23. 8. 2022

Marné shánění místa ve škole či školce musí skončit

Praha 9 obsazuje dlouhodobě přední příčky mezi pražskými městskými částmi, kterým chybí nejvíce míst v mateřských i základních školách.

Situace se ještě zhorší s přibývajícím počtem obyvatel, kteří se nastěhují do míst, kde už probíhá bytová výstavba.

Do osmi let bude chybět 2 617 míst v základních školách.

Do osmi let bude chybět minimálně 500 míst ve školkách.

Sledujeme sice mamutí projekt výstavby ZŠ a MŠ U Elektry ve Vysočanech, které školu a školku zoufale potřebují, i současné rozšíření kapacity školy na Balabence, ale jinak se nezdá, že by radnice problém brala dostatečně vážně.

Už teď víme, že jedna Elektra zdaleka nebude ve Vysočanech a Hloubětíně stačit, a stejně naléhavě slyšíme volání po škole a školce od rodičů z Hrdlořez, kterým také nikdo nenaslouchá. Další místa pro školkové děti schází i na sídlišti Prosek.

Myslet musíme také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají v Praze 9 jen velmi omezenou možnost vzdělávání a nedostatečnou podporou v běžných základních školách.

Co s tím? Je třeba konečně přestat hledat důvody, proč další školky a školy nelze otevírat!

Opustit představu, že nové školy a školky musí být velkokapacitní, a dát zelenou i menším institucím rodinného typu, do kterých bude i snadnější získat personál.

Nesmíme opakovat chyby minulosti, kdy se městská část vzdávala školních budov, místo aby je využila pro potřeby svých obyvatel. Ještě v loňském roce se Praha 9 takto nesmyslně zbavila dvou školních budov.

Budovu bývalé základní školy ve Vysočanech již nyní vlastní soukromé gymnázium.

Musíme vytvářet kapacity škol  zároveň s výstavbou nových bytů.

S některými problémy pomohou ale i drobná opatření: alternativní zařízení typu lesních školek, koncepční podpora nových dětských skupin, mateřských a komunitních center nebo posílení služeb DDM Praha 9.

Náš článek o kvalitě školství na Praze 9 najdete zde.

Naše řešení pro školství

 • zasadíme se o vznik nových škol
 • chceme nové školy menší a dobře dostupné ze všech oblastí Prahy 9
 • snížíme počet dětí ve třídách
 • zajistíme dostatečný počet přípravných a speciálních tříd a také rozmanitost nabídky základního vzdělávání
 • soustředíme se na kvalitní výuku na 2. stupni ZŠ
 • rozšíříme na všechny školy moderní výuku angličtiny

Co ještě chtějí rodiče?

 • budeme dbát na zásadní zlepšení stravování ve školních jídelnách
 • podpoříme organizaci škol v přírodě
 • navýšíme počet vzdělávacích a dalších mimoškolních aktivit
 • u škol vybudujeme dostatečně kapacitní stání pro kola a koloběžky
 • zřídíme venkovní prostory pro výuku a družinu u každé školy a budeme klást větší důraz na kultivaci přilehlého okolí školních budov

Autorka: Vlaďka Mušálková