26. 8. 2022

Řešíme přeplněné ulice a tranzitní dopravu

Tunel Hloubětín je prvním krokem, ulehčení potřebují i Libeň a Vysočany.

Průmyslový polookruh tvořený ulicemi Průmyslová a Kbelská dnes plní funkci chybějících částí okruhů. Jsou zde jedny z nejrušnějších povrchových křižovatek v Praze. V tak důležitém místě má doprava fungovat bezchybně. Zatím to tak bohužel není.

Díky náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi schválila rada hlavního města vypsání veřejné zakázky na projektanta nového tunelu Hloubětín, úpravy křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova a jejich okolí.

Řidiči už za pár let nebudou muset čekat na křižovatkách a projedou pohodlně bez zastavení pod zemí. Zároveň na povrchu vzniknou nová stromořadí a kvalitní cesty pro pěší a cyklisty.

První práce začaly už letos úpravou signalizací a řadicích pruhů včetně výstavby dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél Kbelské.

Zkapacitnění Průmyslového polookruhu je jedna z nejdůležitějších silničních staveb, které mohou začít fungovat do konce dekády a výrazně pomohou Devítce i plynulosti dopravy ve městě.

Pod zem se v budoucnu díky postupu v plánování, o který se zasadila PRAHA SOBĚ, dostane i část městského okruhu navazující na ulici Povltavská, což výrazně zklidní také Libeň a Nové Vysočany. Zasadíme se o to, aby i v této lokalitě došlo v souvislosti s realizací akce k významným úpravám veřejného prostoru a reálnému zklidnění dopravy.

Městská část musí dohlížet na to, aby se tyto projekty neodsouvaly a aby vždy obsahovaly kvalitní úpravu okolí dopravních staveb.

Jako součást řešení naplněné kapacity komunikací automobilovou dopravou podpoříme také veřejnou a alternativní přepravu.

Podporujeme různé druhy dopravy a prostupnost území

Chceme, aby město patřilo všem. Řidičům aut, cyklistům i pěším a ve městě nemají být zbytečné překážky pro nikoho. Městská část musí zároveň dbát i na logické návaznosti na okolní území v metropoli.

Ještě víc se dá dosáhnout kvalitní spoluprací s městem. Vždy ale záleží i na připravenosti místních projektů a ochotě poskytovat součinnost. Na prvním místě je pak schopnost a ochota vnímat problémy jednotlivých lokalit.

Okružní metro O

Metro O je součástí ucelené dopravní vize pro Prahu. A je podle nás nejvyšší čas o něm zahájit diskusi. Okružní metro by zkrátilo třeba i cestu z Vysočan do Podolí na 18 minut a přineslo by nová spojení pro Prosek nebo Letňany. Tento projekt podporujeme i proto, že lepší dopravní spojení novou trasou přispěje ke snížení dopravy v ulicích Devítky a společně s příměstskými vlaky pomůže odlehčit i od některých parkujících aut, která tu čekají na své majitele dojíždějící do Prahy za prací.

Naše řešení dopravy

  • parkovací zóny zpoplatníme na míru lokalitě, budeme usilovat o zavedení parkování zdarma o víkendech a také státních svátcích
  • snížení tranzitní automobilové dopravy je prioritou, samo o sobě ale nestačí, je třeba zacelit jizvy, které liniovými stavbami na Devítce vznikly
  • dohlédneme na revitalizaci okolí nového nádraží ve Vysočanech
  • dotvoříme síť páteřních cyklostezek i mimo odpočinkové zóny