Co chceme společně dokázat?

 • Chceme dostatečný počet míst ve školkách a školách – postavíme novou ZŠ Jana Vodňanského
 • Chceme, abychom za dětskými lékaři nemuseli dojíždět jinam – založíme dvě nové pediatrické ordinace
 • Chceme aby se dál rozvíjely služby pro seniory, budeme se i nadále starat o děti z nízkopříjmových rodin
 • Zachováme charakter čtvrti a dohlédneme na Nové Bubny
 • Dokončíme přestavbu zastávek MHD na bezbariérové
 • Dokončíme proměnu podchodů na Vltavské a citlivě zrekonstruujeme Bio Oko

Program PRAHA 7 SOBĚ

Sociální a zdravotní oblast, senioři, mládež, volnočasové aktivity

 • Na pozemku Za Papírnou / Železničářů postavíme nový bytový dům, na který jsme získali dotaci 170 milionů Kč. Vzniknou zde byty pro nízkopříjmové mladé rodiny, pro podporované profese a bezbariérové byty. Stejně jako v případě úspěšného projektu nové radnice, podoba domu vzejde z mezinárodní architektonické soutěže.
 • Při jednání s developery o nové výstavbě budeme usilovat o navýšení podílu obecních bytů na celkovém bytovém fondu.
 • V domech s pečovatelskou službou zaměstnáme komunitní pracovníky, kteří budou organizovat volnočasové aktivity, pomáhat klientům se zvládnutím každodenních starostí a současně tak ulehčí pečovatelkám. Tento model se nám dobře osvědčil v pilotním projektu.
 • Zlepšíme vzhled a vybavení starších domů s pečovatelskou službou (Kamenická, U Studánky, Bubenská).
 • Budeme pokračovat ve zkvalitňování služeb a modernizaci vybavení Pečovatelského centra, aby naši senioři mohli co nejdéle zůstat doma a žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Prodloužíme také jeho provozní dobu.
 • Službu Taxík Maxík, která pomáhá našim hůře pohyblivým spoluobčané, propojíme s praktickými lékaři a rozšíříme ji tak, aby byla plně bezbariérová.
 • V rámci celopražské decentralizace služeb pro osoby bez domova zajistíme transformaci objektu Armády spásy v Tusarově ulici (menší kapacita, redukce služeb). Denní centrum přesuneme na novou loď Janus. Osobám bez domova ale budeme i nadále nabízet práci a sociální podporu.
 • Mít vlastní polikliniku se osvědčilo a vyplatilo nejen při organizaci očkování proti covidu. Budeme dále usilovat o rozšiřování a zkvalitňování jejích služeb.
 • Vytvoříme dvě nové pediatrické ordinace.
 • Budeme také pokračovat v dobré spolupráci s praktickými lékaři, kteří jsou základem zdravotnické péče, a pomáhat jejich lepšímu propojení s nemocnicemi a pečovatelskými službami.
 • Sousedské spolky se výborně osvědčily během pandemie při šití roušek i očkování, stejně jako při organizování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Budeme je proto nadále podporovat.
 • Budeme pokračovat v podpoře zapojení dětí z nízkopříjmových rodin do kroužků.
 • Nechceme, aby finanční situace rodiny rozhodovala o přijetí dětí na střední školy. Zřídíme nový program pro žáky 9. tříd, který umožní talentovaným dětem z nízkopříjmových rodin získat podporu pro financování přípravných kurzů.
 • Po oceňované transformaci podchodů na Vltavské, nových hřištích na Výstavišti a plovárně na Štvanici budeme dál rozšiřovat volnočasovou nabídku pro starší děti a mladé dospělé.
 • I nadále budeme pro starší spoluobčany organizovat seniorský klub, nabízející členům slevy v partnerských kavárnách, restauracích, obchodech a službách.
 • Budeme pokračovat v podpoře organizace Elpida, která pro seniory provozuje centrum Přístav 7. Budeme také pokračovat v organizaci oblíbených přednášek v domech s pečovatelskou službou.
 • Budeme podporovat projekt „Domácí hospic“.

Rozkvět veřejného prostoru

 • Pohlídáme Nové Bubny – dohlédneme na to, aby v rozvojovém území Bubny-Zátory vznikla kvalitní městská zástavba, která konečně propojí Holešovice s Letnou a ve které bude vedle bytů a kanceláří pamatováno také na dostatek míst ve školách, zeleně, nutnost adaptace na klimatickou změnu i na dobrou dopravní obslužnost, a zároveň nezmění dosavadní charakter čtvrti.
 • Na zachování charakteru čtvrti budeme dbát i ve staré zástavbě – na Letné a v Holešovicích. Nechceme malometrážní byty na AirBnB a naše komise rozvoje se úměrně tomu vyjadřuje k novým developerským projektům.
 • Ve spolupráci s hlavním městem budeme pokračovat v obnově Výstaviště a Tržnice.
 • V rámci modernizaci buštěhradské dráhy zařídíme průchod pod tratí spojující Bubenskou a Argentinskou ulici.
 • Vybudujeme lávku z Umělecké ulice přes trať do Stromovky, která povede mezi budovami ZŠ Umělecká a MŠ U Studánky.
 • Zasadíme se o propojení Letenských sadů a Stromovky ve stopě zrušené železniční trati, která bude převedena do tunelu.
 • Na výstavbu Štvanické lávky navážeme kultivací Bubenského nábřeží – budou zde širší chodníky a žádné sloupy. Upravíme také ulici U Výstaviště, kde vznikne bezpečnější a bezbariérová zastávka tramvají.
 • Na tramvajové smyčce Na Špejcharu vybudujeme nové, moderní dopravní hřiště pro děti.
 • Provedeme revitalizaci vnitrobloku U Uranie včetně cesty kolem mateřské školy.
 • Na Ortenovo náměstí umístíme nové vodní trysky pro letní osvěžení.
 • Na Letenské náměstí přidáme nové pítko pro veřejnost.
 • Podobně jako v případě úklidu ulic přebereme od TSK péči o uliční zeleň, abychom ji zlepšili.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě nových stromů do ulic – např. Fr. Křížka, Milady Horákové, U Pergamenky, U Uranie, U Staré plynárny, Schnirchova, Ortenovo náměstí.
 • Zahájíme revitalizaci Muzejního distriktu a v jejím rámci nově upravíme ulice Nad Štolou a Korunovační.
 • Nově upravíme také Dělnickou ulici a předprostor před ZŠ Umělecká.
 • Obnovíme mlatové povrchy v parku v Tusarově a v parčíku u kostela sv. Antonína.
 • Udržíme vysoký standard dětských hřišť – tam, kde herní prvky dosluhují, je vyměníme za nové, na hřiště v Tovární ulici doplníme nové bezbariérové WC.
 • Budeme koordinovat práce na revitalizaci Štvanice, kde chceme udržet oblíbenou letní plovárnu. Budeme také usilovat o návrat hokeje na Štvanici.
 • Budeme usilovat o zlepšení práce hlavního města s odpady tak, abychom se zbavili přeplněných kontejnerů v ulicích. Budeme dále přistavovat občanům kontejnery na velkoobjemový odpad.

Kultura

 • Budeme dál rozvíjet Art District 7 coby značku kulturní a kreativní čtvrti
 • Dál budeme klást důraz na dobrou komunikaci a kooperaci radnice se zdejšími kulturními aktéry
 • Ve spolupráci s magistrátem prosadíme vznik kreativního hubu v Holešovické tržnici
 • V duchu přeměny podchodů pod Hlávkovým mostem na sportoviště budeme pokračovat i u dalších podchodů u Vltavy
 • Budeme rozvíjet umění ve veřejném prostoru – ke stávajícím muralům přibudou nové, vypíšeme soutěž na novou uměleckou instalaci na budoucím náměstí Ludvíka Vaculíka nad OC Stromovka
 • Stejně citlivě, jako jsme opravili Vodárenskou věž, zrekonstruujeme Bio Oko. Bude zde kvalitní akustika a vzduchotechnika, opravíme podlahy, interiér doplníme křesly pro diváky odpovídající charakteru kina.
 • Budeme pokračovat v podpoře komunitních akcí prostřednictvím individuálních dotací a společné propagace.

Školství

 • Udržíme kapacity předškolního a základního vzdělávání. Vybudujeme nejméně dvě nové mateřské školy – v Rajské a ve Varhulíkové. Populární lesní školku, kterou jsme v roce 2020 otevřeli na kraji Stromovky, doplníme druhou v lokalitě Výstaviště, třetí v zahradě na zdravotním střediskem poblíž objektu EXPO v Letenských sadech a čtvrtou v drážním domku v horní části Stromovky.
 • Postavíme novou základní školu Jana Vodňanského v Jankovcově ulici. Půjde o největší investici v dějinách městské části, peníze získáme z dotací hlavního města a programů Evropské unie.
 • U školy v Rajské ulici dostavíme novou budovu, kde bude mateřská škola.
 • V budově školy v Letohradské ulici zrekonstruujeme nové třídy.
 • Vybudujeme nové školní třídy v objektu ve Veverkově 10.
 • Vytvoříme nejméně 3 další dětské skupinya to v ulicích Veletržní, Čechově a Milady Horákové (tzv. Molochov) a v dalších vhodných objektech (ověřujeme možnosti v ulicích U Pergamenky, Jankovcova, Tusarova a Korunovační).
 • Provedeme rekonstrukce ZŠ a MŠ: v ZŠ TGM na Ortenově náměstí zrekonstruujeme gastroprovoz, uděláme rekonstrukci elektrorozvodů v ZŠ Tusarova, ZŠ Fr. Plamínkové a FZŠ Umělecká, opravu střechy v ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ Letohradská, rovnou střechu na ZŠ Strossmayerovo nám. (část nad jídelnou) a střechu přístavby v ZŠ TGM. Připravíme projekty na další opravy střech – na ZŠ Tusarova, ZŠ Korunovační, ZŠ Strossmayerovo nám.
 • Budeme zlepšovat kvalitu vzdělávání, do které jsme již investovali od roku 2019 (v rámci projektu MAP) přes 10 milionů Kč.
 • Chceme dosáhnout většího využití rodilých mluvčích ve výuce cizích jazyků.
 • Budeme finančně i jinak podporovat školní spolky, školské rady a spolupráci mezi rodiči a školou.
 • Budeme dál rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 • Vytvoříme místní centrum pro společné setkávání nad otázkami školství a výchovy pro širokou veřejnost i odborníky, tzv. EDUpoint.
 • Budeme dál podporovat dětskou a žákovskou participaci.
 • Ohlídáme, aby v Nových Bubnech vznikly minimálně 4 základní školy o 36 třídách, jejichž součástí budou i mateřské školy) a jedna střední škola.

Transparentní a vstřícná radnice

 • Udržíme radnici vstřícnou, transparentní a řádně hospodařící.

Majetek

 • Zajistíme nové byty v půdních vestavbách domů městské části, na které už dvě volební období úspěšně získáváme dotace. Nyní vzniknou například v domech U Uranie 5, U Studánky 29, Korunovační 28 nebo Veletržní 65. Městská část má bytů nedostatek a potřebuje je pro realizaci bytové politiky.
 • Vybudujeme nové veřejné bezbariérové toalety v ulici Varhulíkové, které společně s občerstvením také budou sloužit jako zázemí pro vznikající Park U Vody.
 • Budeme pokračovat v projektu EPC – programu energetických úspor v budovách městské časti a jejích organizací.
 • Chceme úplně skoncovat s komplikovanými spoluvlastnickými vztahy k domům! Vypořádáme podílová spoluvlastnictví u všech domů, kde ještě přetrvávají.
 • Opravíme zbývající dlouhodobě chátrajících byty v domech MČ – většinu jsme už opravili, teď se pustíme do těch, kde budou opravy nejnákladnější.
 • Výstaviště, Stromovka a Tržnice v posledních čtyřech letech rozkvetly! Postaráme se o to, aby vzkvétaly i nadále.
 • Opravíme Hanavský pavilon poté co v červnu roku 2025 skončí jeho pronájem.
 • Budeme usilovat o opravu klubovny tenisového klubu LTC od architekta Kozáka v Letenských sadech.
 • Budeme nadále podporovat farmářské trhy v naší městské části.
 • Při pronajímání nebytových prostor patřících městské části budeme podporovat obchody a služby důležité pro život čtvrti.
 • Zkultivujeme občerstvení Bašta v Letenských sadech.
 • Zasadíme se o dokončení převodu chátrajícího občerstvení Výletná ze státu na hlavní město Prahu a navrátíme veřejnosti dostupné tenisové kurty a oblíbené občerstvení.

Doprava

 • Dokončíme přeměnu všech zbývajících zastávek MHD na bezbariérové.
 • Budeme dál usilovat o dobrou prostupnost města pěšky i všemi dopravními prostředky.
 • Budeme podporovat rozvoj městské železnice. Na Výstavišti vznikne nová důležitá vlaková zastávka, v souvislosti se změnami na trati Praha–Kladno budeme také prosazovat výstavbu severního vestibulu stanice metra Vltavská.
 • Zasadíme se o přímý autobus z Letné před Holešovice do areálu Nemocnice Na Bulovce.
 • Po rekonstrukci Libeňského mostu prosadíme přímé tramvajové spojení Ortenovo náměstí – Výstaviště – Letná.
 • Přidáme nová parkovací místa pod Štefánikovým mostem.
 • Budeme jednat s majiteli podzemních garáží na Vltavské o výhodném nočním tarifu parkování pro rezidenty, podobně jako jsme delší noční parkování pro rezidenty vyjednali v OC Stromovka. O dalších místech pro parkování rezidentů budeme také jednat s provozovateli parkoviště v Tržnici a v podzemních garážích na Letné.
 • Bezpečnost chodců jako nejzranitelnějších účastníků silničního provozu zůstane i nadále naší prioritou při organizaci dopravy ve čtvrti.