Řešíme řešitelné, neslibujeme nesplnitelné


Praha 7 je dobrým místem k životu

Sedmička je bezpečnou, inspirativní a rozmanitou čtvrtí, které si zakládá na svém jedinečném charakteru. Dobře ztvárněný a udržovaný městský prostor přitahuje obyvatele a živnostníky. Naším ideálem je Praha 7 sousedská, přátelská všem obyvatelům i návštěvníkům, vlídná k ohleduplným kulturním a sportovním akcím, které vytvářejí podmínky pro pestrost městského života. V ulicích chceme nadále aktivně vytvářet podmínky pro výsadbu vhodných stromů a pro kvalitní, bezpečné, dobře udržovatelné úpravy parků a veřejného prostoru.


Praha 7 musí být bezpečným domovem

Cítit se bezpečně znamená cítit se doma. Bezpečnost nevzniká instalací více kamer, ale všímavostí, pomocí a vzájemnou důvěrou. Zalidnění ulic obyvateli, sousedy i „přespolními“ funguje jako nejpřirozenější prevence. Lidé se tak totiž vzájemně „hlídají“. Důsledkem je samozřejmě i větší zájem o okolí i bližního. Garantujeme také, že na Sedmičce udržíme politiku nulové tolerance heren, které s sebou kromě sociálních důsledků nesou i kriminální jevy.


Praha 7 musí myslet na své obyvatele a nesmí nechat nikoho na holičkách

Počet obyvatel v Praze 7 roste. Přibývají mladé rodiny, roste počet seniorů a s extrémní situací v energetice může nastat mimořádně těžká doba. Praha 7 musí ve svém sociálním rozvoji a sociální pomoci myslet na všechny stejně. Vytvořili jsme systém rychlé pomoci, který zajišťuje, že si každý udrží domov a že v něm nebude trpět zimou. Abychom toho dosáhli, musíme mít dostatek bytů. Nepřipustíme proto návrat jejich rozprodeje.

Dostatek míst ve školkách a školách se již zajistit podařilo, je třeba jej udržet, ale také rozvíjet nezbytnou péči o seniory, kteří mají právo na důstojné stáří. Investice do školství a kultury se projeví spokojeností rodičů a spokojenou novou generací občanů Sedmičky. Investice do sociální oblasti, do udržení bydlení, do udržení dostupnosti topení či do ulehčení a zpestření života seniorů a do pomoci těm, kteří se o ně starají, to vše vytváří věkově rozmanité město, kde paměť nemizí, ale předává se. Tyto náklady nelze vnímat jako „projedené“ peníze, ale jako zásadní investice do kvality života obyvatel. Výsledkem jsou pak spokojení a vzdělaní spoluobčané, kterým není lhostejné jejich okolí a kteří také vědí, že se mohou s důvěrou spolehnout na svou radnici – a to nejen v době krize.


Praha 7 je atraktivní kulturní částí metropole

Praha 7 je typická svým rezidenčním charakterem i množstvím kulturních institucí, které z ní dělají jednu z nejzajímavějších částí metropole. Důraz na kvalitní kulturu se naší čtvrti dlouhodobě vyplácí: Míří sem převážně turisté, kteří vyhledávají a respektují jedinečný charakter naší čtvrti. Právě to je cesta, kterou je třeba v budoucnu pokračovat.


Praha 7 musí usilovat o smysluplný rozvoj

Klíčem k budoucnosti každé čtvrti je smysluplný rozvoj. V uplynulých letech se podařilo nastavit pravidla, která zabraňují bezohledným stavbám nerespektujícím své okolí a která podporují vznik kvalitní architektury. Největší výzvy jsou však stále ještě před námi: hlavní rozvojové území Bubny na svou zástavbu teprve čeká. Chceme, aby zde vznikla kvalitní čtvrť, která nebude parazitovat na infrastruktuře sousedící staré zástavby, aby nepřevládly zájmy developerů nad potřebami občanů. S ohledem na tyto principy jsme rozsáhle připomínkovali každou fázi procesu vedoucího ke změně územního plánu pro Nové Bubny. Zaručujeme, že v prosazování těchto principů budeme pokračovat i v územních řízeních, ve kterých je městská část účastníkem a významným hráčem.