23. 8. 2022

Kvalitní škola začíná u zřizovatele

Zatímco na jednu základní školu chodí v Česku průměrně 214 dětí a v Praze 352 dětí, u nás na Praze 9, kde máme pět sídlištních škol, na jednu základní školu připadá dokonce 720 dětí!

Otevření nové školy U Elektry sice  dočasně zmírní absolutní nedostatek míst, ale nevyřeší zdaleka všechny problémy, kterými školství na Devítce trpí.

Uřídit tak obří školy, získat dostatek vyučujících, profesně je rozvíjet a motivovat, komunikovat s rodiči a veřejností a především dbát na kvalitu výuky je v podmínkách školních kolosů opravdu těžké. Přesto by na to zřizovatel škol, kterým je městská část, neměl rezignovat.

Úkolem radnice je pomáhat školám vytvářet bezpečné prostředí pro kvalitní vzdělávání a zajistit, aby všechny děti mohly chodit do školy tam, kde bydlí, a rodiče neuvažovali o dojíždění za lepší školou jinam.

Jak na to? Dobrou školu dělají lidé, ne moderní vybavení.

Učitelský sbor podpoříme financemi na další vzdělávání, supervize, odborné konzultace nebo hospitace. Prostředky najdeme i na zaměstnání podpůrných pracovníků, jakými jsou například sociální a speciální pedagogové, školní psychologové nebo rodilí mluvčí na výuku cizích jazyků. Pracovníkům ve školství nabídneme obecní byty nebo garantovaná místa pro jejich děti ve školkách na Devítce.

Školy dnes nemají jenom vzdělávací funkci, ale tvoří přirozená kulturně-komunitní centra svých čtvrtí, kde nemusí probíhat jenom výuka, ale mohou se pořádat také kulturní představení, sportovní akce nebo jiné volnočasové aktivity přístupné všem generacím.

Podporou komunitního života škol přispějeme k dobrým sousedským vztahům, které nejsou ve velké městské části, jakou Devítka je, samozřejmostí. Tam, kde lidé tvoří komunitu, roste vzájemná všímavost a ohleduplnost, což se pak projeví nejen na lepší atmosféře ve školách, ale třeba i na pořádku a bezpečnosti v ulicích.

Náš článek o chybějících kapacitách ve školství na Praze 9 najdete zde.

Naše řešení pro školství

 • zasadíme se o vznik nových škol
 • chceme nové školy menší a dobře dostupné ze všech oblastí Prahy 9
 • snížíme počet dětí ve třídách
 • zajistíme dostatečný počet přípravných a speciálních tříd a také rozmanitost nabídky základního vzdělávání
 • soustředíme se na kvalitní výuku na 2. stupni ZŠ
 • rozšíříme na všechny školy moderní výuku angličtiny

Co ještě chtějí rodiče?

 • budeme dbát na zásadní zlepšení stravování ve školních jídelnách
 • podpoříme organizaci škol v přírodě
 • navýšíme počet vzdělávacích a dalších mimoškolních aktivit
 • u škol vybudujeme dostatečně kapacitní stání pro kola a koloběžky
 • zřídíme venkovní prostory pro výuku a družinu u každé školy a budeme klást větší důraz na kultivaci přilehlého okolí školních budov

Autorka: Vlaďka Mušálková