obyvatel ocitla na akceptovatelném maximu. Jasně stanovíme nároky a podmínky města při jednání s investory o nové výstavbě, které budou zahrnovat živý parter – přízemí s obchody, uliční stromořadí a opatření pro vsakování vody, chodníky dlážděné pražskou mozaikou, spolupráci na dostupnosti školek, škol nebo domovů pro seniory. Pravidla pro investory a městské části budou právně vymahatelná na základě plánovacích smluv a smluv o spolupráci. Nebudeme povolovat velké, uzavřené, neprůchozí areály novostaveb, tzv. gated communities. Nová výstavba bude díky našim opatřením rychlejší a lépe napojená na stávající strukturu města.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Srovnat krok s Airbnb

Sdílená ekonomika je důležitým segmentem pražské ekonomiky, mimo jiné proto, že efektivně a v reálném čase propojuje nabídku a poptávku. Tím nutí i tradiční byznys inovovat a posouvat se dál. Na druhou stranu Praha musí být hlavně místo k žití. Je v pořádku nechat majitele bytu efektivněji využívat své vlastnictví, třeba přes platformy sdílené ekonomiky, ale již není v pořádku, aby v Praze 1 a 2 byly celé činžovní domy, kde se střídají turisté po desítkách a v noci ruší obyvatele okolních bytů. Jít cestou zákazů a změti vyhlášek nemůže fungovat. Potřebujeme jednoduchá, srozumitelná pravidla pro hoteliéry i příležitostné poskytovatele ubytovacích služeb. Pravidla, která bude snadné dodržovat a jimž bude každý rozumět. Chceme proto diskutovat s vládou o rozumné revizi stávajících pravidel a hlavně pravidla pro všechny zjednodušit. S Airbnb a dalšími hlavními ubytovacími platformami chceme uzavřít memorandum o spolupráci tak, aby město Praha, obyvatelé Prahy, hoteliéři i příležitostní poskytovatelé spolupracovali a neválčili.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Budeme spravovat majetek města profesionálně a bez plýtvání

Zasadíme se o to, aby měly veřejné instituce přednost před komerčními subjekty v případě odkupu nemovitosti nebo jiného majetku. Ve spolupráci s urbanisty vytvoříme pozemkovou strategii. Tak zefektivníme správu majetku, lépe prosadíme zájmy Pražanů a výrazně snížíme riziko korupce a plýtvání. Zkráceně řečeno, nastartujeme profesionalizaci správy majetku města podle příkladu dobré praxe z Prahy 7.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Místní znají svou čtvrť lépe

Zastupitelé jednotlivých městských částí a jejich obyvatelé sami nejlépe vědí, co je v jejich „rajonu“ zapotřebí změnit nebo podpořit. Přenecháme jim peníze z rozpočtu a majetky, které magistrát nutně nepotřebuje pro celopražské strategie. Peníze mohou investovat dle vlastní úvahy do místních ulic a náměstí, parků, hřišť a sportovních staveb nebo do místních škol. Podpoříme akčnost městských částí částkou jeden a půl miliardy ročně na péči o zeleň, úklid a investice do veřejného prostoru. Zároveň posílíme kontrolní funkci magistrátu, aby bylo zajištěno hospodárné a účelné využití financí. Případná porušení pravidel budeme nekompromisně stíhat.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Co pronajímat, co vlastnit…

Budovy v majetku města musíme využívat strategicky. Jako správný hospodář budeme investovat do jejich rozvoje a analyzovat prostorové potřeby městských institucí. Rekonstrukcí a oživením našich budov pomůžeme i rozvoji okolí. Prioritou pro nás vždy bude opravit a využít objekty, které Praze patří. Teprve když to nepůjde jinak, budeme si budovy pronajímat. Pokud se naopak nějaké strategické objekty v majetku města (např. školní budovy) pronajímají třetím stranám, musí být smlouvy postavené tak, aby bylo možné operativně zajistit potřebná místa pro žáky a studenty. Hospodárným postupem tak ušetříme peníze, které se dají využít jinde ve prospěch všech Pražanů.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Transparentnost ve využití majetku města

Zdá se vám přirozené, aby Praha informovala své obyvatele, jak nakládá s majetkem? Jenže město to nedělá – a my to změníme. Zmapujeme a srozumitelným způsobem zveřejníme informace o majetku města, jeho podřízených organizacích, stavbách, pozemcích, majetkových podílech a financích. Vytvoříme přehledný web, kde Pražané najdou výroční zprávy s informacemi o využití majetku a jeho hodnotě. Tím vytvoříme tlak na smysluplné využití majetku, otevřeme dveře novým nápadům, předejdeme korupci a zefektivníme péči o majetek.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Plánovat se musí podle místních, ne od stolu

Už Tomáš Baťa věděl, že chodníky mezi novými domy lze s úspěchem vydláždit podle toho, kudy začnou přirozeně chodit lidé. Budeme pravidelně a co nejvíce mluvit s Pražany o našem městě a jejich potřebách. Kdo jiný než oni ví lépe, co Praze schází? Na rozdíl od současných politiků nebudeme rozhodovat o Pražanech bez Pražanů. Zapojíme všechny, kdo budou chtít, do diskuse už od začátku – ať už půjde třeba o úpravu náměstí, výstavbu nové budovy, nebo využití volného prostoru. Do přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb přizveme hlavně ty, kdo služby využívají. Díky tomu včas předejdeme chybám v projektech a společně vytvoříme město, které vyhovuje měnícím se potřebám obyvatel.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Město je složité a jeho správa se musí koordinovat

Dobrá vzájemná komunikace je potřebná také mezi městem a jeho servisními a příspěvkovými organizacemi. Vytvoříme jednotný systém koordinace, do kterého zapojíme také městské části. Tím se zajistí lepší propojení jejich aktivit, například tak, aby se jeden chodník zbytečně nerozkopával několikrát krátce po sobě nebo aby vstupenky do různých kulturních institucí bylo možné koupit na jednom místě.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Malí a střední podnikatelé jsou motorem města

Malými a středními podniky je protkaná celá Praha a my pestrost podnikatelského prostředí rozhodně vítáme. Je potřeba hledat cesty, jak podnikavé a samostatné lidi podpořit. Vytvoříme strategii podpory a zjednodušíme procesy pro různé typy povolení. Vnímáme jako nutnost definovat jasná pravidla pro umisťování a vzhled předzahrádek a v některých oblastech snížit nebo zrušit poplatek za jejich zřízení. Oživíme městský prostor a rozšíříme služby pro obyvatele.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Podpoříme pozici Prahy jako kulturně-inovativní metropole

Prázdné budovy v majetku města chceme využívat k podpoře kreativních a inovativních center, ve spolupráci s kulturními institucemi a univerzitami i soukromým sektorem. V úvahu například přichází Colloredo-Mansfeldský palác, Clam-Gallasův palác, radniční domy na Malém náměstí 8–12 a 24, Desfourský palác a Fuchsova kavárna na Štvanici. S tímto majetkem budeme pracovat aktivně – propojíme byznys s kulturou, výzkumem a inovacemi.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Chceme univerzity, školy a státní instituce v centru města

Budeme systematicky podporovat zachování a rozvoj úřadů, škol, univerzit a dalších významných institucí v centru města. Centrum Prahy se nesmí stát pouze turistickou destinací, kam běžný Pražan nechodí.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Zveřejníme informace pro investory v angličtině

Je to neuvěřitelné, ale magistrát v době, kdy je Praha mezinárodní metropolí, není schopen řadu informací potřebných pro podnikatele a investory automaticky nabízet v cizích jazycích, především v angličtině. Změníme to. Nabídneme informační systém města v angličtině, případně v dalších jazycích. Díky tomu můžeme lépe přilákat zahraniční investory, kteří pomohou Prahu rozvíjet a přinést další investice.
Bydlení, magistrát pro lidi, rozvoj města

Chytré město nejsou předražené lavičky s wi-fi

Musíme z Prahy udělat skutečné chytré město. Zatím je projekt Smart Prague pod taktovkou Operátora ICT spíše přehlídkou zmařených příležitostí. Skutečně chytré město si nepronajímá odpadkový koš za 75 tisíc korun a nekupuje lavičky s wi-fi za čtvrt milionu. Zlepšuje život svých obyvatel tím, že na prvním místě dává k dispozici data o svém fungování a spolupracuje s tvořivými a aktivními lidmi, kteří je umí využít. Je nutné vytvořit vizi, určit si priority a vytyčit cesty, jak se k nim dostat. To znamená například vybudovat datovou platformu, která umožní zlepšení dopravy, úsporu času i peněz a transparentní řízení města. Chytré město například sází stromy, podporuje využití dešťové vody, udržuje a monitoruje své mosty, podporuje vzdělání svých obyvatel a jejich nápady. Chytré město má zkrátka využívat data a nápady vlastních obyvatel k rychlým zlepšením každodenního života v něm.
Školy, věda, sport

Zoufalé shánění místa ve škole či školce je nepřípustné

V kvalitním vzdělání je budoucnost našich dětí. Proto na něj klademe důraz. Naším plánem je zajistit dostatečné kapacity v pražských základních školách a v předškolních zařízeních a dobré učitele. Nejsou to prázdná slova. V Praze 7, kterou nám její obyvatelé ve volbách před čtyřmi roky svěřili do správy, jsme vytvořili několik set nových míst ve školách i školkách, i když naši předchůdci z ODS lidem roky tvrdili, že to vůbec nelze. Stejně změníme celou Prahu. Vytvoříme nová místa v předškolních zařízeních pro děti od dvou let, jejichž rodiče o to budou mít zájem. Je nepřípustné a nedůstojné, aby Pražané zoufale sháněli místo pro své dítě ve školce či škole, museli se doprošovat a nakonec byli nuceni jezdit přes půl města.
Školy, věda, sport

Podpoříme předškolní vzdělávání

Osobnost i zájmy našich dětí se formují daleko dřív, než nastoupí do školy. Předškolní i předškolkové období je pro jejich život zásadní. Podpoříme formální i neformální předškolní zařízení pro děti, které nemohou kvůli věku do mateřských škol. Jde třeba o dětské skupiny, mateřské kluby nebo vzájemnou výpomoc rodičů. Společnými silami tak můžeme vytvořit síť různých zařízení, která dají rodičům na výběr a pomohou jim skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti.
Školy, věda, sport

Podpoříme konkurenci mezi školami

Platí to všude: konkurence nutí zlepšovat služby a profitují z toho všichni lidé. Vyvineme tlak na ministerstvo školství, aby nebránilo vzniku a rozšiřování soukromých škol v Praze. Ty svou existencí podporují zkvalitňování škol veřejných. Jednoduše řečeno, když lidé vidí, jak to jde dělat lépe, veřejné mínění přinutí stát něco dělat. Místo omezování soukromých zařízení proto raději věnujme energii podpoře a rozvoji škol veřejných.
Školy, věda, sport

Zpřístupníme kvalitní školy i studentům z chudších rodin

Je nesmírná škoda, když dítě touží po vzdělání, a jeho rodiče si je nemohou dovolit. Pomůžeme studentům z chudších pražských rodin studovat na kvalitních školách a plně se zapojit i do částí výuky, které jsou finančně náročnější. Zavedeme program finanční podpory dětí na středních a vysokých školách a program osobního mentoringu studentů. Také chceme založit fond solidarity pro ty, kteří by na studium jinak nemohli ani pomyslet.
Školy, věda, sport

Zapojíme školy do městského života

Každá škola se chová jako živý organismus. Má svůj charakter daný zaměstnanci, studenty, ale i místem. Potřebujeme najít způsoby, jak více zapojit školy do jejich okolí. Budeme podporovat školní akce jako třeba seznamování se s pamětníky nebo komunitní setkávání i studentskou samosprávu. Dalším společným prostorem může být školní hřiště otevřené pro veřejnost. Granty musí být snadno přístupné i studentům a nesmí školy zatěžovat zbytečným papírováním – toho mají ředitelé a učitelé už nyní až nad hlavu. Propojením městské části s místní školou se oživí celé okolí, vytvoří se komunita a podpoří iniciativa studentů a učitelů.
Školy, věda, sport

Dáme 1,5 miliardy na podporu učitelů a zaměstnanců ve školství

Děti tráví ve škole s učiteli každý den více času než s vlastními rodiči. Prostředí školy je zcela zásadní a učitelé do značné míry formují osobnost dětí. Proto musíme ty, kdo se v Praze starají o naše děti, dostatečně motivovat a odměňovat. V současné době se ale plat pražských učitelů ani zdaleka neblíží pražskému průměru. Vyčleníme jednu a půl miliardy pro učitele a zaměstnance škol a zvýšíme jim platy na pražský průměr. Tedy z přibližně 25 na 35 tisíc korun. Naše děti musejí vyrůstat s lidmi, kteří jsou patřičně oceněni a mají naši úctu. V Praze 7 jsme na podporu školství za uplynulé čtyři roky dali 130 milionů korun.
Školy, věda, sport

Zaručíme školám finanční stabilitu a kvalitní zázemí

Učitelé netráví čas jen výukou. Na vyučování se musí dobře připravovat a k tomu mají spoustu papírování. Často pracují v nevyhovujícím prostředí zastaralých kabinetů, s mizerným osvětlením, kde je v létě horko a v zimě chladno. Zasadíme se o vytvoření lepšího zázemí pro učitele. To znamená, že zajistíme školám finance třeba na rekonstrukce kabinetů a dalších společných míst. Školám také zaručíme stabilní finanční podporu po celé volební období. Jen tak lze jejich financování oddělit od nesystémových politických rozhodnutí a umožnit jim lépe plánovat své výdaje.
Školy, věda, sport

Podpoříme školy při vytváření vzdělávacích plánů

Aktivní a kreativní školy v Praze chceme jednoznačně podporovat v jejich růstu a rozvoji, odlehčit jim od byrokracie a pomoci s koncepční prací. Musíme zjednodušit administraci grantů a projektů magistrátu i městských částí, které mohou škol využít. Školám, které budou mít zájem o úpravu vlastních vzdělávacích plánů, poskytneme podporu, finance a odborné konzultace. Tím podpoříme iniciativní učitele a ředitele, zlepšíme výuku našich dětí a dosáhneme toho, aby je škola bavila. Ke kvalitnímu vzdělávání podle posledních trendů tak budou mít přístup i děti, jejichž rodiny si nemohou dovolit platit školné na drahých, ale dobrých soukromých školách.
Školy, věda, sport

Zlepšíme atmosféru na školách

Na pražských školách chybí systematická péče a prevence při řešení konfliktů mezi řediteli, rodiči, studenty a učiteli. Máme chuť i nástroje toto změnit. Zavedeme programy vzdělávání ředitelů a ředitelek jako profesionálních manažerů, kteří vytváří, řídí a motivují tým učitelů. Díky lepším schopnostem vedení pak budou cítit učitelé oporu v pedagogickém sboru, a snáze tak zabrání vyhrocení problémů a konfliktů.
Školy, věda, sport

Opravíme a otevřeme nová sportoviště

V Praze je spousta nevyužitých sportovišť a hřišť. To je zapotřebí změnit. Otevřeme školní venkovní sportoviště zdarma pro veřejnost, a to v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Samozřejmě k tomu zajistíme hlídání a správu objektů. Nezapomeneme ani na objekty organizací jako Sokol, Orel nebo Slavoj, které potřebují opravy a vylepšení. Novými možnostmi pro sportování oživíme celé město, zlepší se podmínky pro sportování pro děti, rodiny i seniory. V Praze 7 se za poslední čtyři roky podařilo zrekonstruovat sedm hřišť a zahrad, ve spolupráci s ČVUT jsme zmapovali využití parků dětmi a navrhli jejich úpravy.
Školy, věda, sport

Podpoříme sport jako prevenci drog a rizikového chování

Volný čas našich dětí by neměl být vyplněn zevlováním na mobilu nebo potloukáním se po městě. Děti a mládež bez cíle tíhnou k rizikovým aktivitám víc než ti, kdo mají svůj volný čas vyplněný sportem a jinými aktivitami. Podpoříme programy účinné protidrogové prevence a dáme dětem ve věku šest až deset let příležitost sportovat ve školní družině. Zavedeme vouchery na sportovní kroužky pro mládež ve věku 10 až 21 let, zacílíme podporu na rizikové skupiny dětí a mládeže.
Školy, věda, sport

Dost míst ve studovnách a delší otevírací doba knihoven

Praha nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání na dobrých a úspěšných školách. To je ale pro studenty náročné – a my jim musíme vytvořit pro studium dobré podmínky. Zmapujeme dostupnost knihoven a studoven, rozšíříme otevírací doby podle potřeb jejich návštěvníků. V nově budovaných objektech zavedeme studovny s dlouhou otevírací dobou, a to zejména ve zkouškovém období.
Školy, věda, sport

Využijme nápady mladých lidí

Studenti vysokých škol jsou často pro svůj obor zapáleni a přicházejí s úžasnými nápady. Chceme s nimi proto rozvíjet spolupráci, nabízet jim témata závěrečných prací, spolupracovat na jejich zpracování, poskytovat data. Plánujeme zahájit zkušební projekt propojování učilišť a středních škol se soukromými i městskými firmami. Díky tomu pomůžeme studentům k unikátním projektům a získáme cenné podněty a analýzy.
Školy, věda, sport

Zpřístupníme data o vzdělávání

Díky znalosti anonymizovaných výsledků testů a soutěží nebo demografických dat můžeme mnohem lépe pomoci ředitelům škol i rodičům rozhodovat se o budoucím zaměření studia jejich dětí. Také tím podpoříme věcnou odbornou diskusi o stavu vzdělávání a možnostech dalšího rozvoje. Budeme proto vyžadovat, aby Praha měla důležitá data o vzdělání žáků přehledně k dispozici.
Školy, věda, sport

Podpoříme Prahu jako centrum vzdělávání

Praha má ideální podmínky stát se centrem inovativních trendů a debaty o vzdělávání. Chceme ve spolupráci s univerzitami a neziskovými organizacemi zvát k diskusím ty největší kapacity v oblasti vzdělávání. Budeme systematicky podporovat vzdělávání učitelů. Vítáme a podporujeme místní aktivní učitele, kteří mají zájem se dále vzdělávat, a neustále tak zvyšují kvalitu výuky a posilují funkci Prahy jako centra vzdělávání.
Školy, věda, sport

Propojíme magistrát s odborníky

Vážíme si odborníků z pražských vysokých škol, spolků a neziskových organizací. Máme zájem s nimi diskutovat o problémech hlavního města. Zavedeme proto odborné pracovní skupiny s účastníky z různých oblastí a univerzity aktivně zapojíme do dění ve městě. Praze i nám všem to přinese řadu nových informací a podnětů, které můžeme pro rozvoj našeho města využít.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Investujeme do nemocnic Na Bulovce a Na Františku

Pražané potřebují kvalitní nemocnice. Areál Bulovky – patřící Praze a státu – je v příšerném stavu. Musíme ho začít rekonstruovat, abychom zde našli péči i prostředí, které odpovídá špičkové metropolitní klinice. Nedávno se také podařilo zabránit privatizaci Nemocnice Na Františku. Prověříme její hospodaření a ve spolupráci s městskou částí Praha 1 schválíme koncepci dlouhodobého rozvoje. Nemocnice by měla fungovat mimo jiné jako centrum navazující péče. To znamená, že lidem pomůže v přechodu mezi specializovanými fakultními nemocnicemi a systémem sociálních služeb městských částí.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Zpřístupníme a vybudujeme veřejné toalety

Tak jednoduchá věc jako veřejná toaleta… a přitom často není poblíž, když ji člověk potřebuje. Proto chceme opravit současné toalety a postavit nové ve frekventovaných parcích a v centru města. A dbát na jejich údržbu a čistotu. Stejně jako v Praze 7 také budeme spolupracovat s kavárnami a restauracemi, abychom vytvořili celopražskou mapu dostupných zařízení. Oceníme to jistě všichni – nejen senioři, rodiče malých dětí nebo lidé se zdravotními potížemi. A naše město bude o poznání čistší.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Podpoříme návštěvy praktických lékařů u pacienta

Pro lidi se zdravotním postižením, některé seniory, ale třeba i rodiče, jejichž dítě má vysoké horečky, bývá často problém vydat se k lékaři do jeho ordinace. Chceme jednat se všemi zainteresovanými stranami včetně zdravotních pojišťoven a navrhneme řešení s jasnými pravidly, za kým a v jakých případech lékař přijede domů. Vše následně vyzkoušíme v pilotním projektu.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Zastavíme šíření HIV v Praze

Málokdo to ví, ale hlavní město se potýká s do jisté míry epidemickým výskytem HIV i dalších pohlavně přenosných nemocí. Největší problém je nízké povědomí o nebezpečí HIV uvnitř komunit, v nichž je riziko největší. Hrozí tím pádem další šíření. Musíme se poučit od měst jako Vídeň a začít situaci aktivně měnit. Chceme dosáhnout ve světě standardního cíle, označovaného jako 90–90–90. Znamená to, že 90 procent nakažených lidí to o sobě ví. Z nich se 90 procent léčí a z těchto má 90 procent tzv. nulovou virovou nálož – neohrožují tedy své okolí. S tím je samozřejmě spojena osvěta, destigmatizace, testování, boj s diskriminací a dostupná léčba.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Zlepšíme péči o lidi na konci života

Všichni jednou dojdeme na konec. A všichni chceme, aby náš odchod byl důstojný. Proto musíme podpořit poskytování odborné péče lidem na konci života a jejich blízkým. A to i po překročení časového limitu, který stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Praha je dostatečně bohatá na to, aby podpořila neziskové organizace a dobrovolníky, kteří pomáhají umírajícím. Zasadíme se o to, aby péče pro umírající byla podstatně dostupnější.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Pomoc rodinám a péče o ohrožené děti

Na každou rodinu mohou přijít těžké chvíle. Chceme pomáhat rodinám překonávat krize a například předcházet vyhroceným situacím, kdy je jim odebráno dítě. Zřídíme proto například rodinné asistenty, kteří pomohou řešit problémy v rodinách s ohroženými dětmi. Je pro nás prioritou co nejvíce chránit práva dětí, aniž by byly odtrženy od rodiny. Dítě patří k rodičům, případně do náhradní rodinné péče, nikdy ne do ústavu. Posílíme pěstounskou péči.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Podpoříme společné zážitky

Rodinné vztahy se utužují společnými zážitky. Chceme udržet rodiny s dětmi v Praze mimo jiné tím, že jim takové zážitky umožníme bez zruinování rodinného rozpočtu. Vysedávání u počítače a mobilu není řešení. V Praze je plno možností, jak společně trávit čas, rodiče si ale často nemohou dovolit nesmyslně vysoké vstupné. Náš plán je zavést například rodinné vstupné i pro rodiny se třemi a více dětmi, rodinné karty pro Pražany s dětmi do 18 let a slevy pro rodiny v hmotné nouzi (nebo na základě doporučení městských částí a škol).
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Zajistíme dostupné služby pro potřebné

Praha se neumí postarat o lidi se zdravotním nebo duševním postižením a seniory. Zavírá před nimi oči a odsouvá je pryč do ústavů, někdy dokonce do pohraničí. Představte si, že máte v rodině handicapovaného člověka a Praha ho bezohledně umístí do ústavu desítky kilometrů od města. Chcete ho navštěvovat? Máte prostě smůlu. My odmítáme v takovém přístupu pokračovat. Potřebným lidem zlepšíme dostupnost kvalitních terénních služeb, jako jsou osobní asistence nebo pečovatelská služba, i ambulantních center služeb. Podpoříme rozvoj komunitních zařízení, kde najdou útočiště lidé se zvláštními potřebami, například s Alzheimerovou chorobou nebo autismem. Podpoříme síť center duševního zdraví tak, aby byly jejich služby lépe dostupné pro lidi s duševním onemocněním. Založíme fond, ze kterého bude možné hradit sociální služby pro lidi s těžkým postižením.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Podpoříme ty, kdo pečují

Když pomáháte potřebným, časem se dostaví vyčerpání a vyhoření. Proto musíme také pomáhat těm, kdo pomáhají lidem s postižením, nemocným, seniorům či umírajícím. Tito lidé často potřebují v náročných situacích podporu. Podpoříme školení, psychologickou podporu a pronájem pomůcek, které si rodiny často nemohou dovolit. Stejně tak nabídneme další vzdělávání všem, kteří pomáhají při rozhodování a právním jednání lidem s postižením v duševní oblasti.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Propojíme sociální a zdravotní služby

Všichni chceme žít doma. Platí to také o lidech s postižením či seniorech. Víme, že velkou překážkou setrvání v domácím prostředí je nepropojenost sociálních a zdravotních služeb, nedostatek informací a chybějící koordinace pomoci a podpory. To změníme. Ve spolupráci s městskými částmi a poskytovateli sociálních služeb vytvoříme podmínky pro koordinované poskytování každodenní dlouhodobé pomoci lidem, kteří to potřebují. Zdravotní a sociální péče na sebe často nenavazují a lidé řeší situaci podáním žádosti o umístění do ústavní péče. Ve spolupráci s městskými částmi a poskytovateli sociálních služeb vytvoříme podmínky pro koordinované poskytování každodenní dlouhodobé pomoci lidem, kteří to potřebují. Zvláštní pozornost dostanou pacienti, kteří se vrací po úrazu či těžké nemoci domů. V neposlední řadě zajistíme odbornou přípravu úředníků, sociálních pracovníků a veřejných opatrovníků.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Podpoříme soudržnost a vzájemnou pomoc lidí v komunitě

Lidé se stále víc spoléhají na profesionální služby financované z veřejných zdrojů. To přispívá k rozpojování vztahů se sousedy, v rodinách i celých generací. Iniciujeme proto projekty zaměřené na mezilidskou podporu v komunitě, sdílenou péči, víceoborové komunitní programy, projekty stírající rozdíl mezi lidmi s postižením a bez postižení. Skvěle například fungují programy jako čtení seniorů dětem. Staří lidé jsou šťastní, že mohou být užiteční, a zároveň předávají cenné životní zkušenosti mladším. Důležitá je pro nás i podpora sociálních podniků, ideálně co nejblíž dané komunitě.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Podporujeme aktivní stáří

Stáří se odjakživa pojilo s životní moudrostí, ale dnes bohužel seniorům dáváme spíš najevo, že jsou na obtíž. Jednou z překážek aktivního­ zapojení seniorů do společenského, kulturního a sportovního života jsou nízké důchody. Máme ambici to změnit. Prostřednictvím karty seniora pro občany nad 65 let nebo slev pro seniory v hmotné nouzi chceme nabídnout našim rodičům a prarodičům více příležitostí využít bohatou nabídku pražských aktivit.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Vytvoříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané

Lidem, kteří se dostali na okraj společnosti, je nutné podat pomocnou ruku a začlenit je co nejdřív zpět. Prospěje to jim i ostatním. Práce je hlavním nástrojem návratu a město by se mělo stát sociálním zaměstnavatelem. Chceme dát těmto lidem práci v městských firmách. Může jít o úklid, provoz veřejných toalet, správu bytového fondu, péči o zeleň a podobně. Zkušenost s tím už máme – stačí se podívat na Prahu 7, kde se podobný systém podařilo úspěšně zavést a zároveň kvalitně zajistit základní městské služby.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Město nesmí být vyděrač

Na začátku stačí jedna malá pokuta u dopravního podniku, městské části, magistrátu nebo městské firmy, která člověku snadno může přerůst přes hlavu. Místo toho, aby Praha citlivě a efektivně řešila dluhy občanů sama, stala se přeborníkem v přeprodávání dluhů externím firmám, které jsou připravené lidi sedřít z kůže. To zarazíme.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Rodiny s dětmi a senioři nepatří do ubytoven, ale do bytů

Ubytovny, které vznikaly původně pro přespávání zahraničních dělníků, nejsou místa, kde by měly vyrůstat děti z chudých rodin. Nejsou to ani místa, kde by měli skončit senioři nebo lidé s postižením, jež přišli o vlastní bydlení. Je tragické, že i tohle je součástí dnešní reality v jinak bohaté Praze. V Praze 7 jsme si stanovili jasný cíl, že žádné místní děti nemají bydlet na ubytovně. Ve spolupráci se sociálními pracovníky a úřadem práce se podařilo najít i děti, o kterých pracovnice úřadu ani netušily: na ubytovnách, v zahradních chatkách nebo na gauči u příbuzných. Některé rodiny dostaly obecní byty, pro jiné se podařilo najít jiné důstojné řešení. U rodin, které to potřebují, je pomoc s bydlením spojena s intenzivní sociální prací. Podobně chceme postupovat i na magistrátu. Zvláštní bytové programy potřebují v Praze nejen ohrožené rodiny, ale například i studenti s handicapem nebo děti, které se v dospělosti vrátí z ústavní péče.
Zdravotnictví a pomoc potřebným

Střecha nad hlavou pro každého

Praha se potýká – stejně jako každé velké evropské město – s problémem bezdomovců. Je potřeba jim pomoci, smysluplně a systematicky. To mimo jiné znamená vytvořit celopražskou síť zařízení pro lidi bez domova – například denní centra pro osobní hygienu a azylové domy. Pravidelná péče pomůže nejen lidem bez domova, ale jejich začlenění zpátky do společnosti i celému městu. Když se dostanete na ulici, je nesmírně těžké postavit se znovu na vlastní nohy. A bez pomoci zvenčí v podstatě nemáte šanci. Chceme zavést zkušební programy tréninkového bydlení, zaměstnání a konzultací v případě zadluženosti. Zkusit pilotní projekt komunitních pobytových zařízení pro starší bezdomovce a pro ty se závažnými zdravotními problémy. Můžeme tak účinně pomoci lidem bez domova a v důsledku ulevit i všem obyvatelům města.
Kultura, památky a cestovní ruch

Libeňský most je světový unikát

Libeňský most je světový unikát – jediný most s kubistickými prvky na světě. Proto ho musíme zachovat – zejména proti vůli politiků ANO a ČSSD prosazujícím demolici a novou stavbu, která by přinesla obrovské zakázky na ně napojeným firmám. Při opravách zajistíme vhodnou objížďku, abychom co nejméně omezili automobilovou dopravu a MHD. Uvědomujeme si souvislosti a upozorňujeme na to, že projekt opravy je nutné připravit současně s vybudováním nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.
Kultura, památky a cestovní ruch

Jan Palach a Josef Toufar si zaslouží památník

Hrdinské činy Jana Palacha, který zemřel na následky popálenin po sebeobětování, a Josefa Toufara, umučeného StB, zásadně ovlivnily naši historii. Tyto osobnosti si zaslouží, aby nebyly zapomenuty. Chceme odkoupit budovu Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, kde Jan Palach i Josef Toufar zemřeli, a zřídit zde památník s muzeem na jejich počest. Kromě toho, že projevíme úctu hrdinům, zároveň zachráníme prázdnou a chátrající budovu.
Kultura, památky a cestovní ruch

V péči o památky musí být systém

Myslíte si, že magistrát přesně ví, o jaké památky pečuje, a péči o ně plánuje? Jste na omylu. Péče o pražské památky je obrovský problém. Naprosto nesmyslně se shánějí peníze na každou opravu zvlášť. Přitom by vše vyřešil jednotný systém podpory. Památky jsou i majetkem městských částí, které často nemají na opravy ­prostředky. Zavedeme systematickou finanční i odbornou podporu, oživíme tak zanedbané části města a zachráníme památky.
Kultura, památky a cestovní ruch

Péče o hroby významných osobností je nezbytná

Garant

Petr Zeman
Určitě jste při návštěvě evropských metropolí viděli, jak se jinde starají o hroby svých slavných rodáků. Praha je v tom o dlouhé roky pozadu. Přitom je s ní spjat nespočet významných osobností světového věhlasu. Měli bychom si toho vážit a o pomníky pečovat. Chceme podpořit program Adopce hrobů významných pražských osobností, ušetřit tak veřejné peníze a zaujmout Pražany. Přejeme si zvýšit zájem lidí o historii Prahy a zachovat uměleckou hodnotu hrobů.
Kultura, památky a cestovní ruch

Pečovat o umění ve veřejném prostoru

Ocenit uměleckou hodnotu Prahy se sjíždějí lidé z celého světa, nesmíme ji brát jako samozřejmost. Je potřeba systematicky pečovat o umění ve veřejném prostoru, a to o umění všech historických období. Vytvoříme ve spolupráci s Galerií HMP podrobný přehled soch a jiných uměleckých objektů ve veřejném prostoru a udržitelný systém, jak o ně pečovat. Tedy opatření, na něž se politici vládnoucí Praze v uplynulých třiceti letech nezmohli.
Kultura, památky a cestovní ruch

Jeden má rád holky, jiný vdolky

V Praze žijeme všichni společně, chodíme za kulturou nejen do centra, ale i mimo něj. Každého baví něco jiného – někoho složité diva­ delní drama, jiného koncert místní rockové kapely. Proto si vážíme iniciativ, které vycházejí z místních komunit a přinášejí pestrost. Akti­vity jako Nesedím, sousedím, Den architektury či Zažít město jinak, ale i drobné sousedské projekty ukazují, jak jsou Pražané činorodí a originální. Budeme aktivně podporovat rozvoj kulturního dění po celé Praze a jeho svébytný charakter v jednotlivých částech města.
Kultura, památky a cestovní ruch

Podpoříme kulturu nejen v centru

Všichni víme, že kulturní nabídka se často soustředí do určitých oblastí města a často je také hodně monotónní. Chceme podporovat různorodé kulturní dění po celé Praze. V institucích a objektech, které patří městu, pomůžeme vzniku kulturních programů. Tím se vytvoří pestrá nabídka hodná hlavního města s bohatou uměleckou tradicí.
Kultura, památky a cestovní ruch

Kultura potřebuje stabilitu

Představte si, že jste ředitel divadla. Na jedné straně musíte dlouhodobě plánovat nové hry, angažmá herců, ale třeba také investice do rekonstrukce interiéru. Na druhé straně nevíte dne ani hodiny, kdy se politikům na magistrátu zamane změnit koncepci a úplně přeházet podporu kultury. My kultuře poskytneme stabilní podporu. Také se zasadíme, aby pražská divadla přestala balancovat nad propastí bankrotu. Začneme koordinovat granty s ministerstvem kultury a posílíme počet grantových hodnotitelů. Pro kulturní podniky vytvoříme přehledný návod, jak uspět ve výběrovém řízení. Peníze musejí dostávat ti, kdo nabízejí dobré projekty pro lidi, a ne ti, kdo umí lépe vyplnit kolonky formulářů.
Kultura, památky a cestovní ruch

Možnosti kultury pro všechny

Chceme, aby si do divadla, na výstavu nebo třeba na koncert mohli dovolit jít všichni. Bez ohledu na výši platu nebo velikost rodiny. Otevřeme muzea, galerie a další instituce ve správě magistrátu několikrát do roka za příznivější ceny nebo úplně zdarma. Zavedeme také jednu univerzální kartičku pro vstupy do všech galerií a muzeí, která bude zároveň plnit funkci jízdenky na MHD. Navážeme tím na myšlenku úspěšné Muzejní noci, ale formou, která je vstřícná i vůči seniorům, lidem s postižením nebo rodinám s dětmi.
Kultura, památky a cestovní ruch

Kultura na mezinárodní úrovni

Praha je srdcem Evropy, a to se projevuje i v kultuře. Chceme víc podpořit projekty s mezinárodním přesahem. V praxi to znamená lépe využít kontakty s více než dvaceti partnerskými městy – například Berlínem, Paříží nebo Vídní. Můžeme tak do Prahy přivážet zajímavé výstavy ze zahraničí nebo naopak upozorňovat naše partnery na to, co nabízí Praha. Podpoříme význam Prahy coby mezinárodního kulturního centra a nabídneme Pražanům další možnosti, kam ve volném čase zajít.
Kultura, památky a cestovní ruch

Spolupráce přináší nápady!

Pojďme o kultuře v hlavním městě diskutovat a vytvořit kreativní komunikační síť napříč Prahou. Plánujeme, že se budou různé kulturní instituce potkávat a spolupracovat, a to na pravidelné bázi. Zástupci divadel, galerií nebo umělců mohou vytvářet nové společné projekty na celopražské úrovni a navzájem se inspirovat. Je potřeba, aby se potkávali i radní pro kulturu z jednotlivých městských částí a aktivně se moderovala kulturní politika v celém městě. Podobné snahy se nám už v praxi osvědčily v Praze 7.
Kultura, památky a cestovní ruch

V Praze je blaze i v noci

Zavedeme po vzoru Amsterdamu pozici tzv. nočního starosty – koordinátora nočního života v Praze, který bude mít za úkol komunikovat s nočními podniky a promotéry nočních akcí, vyjednávat s nimi dodržování nočního klidu, koordinovat večerní a noční kulturní život v ulicích i v klubech. Praha žije nočním životem, který sice láká davy turistů, ale místní obyvatelé tím mnohdy trpí. Noční starosta by z pozice experta navrhoval úpravy vyhlášek a nařízení tak, aby byla metropole dál bohatá na noční kulturní život, ale zároveň aby se zde dobře žilo.
Kultura, památky a cestovní ruch

Podpoříme smysluplnou turistiku včetně návštěvníků z Česka

Je naší povinností aktivně ovlivňovat to, pro jaké turisty je Praha atraktivní. Chtěli bychom, aby k nám na návštěvu mnohem víc jezdili lidé z České republiky. Plánujeme využít Pražskou informační službu, dnes již přejmenovanou na Prague City Tourism, informační centra městských částí a další nástroje k podpoře dlouhodobého cestovního ruchu. Chceme přilákat do metropole návštěvníky kongresů, kulturních festivalů a dalších akcí. Odměnou nám všem bude výnosnější a k městu šetrnější způsob turistiky. Zároveň posílíme obraz Prahy jako hlavního města významného pro českou historii a kulturu.
Kultura, památky a cestovní ruch

Rozšíříme nabídku turistických tras

Některé turistické trasy v Praze jsou přeplněné, jiné naopak zejí prázdnotou. Chápeme, že všichni chtějí vidět Karlův most a Staroměstské náměstí, ale musíme se alespoň pokusit nabídnout turistům i další trasy, především mimo Královskou cestu. V jiných evropských městech to dokážou. K tomu využijeme například Prague City Tourism a informační centra městských částí. Centru města se tak viditelně uleví a Praha se stane příjemnějším místem jak pro turisty, tak pro své obyvatele.
Kultura, památky a cestovní ruch

Rozvineme spolupráci na turistickém ruchu

Aby mohl být turistický ruch efektivně řízený a abychom mohli aktivně ovlivňovat, jací turisté k nám budou jezdit, musíme koordinovat spolupráci národních a městských institucí. Plánujeme více a lépe využít Obecní dům, národní kulturní památku Vyšehrad, Výstaviště, informační centra a další organizace města a městských částí v oblasti turismu. Rozjedeme také již nějakou dobu váznoucí spolupráci s Národní galerií a Národním divadlem. Musíme zahraničním návštěvníkům ukázat, že Praha je mnohem víc než jen procházka po ulici a levné pivo.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Vyjasníme odpovědnost za zeleň, podpoříme ty, kdo o ni pečují

Aby naše město doslova vzkvétalo, musí být jasné, kdo a jak se má starat o zelené plochy a stromy v ulicích. Je nutné mít jasný přehled o stavu zeleně, vyjasnit majetkové vztahy a zavést funkce zahradníků a správců. Budeme podporovat komunitní zahrádky a zahrádkářské kolonie. Dalším krokem je převod zeleně v ulicích do správy městských částí a poskytnutí peněz, aby o ni mohly pečovat. Jak se o své stromy a keře postarat, vědí místní mnohem lépe než úředníci na magistrátu.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Investujeme do zeleně a vodních ploch

Vodní plochy a zeleň v Praze zoufale chybí. Jsou to přitom oázy klidu – ve stále parnějších létech naše město ochlazují. Plánujeme zásadní investice do výsadby stromů v ulicích a do vytvoření nových vodních ploch – jezírek a rybníčků. Na výsadbě budeme spolupracovat s odborníky a firmami, které vlastní sítě pod chodníky. V ulicích musí zůstávat dost místa na to, abychom mohli sázet stromy.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Budeme hospodařit ohleduplně k životnímu prostředí

Starost o prostředí, v němž žijeme, je stejně důležitá jako snižování nákladů. Městské organizace se při nakládání s odpady musí řídit touto posloupností: 1) prevence, 2) minimalizace, 3) recyklace, 4) energetické využití, 5) skládkování. Například při povolování akcí ve městě budeme trvat na použití vratných kelímků místo jednorázových. Podpoříme kompostování – aby se snížilo množství organického odpadu. Velkou pozornost budeme věnovat snížení světelného znečištění města. Ve spolupráci s univerzitami a odborníky podpoříme využití dešťové vody ve městě k zavlažování zeleně, místo abychom ji vypouštěli do kanalizace jako dosud.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Osvětlíme temné kouty

V Praze jsou místa, jimž se večer raději vyhneme, protože nejsou dobře osvětlená. Na takových místech doplníme veřejné osvětlení. Platí to například pro některé parky a oblasti kolem řeky. I po setmění tak bude možné tudy bezpečně projet na kole, jít si zaběhat nebo tam jen tak vyrazit na procházku.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Propuštěným z vězení pomůžeme k návratu

Naprostou většinu těch, kdo opustí brány věznice, čeká za pár měsíců, po spáchání další trestné činnosti, návrat zpět za mříže. To je špatné pro ně samotné i pro ostatní občany města. Chceme recidivu snižovat. Společně s probační a mediační službou zřídíme dva probační domy v Praze. V nich se dočasně ubytují bývalí vězni – namísto aby spali v ulicích. Kromě bydlení jim pomůžeme nacházet práci: bydlení a práce jsou nejlepší recept k návratu do normálního života.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Obecně prospěšné práce musí být prospěšné všem

Garant

Jakub Drápal
Trest obecně prospěšných prací by se měl udělovat smysluplněji pro společnost i ty, kteří si své provinění odpracovávají. Chceme spolu s probační a mediační službou iniciovat změny, smysluplnou a skutečně prováděnou práci pro město a lepší dozor v rámci podmíněného trestu odnětí svobody. Navrhneme zavedení v zahraničí osvědčeného programu HOPE pro prevenci recidivy a užívání návykových látek.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Zlepšíme život v centru i na sídlištích

Praha není jen historické jádro. Většina lidí žije naopak jinde, dál od centra. Proto budeme myslet na všechny městské části. Peníze magistrátu se musí spravedlivě rozdělit. Chceme systematicky revitalizovat sídliště, posílit péči o čistotu a zelené plochy, zabránit likvidování volných ploch. Tím se nám podaří zlepšovat životní prostředí pro všechny Pražany přímo v místech, kde bydlí.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Řeka je život a radost

Vltava by mohla být kouzelným místem pro odpočinek a koupání. Na rozdíl od jiných evropských metropolí, pro něž je řeka tepnou života a místem, které spojuje obyvatele, Praha Vltavu zanedbává. Chceme zařídit, aby to v okolí naší řeky ožilo, prověřit možnosti úpravy břehů a dna a vyzkoušet umístění plovoucích bazénů u Císařské louky, Malé Strany, pod Vyšehradem či na Štvanici. Musíme pečlivě revidovat pravidla pro využívání břehů a náplavek, vyčistit přítoky a podpořit napojení na veřejnou dopravu. Vzniknou nová krásná místa k rekreaci s možností občerstvení a s dostupnými veřejnými toaletami.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Plynulá a klidná doprava

Doprava má Pražanům pomáhat, a ne je obtěžovat. Musí se koncipovat ohleduplně. Zmenšíme dopravní značky, provedeme celkovou revizi dopravního značení a odstraníme zbytečná zábradlí. V plánu je i revize stavu ulic s důrazem na plynulost dopravy – například díky systému řízení dopravy. Dále využijeme moderní technologie pro odhlučnění: třeba nástupní ostrůvky a koleje s protihlukovými materiály nebo tichý asfalt.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Prach a smog musí postupně mizet

I když vám řada lidí bude tvrdit, že to není možné, je v našich společných silách zlepšit vzduch, který v Praze dýcháme. Nejsou na to nutné obrovské sumy peněz. Budeme trvat na velkých pokutách pro řidiče aut s odmontovanými filtry pevných částic. Šokující je, že pouhých 5–10 % řidičů může až za 70 % emisí. Relativně jednoduché je také trvat na tom, aby stavby ve městě byly řádně zakryté plachtami a neprášilo se z nich. Při smogové situaci zavedeme spolu s dalšími opatřeními MHD zcela zdarma, aby všichni jednoduše poznali, že znečištění ovzduší je v takových dnech kritické.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Prostory MHD nabídnou čisté toalety, lékárny a další služby

Prostory vlastněné dopravním podnikem jsou minimálně využívané, a pokud ano, vypadají jako turecký bazar. Ve vestibulech metra a dalších prostorách MHD zavedeme toalety zdarma a dále podpoříme pronájem prostor těm, kdo provozují pro Pražany potřebné služby, například bezobslužné expresní a nonstop lékárny. Nám všem se tak bude ve městě žít zase o něco komfortněji.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

U nových zastávek a mostů vznikne živé město

Velké veřejné stavby musí dávat smysl pro lidi. Zarazíme nesmyslné plánování zastávek, mostů, tramvajových tratí a další infrastruktury odnikud nikam. Je nutné, aby vše zapadalo do města a našich životů. Všichni dobře víme, že tomu dnes často tak není – stačí se podívat na rekonstrukci tramvajové tratě do Modřan nebo na nádraží Praha-Libeň. Zrušíme tmavé podchody a bariéry a zaměříme se na zeleň, návaznost na pěší trasy, vznik příležitostí k drobnému podnikání.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Klíčová náměstí jsou vizitkou Prahy

Praha je epicentrem veřejného života. Naším cílem je mít důstojná náměstí, kde tepe každodenní život, probíhají tam ale i důležité události, oslavy svátků, demonstrace, trhy. Je pro nás prioritou dotáhnout rekonstrukce velkých pražských náměstí, například Václavského, Karlova a Senovážného. Jejich podoba musí zrcadlit význam hlavního města a potřeby jeho obyvatel. Mariánské náměstí se musí z parkoviště pro magistrátní vozy proměnit v důstojný předprostor Městské knihovny, Národní knihovny a Nové radnice.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Veřejné prostory patří městu a Pražanům

Veřejný prostor musí být uzpůsoben především lidem, kteří v Praze bydlí, počínaje chodníkem před domem a konče velkými městskými plochami. Politici, kteří Prahu řídili v uplynulých skoro třiceti letech, bohužel řadu důležitých míst znehodnotili. Budeme se snažit odkoupit veřejná prostranství od soukromníků do majetku města. Samozřejmě okamžitě zarazíme další rozprodej veřejného prostoru, jako se to stalo v devadesátých letech u části Letenského náměstí nebo nedávno u nájezdu na Libeňský most. Pro Pražany po městě rozmístíme více užitečných drobností – židlí, laviček, košů, ale i grilů nebo lehátek. Zajistíme, aby je mohli snadno využívat i lidé s handicapem.
Životní prostředí, bezpečnost, veřejný prostor a zeleň

Čisté město, na kterém nám záleží

Garant

Jiří Knitl
V opravdu čistém městě se dobře žije. Na čistou ulici je lidem hloupé odhazovat odpadky, zatímco na špinavé mohou mít pocit, že se odpadky ztratí v záplavě papírů a nedopalků. Čisté a upravené ulice jsou vizitkou úspěšného města. Změníme systém tak, aby ulice pravidelně uklízeli stejní lidé, a zavedeme systém důsledné kontroly kvality úklidu. Můžeme založit také sociální firmu, která dá práci lidem bez domova a dokáže integrovat i další lidi, kteří mají potíže najít si a udržet práci, jako se nám to už podařilo v Praze 7.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.

 • Pět jasných cílů pro Prahu

  Pohodlná a rychlá doprava pro všechny

  Kvalitní školy a dostupné sociální služby

  Poctivá a otevřená správa městských financí

  Péče o kulturu a regulace masového turismu

  Město ohleduplné k lidem i přírodě

  Číst Vizi
 • Zapojte se

  Dejte nám vědět, co je potřeba změnit

  Uspořádejme sousedské setkání

  Přidejte svůj lajk, sledujte nás na facebooku

  Chci se zapojit
 • Podpořte naši práci

  Nestojí za námi žádný velký sponzor a jako občanští kandidáti jsme nedostali žádný příspěvek za volby.

  Abychom mohli o naší práci dávat vědět, potřebujeme vaši podporu.

  Chci poslat dar