O nás

Jsme skupina Pražanů, které spojil sběr podpisů pro politické hnutí PRAHA SOBĚ při posledních volbách na magistrát v roce 2018. Nyní chceme změnit poměry také tam, kde bydlíme ‒ na Praze 6. Proto jsme založili sdružení nezávislých kandidátů PRAHA 6 SOBĚ.

Když se spojí sousedé, dokáží velké věci. Díky sdružení PRAHA SOBĚ víme, jakou sílu mají nezávislí kandidáti a kandidátky, a chceme sousedskou politiku přinést i do Prahy 6. Šestce chybí dlouhodobá představa, kam směřovat a jak se tam dostat. Postrádáme tu transparentní a fakty podložená rozhodování o veřejných záležitostech. Přitom místní sami nejlépe vědí, co je u nás potřeba – zvýšit počet míst ve školách a školkách i jejich kvalitu, lépe pečovat o ulice, náměstí a parky, rozvíjet služby pro seniory. Přejeme si Prahu 6 sousedskou a přátelskou ke svým občanům.

Co chceme společně dokázat?

  • Praha 6 bude přátelská a příjemná čtvrť s čistými a upravenými ulicemi
  • Městský úřad bude pro lidi partner, nikoliv nadřízený
  • Naši senioři musejí mít na radnici zastání, musejí mít možnost se na ni kdykoliv obrátit o pomoc
  • Naše děti mají právo na dobré školy a školky a my, rodiče, máme právo v nich bez problémů pro naše děti sehnat volné místo
  • Nová výstavba bez občanské vybavenosti je nepřípustná. Není možné nechat developery stavět byty, aniž by se podíleli třeba na výstavbě škol nebo sportovišť pro lidi
  • Musíme mnohem lépe pečovat o naši zeleň. Bez stromů keřů, trávy a květin se žít nedá

Dokázali jsme to na magistrátu nebo třeba v Praze 7, která je v našem hlavním městě příkladem kvalitní správy. Pojďme to dokázat i v Praze 6.

Ing. MARIANA ČAPKOVÁ, MBA

Zakladatelka PRAHY 6 SOBĚ, zastupitelka hlavního města Prahy, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání, mimo jiné producentka česko-amerického dokumentárního filmu Umění disentu a také např. spoluobnovitelka provozu pražského metronomu na Letné

Kontakt

+420 ​​773 737 504

[email protected]

Sledujte mě

Škola je výtahem do lepší budoucnosti

Praha 6 je moje srdcovka, takže ji vnímám jako dokonalou. Nicméně rozum mi ukazuje její četné rezervy i nedostatky. A protože mojí parketou jsou děti, jejich vzdělávání a zdravý vývoj, tak bych ráda aktivně vstoupila do procesu zdokonalování školství, kultury a možností trávení volného času na Šestce. Zajistit dětem ty nejlepší pedagogy od školky, přes základní školy, až po školy střední. Podpořit vznik krizových center ve školách, kde bude postaráno o duševní zdraví dětí… Zúročit a dát k dispozici všechny dosavadní zkušenosti z působení jak na Magistrátu hlavního města Prahy, tak v zahraničí.

V Praze 6 jsem se narodila, absolvovala zde základní i střední školu, základní uměleckou školu, a celý život zde také bydlím. V mých šlépějích jdou i mé dvě děti, dcera chodí v Praze 6 na základní školu a syn do školky.

Jsem absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Nebraska v USA v oborech diplomacie a mezinárodní vztahy.
Na pražském Magistrátu zastávám od roku 2018 funkci předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání. Mým hlavním tématem jsou inovace ve vzdělávání, sociální otázky ve vzdělávací gesci, konkrétně problematika sociálně ohrožených dětí, dětí s odlišným jazykem a dětí s postižením. Na Magistrát jsem přišla z Národního bezpečnostního úřadu, z následně odděleného Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jsem velkou podporovatelkou česko-amerických kulturních a společenských vztahů.

V poslední době je mým přednostním zájmem postarat se o asimilaci dětí z válečné Ukrajiny jak do škol, tak do běžného života, aniž by poklesla úroveň vzdělávání pro české děti. A to je úkol vskutku nelehký.

JIŘÍ JANOUŠEK

Advokát, specializující se na civilní a spornou agendu, dědění a společenství vlastníků jednotek se zájmem o digitalizaci a umělou inteligenci. V roce 2020 se stal ambasadorem hamburského spolku ARIC, který se věnuje umělé inteligenci. Česká republika se tak stala druhým zahraničním centrem této organizace.

Na Praze 6 žiji a vedu zde i svoji Advokátní kancelář. Myslím si, že Šestka je krásná část našeho krásného města. Žije se tu dobře, ale mohlo by se tu žít ještě o něco lépe. V zastupitelstvu Městské části Prahy 6 chci prosadit, aby podpořila zavedení transparentních, veřejně známých a předem daných pravidel pro zábory veřejného prostranství. A to včetně adekvátních příjmů z nich pro Šestku. To se bohužel zatím neděje.

FILIP OREL

Žiji se svou rodinou v Praze 6, v Bubenči. Pracuji jako právník v zahraniční bance, dříve jsem působil více než 10 let jako advokát se specializací na občanské a obchodní právo a veřejné zakázky.

Téměř celý svůj život žiji na Praze 6. Profesně se zabývám právem, mám za sebou bohatou advokátní praxi a studijní i pracovní zkušenosti ze zahraničí. Ve volném čase se věnuji dětem, dále mě baví sport (fotbal, volejbal, běh) a hudba (sborový zpěv, kytara).

Ve své právní praxi jsem zažil mnoho situací, kdy se některá ze stran snažila jednat nepoctivě a neoprávněně získat pro sebe prospěch. Takové situace jsem tedy schopen rozpoznat a tyto své zkušenosti chci zúročit i v zastupitelstvu Prahy 6. Dohlédnu na to, aby Praha 6 hospodařila se svěřenými prostředky transpartentně a efektivně, a aby nedocházelo jakémukoliv neoprávněnému nakládání s nimi.

ŠTĚPÁN BARTÁK

Designér, jenž v Praze 6 prožil kus dětství, hrál za ni hokej a nyní v ní opět šťastně žije s rodinou.

Profesně se zajímám o veřejný prostor, a protože mám rád řešení, která se dají vyzkoušet v praxi, tak jsem v roce 2016 zahájil spolupráci s PRAHA SOBĚ, během níž se dostala do ulic nová pítka, mlžítka, poklopy na koše či herní prvky. V tomto snažení bych rád pokračoval přímo pro Prahu 6, a to tak, aby na zlepšení života ve městě nemuseli lidé nemístně dlouho čekat. Mám rád děti, výtvarné umění, film, architekturu, popkulturu… a chození pěšky.

LUKÁŠ POKORNÝ

Vystudovaný ekonom, podnikatel, manažer, spoluzakladatel Pivovaru Bubeneč, od roku 2018 člen dislokační komise Prahy 6.

Jsem Dejvičák patriot, rodák z Hanspaulky, otec dvou skvělých dětí.

Zajímá mě architektura, design, hudba, film, politika, turistika a ekologie. Mé zkušenosti a zájmy bych rád zúročil ve prospěch Prahy 6 a její rozkvět.

Šestka musí zůstat zelená a rozvíjet se udržitelně.

MARIE KORSELTOVÁ

Vystudovaná pedagožka, sociální pracovnice, učitelka, osobní trenérka a spoluautorka vzdělávacích projektů pro pedagogy. 

Mým velkým tématem je školství, konkrétně vzdělávání učitelů. Mám za to, že pokud po učitelích chceme, aby své svěřence nejen vzdělávali, ale také v širším smyslu vychovávali a adekvátně reagovali na aktuální témata dnešních dětí a dospívajících, musejí sami dostat odpovídající know – how.

Ve spolupráci s neziskovými sdruženími připravujeme pro šestkové školy sérii workshopů, seminářů a přednášek, které mají pedagogy vybavit teoretickými i praktickými dovednostmi k správnému postupu při řešení současných problémů (šikana, poruchy příjmu potravy, sociální fóbie atd.)

JAN MATAS

Strojní inženýr, konstruktér, pracuje v oboru letectví a podílí se na vývoji hybridních pohonů do letadel.

Jsem nadšený propagátor ekologické dopravy.
Chci zachránit budovu dejvické Klubovny před plánovanou demolicí kvůli silničnímu přivaděči k tunelu Blanka.

RUDOLF OPATŘIL

Zástupce velvyslance V Bukurešti a vedoucí Obchodně ekonomického úseku Zastupitelského úřadu v Bukurešti. Podílel se na zrodu největší bezpečnostní akce v Evropě Dny NATO v Ostravě.

Navzdory mého několikaletého působení v zahraničí, nejdříve ve Varšavě, v Bernu a nyní již třetím rokem v Bukurešti, se od přelomu tisíciletí cítím doma v pražském Břevnově.

Absolutní prioritou je pro mě bezpečnost občanů ve všech částech Prahy 6, v každou denní i noční hodinu.

Budu usilovat o získání všech dostupných forem dotací, grantů, evropských fondů na projekty, které mají smysl. Prahu 6 nebudeme nesmyslně zadlužovat.

ŠIMON HLINOVSKÝ

Politolog, publicista, autor knihy Očima mladého aktivisty, redaktor ATYP magazínu, pracuje v softwarové společnosti jako procesní specialista v recruitingu – v přijímání nových zaměstnanců.

Celý život žiji v Praze 6, převážně pak v Dejvicích.

Organizuji dobročinné projekty a pořádám akce pro děti a mládež. Učím děti, jak poskytovat první pomoc. Rád bych všechny tyto aktivity prosadil a zintenzivnil pro občany Šestky.

MARTIN BENDA

Zastupitel hlavního města Prahy v oblasti kultury, cestovního ruchu a výstavnictví, politolog.

Pro svou rodnou Prahu 6 si přeji silnější radnici, která se postaví zpátečnickým plánům, jako je zastavění střešovického rybníčku nebo okolí Džbánu.
Chci prosadit kultivaci přírodní stezky údolím kolem Červeného vrchu do Divoké Šárky.

Pocházím z pražské architektonické rodiny, vystudoval jsem mezinárodní teritoriální studia a politologii na UK se zaměřením na skandinávská témata. Jsem vydavatel několika studentských časopisů. Vydal jsem studentskou alkoholickou kuchařku „Pravé české míchačky“.

Na občanských aktivitách se podílím od studií. Byl jsem mluvčím iniciativ SOS Transgas a Mazutka žije. Hájím rovná práva LGTB osob.