4. 12. 2022

Jsme v koalici a máme na starosti sociální a zdravotní politiku a sousedské vztahy

Milí podporovatelé, sousedi a sousedky,

31. října 2022 jsme podepsali koaliční smlouvu s ODS, TOP 09 hnutím STAN, na jejímž základě chceme spolupracovat na rozvoji Prahy 9 a zvyšování kvality života zdejších občanů. Naše koalice považuje za své priority:

 • Hospodárnost a rozpočtovou odpovědnost
 • Efektivní správu majetku a investic pro budoucnost
 • Otevřenou správu městské části
 • Rozvoj městské části s ohledem na potřeby nejen současných, ale i budoucích obyvatel Prahy 9 s důrazem na péči o veřejný prostor a zajištění dostupných služeb, vytváření moderního prostupného města krátkých vzdáleností
 • Rozvoj školství s důrazem na budování nových kapacit a zvyšování kvality vzdělávání
 • Rozvoj sociální politiky se zaměřením zejména na potřeby rodin s dětmi, seniorů, zdravotně postižených a jinak znevýhodněných občanů

Spolu s našimi partnery jsme se zavázali k vytvoření programového prohlášení nejpozději do konce února 2023. (Odkaz na schválené programové prohlášení zde.)

Vstup do koalice vnímáme jako velkou výzvu a hlásíme se tím k odpovědnosti za rozvoj Prahy 9. Je to pro nás příležitost, jak prosadit maximum z našeho programu. I když naše pozice v koalici, kde máme 4 zastupitele a zastupitelky z 21, není snadná, budeme dělat vše proto, abychom naplnili vaše očekávání.

1. listopadu 2022 naši 4 zastupitelé a zastupitelky na ustavujícím zastupitelstvu pro volební období 2022 – 2026 složili slavnostní slib. Kamila Matějková byla zvolena vaší novou místostarostkou pro sociální politiku, oblast zdravotní péče a sousedské vztahy. Tomáš Vyhnánek byl zvolen předsedou Výboru finančního a majetkového a bude také klást důraz na otevřenost úřadu MČ Praha 9 občanům. Michal Šorel byl zvolen členem Výboru kontrolního a dále se zaměří na odpovědný a koordinovaný územní rozvoj a péči o veřejný prostor a zeleň. Vlaďka Mušálková bude podporovat zvyšování kapacit a kvality školství. 

Informace k dalším radním a oblastem jejich působnosti najdete na webu MČ Praha 9 zde.

22. listopadu 2022 byly zřízeny a jmenovány nové komise jako iniciativní a poradní orgány Rady městské části Praha 9 pro období 2022 – 2026. V komisích má Praha 9 Sobě následující zastoupení:

 • komise sociálně zdravotní – předsedkyní je Vlaďka Mušálková, členkou místostarostka Kamila Matějková
 • komise rozvoje území – místopředsedou je dosavadní předseda magistrátního Výboru pro územní rozvoj a památkovou péči za Praha Sobě a zastupitel Prahy 14 Petr Zeman, členem Michal Šorel
 • komise bytová – členkou je Vlaďka Mušálková
 • komise bezpečnostní a prevence kriminality – členem je Tomáš Vyhnánek
 • komise školská – členkami jsou Kamila Matějková a Vlaďka Mušálková
 • komise kulturní a sportovní – členkou je Kamila Matějková
 • komise životního prostředí a dopravy – členem je Michal Šorel

V Redakční radě obecního časopisu “Devítka” bude za Praha 9 Sobě Vlaďka Mušálková.

Jsme k dispozici pro řešení a předávání vašich podnětů, neváhejte se nám ozvat: