24. 8. 2022

Chceme městskou část, která se stará o své obyvatele v každé době

Chceme, aby Devítka byla městskou částí, která myslí na všechny své obyvatele. Na mladé rodiny, stejně jako na seniory. Senior má právo žít tam, kde strávil celý svůj život.

Chceme, aby lidé ve vyšším věku mohli v naší městské části žít důstojně. Aby se mohli dostat do obchodu, k lékaři nebo i za zábavou. Aby mladé a starší lidi nedělila neviditelná bariéra. Protože stáří patří k životu a protože zkušenosti, které lidi v seniorském věku mají, jsou pro naši společnost nenahraditelné.

Chceme, aby senioři, pokud je to možné a přejí si to, mohli zůstat žít tam, kde jsou zvyklí.

Pro lidi ve starším věku je často velkým tématem mobilita. Dostat se tam, kam potřebují, je často neřešitelný problém.

60% seniorů trpí nějakým omezením pohybu. Pomůžeme.

A to chceme na Devítce změnit hned několika nástroji. Předně podpoříme vznik projektu senior taxi, které takto pomáhá seniorům na mnoha jiných městských částech. Senior taxi bude snadno objednatelné, levné, bezbariérové a bude fungovat k tomu, aby se starý člověk mohl dostat například k lékaři nebo na nákup.

Zavedeme rovněž projekt “úřad domů”, který pomůže lidem s omezenou mobilitou při vyřizování nutných úředních záležitostí. Tam, kde je to možné, nebude senior muset na úřad, ale úředník přijde k němu domů. Takový systém už velmi dobře funguje v několika českých městech.

Zároveň se připojíme k projektu tísňové péče (také známý jako SOS tlačítko), který pomůže starším lidem a lidem se zdravotním handicapem cítit se ve své domácnosti bezpečněji.

A nakonec se zasadíme o odstranění bariér ve veřejném prostoru. Zdraví lidé si totiž často neuvědomují, jak mohou být některá místa ve veřejném prostoru obtížně dosažitelná pro ty, kteří mají různá pohybová omezení.

Podpoříme tedy ve spolupráci s občany vznik mapy bariér ve veřejném prostoru Prahy 9 a ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zajistíme jejich odstranění.

Rovněž provedeme revizi bytů a nebytových prostor městské části včetně radnice a začneme pracovat na jejich plné bezbariérovosti.

Naše řešení pro seniory

 • podpoříme vznik senior taxi na Praze 9
 • zavedeme projekt “úřad domů”
 • zasadíme se o odstraňování bariér
 • iniciujeme projekt sdíleného bydlení pro seniory
 • připojíme se k projektu tísňové péče

SOCIÁLNÍ FOND NÁSTROJ PRO ŘEŠENÍ KRIZE

Pro mnoho rodin je a bude čím dál těžší pořídit dětem pomůcky do školy. Pro mnoho seniorů bude čím dál těžší zaplatit potřebné léky, kompenzační pomůcky a další potřeby k životu. Doba je těžká.

Zřídíme proto po vzoru jiných měst sociální fond, který bude pomáhat těm, kteří budou potřebovat nárazově pokrýt nečekaný výdaj.

Každý totiž může onemocnět nebo se dostat do těžké situace. Požádat si bude moct každý a z dobré praxe odjinud víme, že jednorázová podpora může často zvrátit upadnutí do dluhových spirál.

Zasadíme se o to, abychom do fondu dostali prostředky ze soukromých zdrojů. Mnoho lidí, kteří finance mají, je dnes ochotno pomáhat. A městská část se musí zasadit o to, aby se tyto prostředky dostaly do těch správných rukou.

JSME PRO RODINU

Tam, kde to jde, podpoříme flexibilní úvazky a práci z domova na úřadu a v organizacích městské části tak, aby pečující mohli lépe vstupovat na pracovní trh. Podpoříme vznik a zázemí dětských skupin na území městské části, zejména pak při úřadu a organizacích městské části.

Naše řešení pro sociální oblast

 • podpoříme taková řešení sociální politiky, aby ohrožené rodiny mohly zvládnout složité situace a děti v nich mohly dál vyrůstat
 • založíme sociální fond Prahy 9
 • podpoříme sociální zaměstnávání na úřadu městské části
 • iniciujeme vznik nízkoprahových center a preventivních programů
 • podpoříme projekty pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel
 • podpoříme možnosti slaďování profesního života rodičů s potřebami rodiny

Autor: Martin Freund