Naši lidé

Jan Čižinský

Jan Čižinský je Pražan tělem i duší. Vyrůstal v srdci Starého Města a lásku k Praze mu vštěpoval už jeho dědeček Václav Smetáček. Slavný pražský dirigent a milovník eposu Má vlast s přezdívkou „velvyslanec české hudby“. V roce 2014 se Jan rozhodl zabránit výstavbě předražené radnice v Praze 7. Postavil se s peticí na ulici a odezva byla neuvěřitelná. Janovi se podařilo rozhýbat a dát dohromady sousedy, které štvala stále rostoucí arogance politiků. Plánované zadlužení městské části kvůli půjčce na radnici za neskutečných 1,5 miliardy korun bylo poslední kapkou. Sousedé nejen že v referendu výstavbu radnice jednoznačně odmítli, ale v následujících volbách si učitele Jana Čižinského a otce dvou (dnes již čtyř) dcer vybrali za svého nového starostu.

Se svým týmem Jan tvrdou prací proměnil Prahu 7 k lepšímu. A to není žádná fráze. Potvrzuje to fakt, že za další čtyři roky, ve volbách 2018, získala PRAHA SOBĚ v této městské části nadpoloviční většinu hlasů. Jan Čižinský je tak nejoblíbenějším pražským starostou – nikdo jiný se k takovému výsledku nedokázal ani přiblížit.

Ve stejných volbách dal dohromady sousedy z dalších městských částí a umožnil s iniciativou PRAHA SOBĚ změnu v celé tehdy „zakrnělé“ Praze. Mimochodem, Jan Čižinský byl i v magistrátních volbách jednoznačným vítězem u Pražanů – získal nejvíc preferenčních hlasů. PRAHA SOBĚ tak vyprovodila staré známé šíbry z ODS, ANO a ČSSD a umožnila sestavit koalici změny. Dlouhodobě je Jan těmto politikům trnem v oku. Moc rádi by totiž naše město vrátili do starých poměrů, ale jeho práce jim v tom brání.

Jan vždycky plní, co slíbí. Neříká možná, kdyby, ale… Říká jasné ANO, či NE. Umí ostatní nadchnout pro dobré věci a strategicky plánovat. Dokáže najít ty nejlepší lidi a sestavit z nich skvělý tým. To nám pomáhá dobře spravovat naše město.

Hana Třeštíková

Lásku ke kultuře Hanka zdědila po svých rodičích. S maminkou, dokumentaristkou Helenou, a tátou, architektem a spisovatelem Michaelem, byla odmalička součástí společenského života a kulturu má zkrátka v krvi. Hanka vystudovala pražskou FAMU a stala se úspěšnou filmovou producentkou. Produkovala třeba film Šmejdi, který odhalil praktiky nekalých prodejců a změnil život mnoha seniorům. V nové roli nezávislé političky pak na svou misi navázala a dokončila na radnici Prahy 7 úspěšný boj proti prodeji předražených výrobků. Seniorům místo předváděcích akcí nabídla taneční, výlety, sousedské slavnosti nebo vzdělávací akce. Na magistrátu Hanka jako radní pro kulturu se svým týmem připravila místo pro Slovanskou epopej, před dokončením je rekonstrukce nádherného barokního Clam-Gallasova paláce a dlouho prázdný Desfourský palác se stane novou budovou muzea. Kromě toho zavedla generálky zdarma pro seniory nebo rodinné vstupné do městských organizací, aby byla kultura opravdu pro všechny. Během covidu stála při umělcích a rozjela třeba projekt Brejlando, který přináší divadelní zážitek k lidem domů.

Richard Biegel

Richard Biegel se narodil před 46 lety v Praze a od roku 2008 bydlí v Praze 7, kde v současnosti působí jako zastupitel. Přestěhování na Letnou pro něj mělo fatální důsledky: naprostý nezájem tehdejšího vedení Prahy 7 o architekturu a veřejný prostor jej vedl nejprve k založení iniciativy Letná sobě!, kterou vytvořili s Kateřinou Vídenovou a dalšími architekty z Letné, ke spolupořádání referenda za nepředraženou radnici a následně i ke vstupu do komunální politiky v rámci Prahy 7 sobě. V letech 2014-22 byl předsedou komise rozvoje Prahy 7, která se důsledně snažila vytvořit jasná a kvalitní pravidla pro harmonický rozvoj naší čtvrti.
Richard vystudoval dějiny umění na FF UK a po stipendijních pobytech v Paříži a Vídni se stal pedagogem Ústavu pro dějiny umění FF UK, který od roku 2014 vede. Jeho profesí a vášní jsou dějiny architektury, urbanismus a ochrana památek. Je autorem a spoluautorem řady knih věnovaným architektuře – z hlavních je možné zmínit velkou syntézu Barokní architektura v Čechách, kterou spolu s kolegy vydal v roce 2015, nebo knihu Město v bouří, věnovanou urbanismu a architektuře historického centra Prahy v letech 1830-1970, která vychází na podzim 2022
Richard Biegel je ženatý a má dvě děti.

Kamil Vavřinec Mareš

Kamil Vavřinec Mareš se do komunální politiky aktivně zapojil již v roce 2010. Pro úspěch referenda přispěl krom iniciace vzniku přípravného výboru referenda a intenzivního sběru podpisů také administrací webových stránek. V době opoziční práce ve spolupráci s TV Praha 7 zajišťoval on-line přenosy jednání Zastupitelstva. Po volbách v roce 2014 udělal pořádek ve správní firmě 7U s.r.o. (dříve Sedmé ubytovací s.r.o.) a inventarizaci majetku Prahy 7. Zajistil jeho zveřejnění, postupnou opravu a poskytnutí na realitní trh. Jeho nejvýznamnějším projektem se stala rekonstrukce nového sídla Polikliniky Prahy 7, kterou měl kompletně na starosti. V dalším volebním období měl z významnějších investic na starosti opravu fasády Letenského zámečku, rekonstrukci lékařského domu Dukelských Hrdinů 1 a kompletní rekonstrukci činžovního domu Dobrovského 19. Dosáhl ukončení likvidace státního podniku Bytového podniku v Praze 7, jehož byla Městská část zřizovatelem. Celkově dohodl vypořádání sedmi z celkových osmi podílových domů.
Kamil se narodil v Pardubicích v roce 1987, kde do maturity v oboru Aplikovaná chemie se specializací na Ochranu životního prostředí také bydlel. Poté absolvoval studium oboru Aplikovaná jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a v roce 2019 dokončil doktorské studium Jaderné chemie. Ve svých pracích se zabýval především přepracováním a tím i snížením radiotoxicity ozářeného jaderného paliva.
V minulosti 4 roky vedl modelářský kroužek se zaměřením na funkční letecké modely. Kamil je však v založení také velký sportovec. Závodil v silniční cyklistice, orientačním běhu, jezdil na kajaku divokou vodu a dříve se věnoval i tanečnímu sportu v latinskoamerických tancích. Je bezpříspěvkovým dárcem krve s 80-ti odběry. Značný vklad do života také získal ve skautském středisku Polaris.
Je ženatý a má dvě děti.

Lenka Burgerová

Lenka Burgerová je architektka a urbanistka, místostarostka MČ Praha 7 pro rozvoj a participaci. Kromě práce pro Prahu 7 vyučuje urbanistické předměty, stavební právo a územní plánování na fakultách architektury v Liberci a Praze. Zavedla transparentní systém smluv o spolupráci s developery na rozvoji Prahy 7, který pomáhá především vytváření nových míst ve školách a školkách a veřejnému prostoru. Nastavila transparentní pravidla pro rozvoj Prahy 7, na starost má také připomínky P7 k Metropolitnímu plánu, územní studii Bubny Zátory nebo trati na letiště. Díky Lence se z neprůchozí oblasti u Trojského mostu stala oblíbená trasa do Stromovky a z území pokrytého panely a odtahového parkoviště park U vody.

Pavel Vyhnánek

Pavel Vyhnánek se narodil před 40 lety. V 17 letech se vypravil studovat do zahraničí, kde strávil osm let. Po maturitě na mezinárodní střední škole United World College of the Adriatic absolvoval bakalářské studium v oboru ekonomie na Boloňské univerzitě a magisterské studium v témže oboru na Friedrich-Alexander-Universität v Norimberku. Po studiích se do Prahy vrátil, nejdříve na Letnou a později do Holešovic, kde žije dodnes.
Osm let pracoval v bankovnictví a již v této době se angažoval v komunální politice Prahy 7. Zmapoval a popsal zmanipulované a nevýhodné privatizace městských bytů a pomohl tuto letitou praxi ukončit. Zasazoval se rovněž o dostatek míst ve školkách.
Po volbách v roce 2014 se stal místostarostou Prahy 7 pro oblast financí, veřejných zakázek a investic. Ihned po jmenování ukončil desítky smluv, které sloužily k vyvádění peněz z rozpočtu radnice. Mezi jeho největší projekty patřila záchrana a rekonstrukce Vodárenské věže, nová místa v mateřských školkách a opravy škol. Prosadil zveřejňování všech faktur radnice, rozklikávací rozpočet a transparentní veřejné zakázky.
Od roku 2018 je radním hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtu. Pod jeho vedením dosáhla Praha nejnižšího zadlužení za posledních 20 let. I díky tomu se mu u Evropské investiční banky podařilo vyjednat velmi výhodný úvěr na stavbu metra D v objemu téměř 1 miliardy eur. Díky Pavlovu zodpovědnému hospodaření zároveň Praha vyčlenila nejvyšší částku v historii města na investice, jako je metro, okruh, nové školy či byty. K tomu se Pavel stará i o rozvoj Holešovické tržnice a Výstaviště. Úspěšně dotáhl dlouho odkládanou rekonstrukci Průmyslového paláce nebo začal s opravou divadla Spirála, které zachránil od demolice. Tržnici se mu podařilo vysoudit zpět do správy Prahy, začal s prvními úpravami tohoto léta zanedbávaného areálu a zorganizoval na její podobu mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž.
Je ženatý a má tři děti. Do práce nejezdí magistrátním Superbem, ale na nutrii.

Hana Šišková

Hanka se od roku 2018 jako radní pro školství v Praze 7 stará, aby se všechny sedmičkové děti dostaly do škol a školek. Systematicky navyšuje počty míst ve školkách, aby v nich všechny tříleté děti našly své místo, a zároveň přidává další místa v dětských skupinách i pro děti mladší tří let. Stojí za otevřením první lesní školky zřizované obcí v Praze a pracuje na otevření další. Stará se i o dostatek míst ve školách. S vědomím zvyšujícího se počtu dětí v naší městské části spolu s kolegy radními připravila a dotáhla k úspěšnému zakončení mezinárodní architektonickou soutěž na novou školu, která se v Praze 7 bude stavět. Kromě navyšování kapacit se stará také o postupné rekonstrukce krásných, avšak letitých budov našich škol a školek, jejich kuchyní, jídelen, elektroinstalací, střech atd.
Kromě školských budov samotných se systematicky věnuje také zlepšování kvality vzdělávání, a to formou podpory péče o učitele a ředitele a jejich dalšího vzdělávání, systematickou péčí o děti ze znevýhodněného prostředí a děti s poruchami učení či jinak znevýhodněné. Snaží se o to, aby se v našich školách a školkách každé dítě cítilo bezpečně a každé mělo šanci zažívat úspěch a radost ze vzdělávání.
Hana Šišková se narodila před 44 lety a na Sedmičce žije 20 let. Původním povoláním je muzikoložka, překladatelka, hudební a jazyková lektorka a klavíristka.

Miroslav Kunštát

Mirek v Praze 7 žije od narození v roce 1958. Již na počátku 20. let minulého století se tu narodila i jeho matka. Už od maturity na gymnáziu Nad štolou prováděl jako student naše i zahraniční hosty po Praze a organizoval vlastivědné vycházky pro veřejnost. Studoval historii a archivnictví na Filozofické fakultě UK, po absolutoriu pak léta pracoval v Archivu Univerzity Karlovy. Po roce 1989 absolvoval odbornou stáž ve Spolkovém sněmu SRN v Bonnu, v letech 1992-2003 pracoval v odboru zahraniční politiky Kanceláře prezidenta republiky jako referent a později konzultant. Od r. 1994 působí na Institutu mezinárodních studií FSV UK, v letech 2008-2018 byl zaměstnán i v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Je autorem řady odborných prací z oblasti dějin vědy a vysokého školství, soudobých náboženských dějin a moderních dějin česko-německých a česko-rakouských vztahů. V letech 1998-2005 byl členem správní rady Česko-německého Fondu budoucnosti, řadu let zastupoval Českou republiku v Rakouském fondu smíření a podílel se na procesu odškodnění českých obětí nacismu. Budoucnost Prahy 7 mu není lhostejná: od r. 2017 pracuje např. v majetkové komisi Rady MČ Praha 7, od r. 2019 připravuje pro širší veřejnost edici a překlad historické bubenečské farní kroniky, dostupné i na internetu (vychází pravidelně na stránkách časopisu Gothard).

Jakob Hurrle

Jakob má v Praze 7 na starosti sociální problematiku a zdravotnictví. Od roku 2018 je zároveň zastupitelem hlavního města. Za jeden ze svých nejdůležitějších cílů na Sedmičce považuje zlepšení spolupráce mezi sociálním odborem na radnici a dalšími organizacemi, které poskytují péči potřebným. Dělá mu radost, když jsou vidět konkrétní výsledky. Už dnes má Praha 7 v sociální oblasti pověst radnice, s kterou se velmi dobře spolupracuje a která se příkladně stará o místní občany v nouzi.
Jako radní se Jakob aktivně podílel na vzniku dobře fungujícího systému sociálního a dostupného bydlení. Dále organizoval distribuci vakcíny proti covidu praktickým lékařům v Praze 7, inicioval vznik očkovacího centra v Poliklinice Prahy 7 a velkou očkovací akci v ZŠ Stross. Jakob stojí i za vznikem služby „Taxík Maxík“ či za prodloužením provozní doby pečovatelské služby do večerních hodin.
Sedmička v době jeho působení opakovaně získala ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí za promyšlené postupy v sociální oblasti: v roce 2017 a 2019 ocenění v soutěži „Obec přátelská seniorům“, v roce 2018 v soutěži „Obec přátelská rodině“ a v roce 2021 Cenu ministryně za inspirativní a inovativní přístup k neformálně pečujícím.
Jakob vyrůstal v česko-německé rodině ve Freiburgu. Do České republiky se přestěhoval hned po maturitě v roce 1996, když pracoval dva roky jako dobrovolník pro brněnskou židovskou obec. Následně studoval městské plánování a regionální rozvoj na Technické univerzitě v Berlíně. Už v rámci studia se zabýval primárně řešením sociálních otázek v obcích. Zajímal se např. o otázky zadlužování, sociálního bydlení, fungování dávkového systému nebo situaci ve znevýhodněných regionech republiky. Tento zájem završil doktorským studiem v oboru sociální geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, které dokončil v roce 2019.
Od roku 2006 žije Jakob Hurrle v Praze 7. Spoluzaložil občanské sdružení Praguewatch, které mapovalo pražské kauzy a organizovalo „politické procházky“ po Praze, při nichž upozorňovalo na případy korupce a problematické městské politiky. Dále je spoluzakladatelem Centra pro společenské otázky – SPOT, který se věnuje výzkumu v sociální oblasti. V roce 2012 se účastnil organizace referenda proti předražené radnici na Praze 7.

Pavel Zelenka

Pavel Zelenka se narodil před 51 lety v Mladé Boleslavi, od roku 1989 žil v různých částech Prahy, od Jižního Města přes Krč a Nusle, až se před 15 lety přestěhoval na Letnou. Pomáhal organizátorům místního referenda v Praze 7 proti předražené radnici a kvůli svým malým dcerkám zorganizoval občanský odpor proti nesmyslnému kácení platanu v Letenských sadech.
Ve své práci pro Prahu 7 má za sebou rozmanité projekty: přeměnu Hobuletu v plnohodnotný lokální časopis, nový web městské části, rekonstrukci pobočky Městské knihovny v ulici Milady Horákové a zejména rekonstrukci nové radnice Prahy 7. V tomto volebním období měl na starosti veřejné zakázky a přípravu výstavby nové základní školy Jana Vodňanského v Jankovcově ulici nebo bytového domu v ulici Za Papírnou. Tyto investice by v nadcházejícím volebním období rád úspěšně dokončil.
Pavel je vizionář a v oblastech bydlení a pomoci slabším má pro Prahu velké plány. Jeho tématem je přetnutí generační chudoby a aktivní řešení krize bydlení, která je ve městě stále palčivější.
Občanským povoláním je grafický designér a založil grafické studio Marvil. Vedl projekty rebrandingu společností ČEZ, VZP, Lesy ČR, PPF, SŽDC, CzechTourism, TON či PPF. Pět let přednášel na UMPRUM nauku o tvorbě značek, deset let byl editorem odborného mezinárodního časopisu Typo, dva roky byl členem grémia mezinárodní typografické asociace ATypI.
Pavel je neúnavný a vášnivý diskutér, nesnáší nespravedlnost a bezpráví. Miluje architekturu a výtvarné umění, ve volném čase nejraději čte a cestuje.

Jiří Knitl

Jirka Knitl působí již několik let na radnici Prahy 7, poslední roky jako radní pro oblast životního prostředí a péče o veřejný prostor. Toto volební období je také zastupitelem hlavního města Prahy, kde zastává post předsedy výboru pro národnostní menšiny. Vystudoval etnologii na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dříve pracoval v České republice i na zahraničních misích pro různé nevládní organizace jako např. Člověk v tísni nebo Nadace OSF Praha. Na Sedmičce je také známý jako spolumajitel Pivovaru Lajka na Letné.

Martin Tománek

Martin Tománek se narodil před 51 lety v Praze, od tří let žije v Praze 7. Studoval práva na Právnické fakultě UK, ale v 90. letech se začal živit jako grafik na volné noze, což mu vydrželo dodnes. Tři dekády pracoval na zakázkách pro filmový průmysl, na přelomu tisíciletí pro Zoo Praha připravoval k realizaci výtvarné návrhy akademického malíře Michala Cihláře. Základní povědomí o fungování práva a legislativy po letech zúročil, když v letech 2017–2021 pracoval v Poslanecké sněmovně jako asistent Jana Čižinského. Mnoho let také jako funkcionář Mezinárodní federace sportovního minigolfu řídil světové a evropské šampionáty mládeže v tomto sportu.

Na Sedmičce je známý svým jízdním řádem vlaků ve Stromovce pro nejmladší fanoušky železnice, který už sedmým rokem aktualizuje a udržuje, a také svými anketami ve FB skupině Letenská parta. Zajímá se o pozapomenutou předválečnou historii Bubnů jako části Prahy 7, kde hojně stavěli a žili pražští Němci, napsal o ní několik článků do Hobuletu. Je přesvědčeným saabistou, ačkoliv přátele má i mezi volvisty.

Sylva Svobodová

Sylva Svobodová se narodila před 47 lety a na Sedmičce žije 12 let. Je vdaná a má tři děti. Pracuje jako metodička vzdělávání na odboru vzdělávání a projektového řízení v Praze 7, zabývá se projekty i systémovými opatřeními pro zlepšování kvality výuky a rozvoje vstřícného prostředí škol. V průběhu života pracovala jako učitelka německého jazyka na základních školách, ale také jako lektorka vzdělávání dospělých, a to jak ve firemním prostředí, tak na Goethe Institut Prag. Cenné zkušenosti získala také jako projektová manažerka na ministerstvu financí, kde pracovala na odboru mezinárodních vztahů. Na Letné spoluzaložila iniciativu Ne Paláci Stromovka, která dlouhodobě bojovala s developerem a tehdejším vedením městské části Praha 7 o podobu obchodního centra. Díky veřejné finanční sbírce a aktivizaci sousedů z okolí k různým akcím se podařilo úspěšně bojovat jak právní, tak občanskou cestou.
Jejím hlavním zájmem nadále zůstává téma vzdělávání, rozvoj kvality škol, vstřícné klima pro děti a nulová tolerance šikany, profesní rozvoj učitelů, jejich síťování a sdílení dobré praxe, stejně jako zapojování rodičovské veřejnosti do dialogu o dalším směřování škol na Sedmičce. V rámci Prahy 7 se také podílela na vzniku Lesní mateřské školky Bobulka zřizované městskou částí. Je předsedkyní Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví zastupitelstva městské části, v rámci této funkce se snaží o podporu aktivit propojujících školskou a sociální oblast, včetně aktivit pro seniory.

Ignác Okamura

Ignácovi Okamurovi je 18 let. Vyrůstal od dětství v dolních Holešovicích kousek od nové radnice v ulici U Průhonu. Po tříletém studiu na české sekci Lycée Carnot ve francouzském Dijonu se vrátil do Prahy, kde bude nastupovat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Zajímá se o architekturu a urbanismus, zúčastnil se například urbanistické konference reSITE a dlouhodobě sleduje aktivity Institutu plánování a rozvoje. Fascinuje ho jedinečná holešovická přístavní a industriální architektura. Rád chodívá běhat po postupně upravovaných vltavských nábřežích. Stejně jako průchozí a pro sport přívětivé město mu leží na srdci zastupování mládeže, jejíž hlas musí být slyšen zvláště v souvislosti s nutnou výstavbou nové školní infrastruktury. Angažoval se, například jako skaut, v různých projektech jako dobrovolník a mladé již zastupoval v komunikaci s vedením na střední škole.