Vertical | Zlí úředníci z GHMP konzervují Prahu, nebo ne?