19. 8. 2022

Městské byty mohou pomoci rodinám, seniorům a dalším ohroženým nepadnout na dno a také mohou přilákat potřebné profese

Ve spojitosti se současným kritickým děním ve světě zdražuje téměř vše a především z bydlení se stává čím dál větší položka rozpočtu domácností.

Mnoho rodin, seniorů i jednotlivců má čím dál hlouběji do kapsy a udržet si bydlení anebo sehnat nové dostupné bydlení na Devítce je čím dál obtížnější. Přestože Devítka má jen několik set bytů, musí svou troškou reagovat na současnou situaci. Městská část totiž tuto možnost, a tím pádem i povinnost, má!

Devítka patří k městským částem, které se dlouhodobě zbavují bytového fondu, a to za netržní ceny. Praha 9 má jen necelých 500 bytů. To je příliš málo na to, aby jimi mohla plýtvat, a to zvlášť nyní, kdy je více než dříve důležité, aby se byty dostaly k těm, co je potřebují.

Je třeba zahájit obnovu bytového fondu a volné byty, které městská část spravuje, přidělovat transparentně a sociálně odpovědně. A o to se chceme zasadit!

V prvé řadě zastavíme pronájem bytů “obálkovou metodou”, která není ani transparentní, ani ekonomicky nejvýhodnější, ani sociálně citlivá.

U bytů, které se přidělují “mimo systém obálek”, není dostatečně propracované objektivizované a transparentní bodové hodnocení. Nevíme, zda se byty dostávají například seniorům v ohrožení, matkám samoživitelkám a jiným ohroženým skupinám. A to je zásadní.

Skrze přidělení bytu lze také do městské části přilákat potřebné profese – například učitelky a učitele mateřských a základních škol. Stačí je zvýhodnit v rámci bodového systému.

Chceme, aby každý občan zvládl podat žádost co nejjednodušeji, bez zbytečného úředního šimlu. V současnosti je systém podávání žádostí neintuitivní, složitý, zdlouhavý a neprůhledný. A tam, kam není vidět, se samozřejmě otevírá široký prostor pro klientelistické praktiky.

A jak to všechno chceme změnit?

Například vytvoříme přehledný manuál, jak si žádost o byt podat, a systém zjednodušíme. Zavedeme tolik potřebná transparentní kritéria, na základě kterých se každá žádost bude posuzovat. Každý, kdo si o byt zažádá, bude jasně vědět, že jeho žádost je posuzována na základě objektivních kritérií.

Nevíme, jak moc se to nyní děje, ale víme, že současný systém to umožňuje. V poslední řadě zavedeme dle dobré praxe z jiných městských částí takzvané kontaktní místo pro bydlení, které bude moct navštívit každý, kdo na Devítce hledá bydlení a je v obtížné bytové či sociální situaci, a kde mu kvalifikovaný personál pomůže jeho situaci co nejlépe řešit, pomůže mu vyplnit žádost o byt, poradí s nejvhodnější alternativou, zkrátka vše, co bude třeba.

Dobrou bytovou politiku totiž považujeme za jeden z pilířů dobré správy městské části.

Naše řešení jsou sociální, transparentní a ekonomická. Podpořte nás a my je přivedeme k životu.

KRIZOVÉ BYTY

Čím dál víc hrozí, že se vzrůstajícími životními náklady bude pro mnoho lidí obtížné udržet si bydlení. Městská část musí reagovat, a tak ihned vyčleníme několik bytů z fondu městské části pro takzvané krizové ubytování. To bude sloužit pro krátkodobou, rychlou a efektivní pomoc těm, kteří z jakéhokoli důvodu přišli o bydlení. Půjde o byty, které budou okamžitě k dispozici těm obyvatelům Devítky, kteří se ocitli v největší krizi, aby měli prostor situaci řešit, aby rodinám nemusely být odebírány děti, zkrátka aby nikdo v takto tíživé situaci neskončil na ulici. Využití těchto bytů bude časově omezené, abychom zamezili zneužití, a bude podmíněné spoluprací se sociálním pracovníkem na řešení situace, nicméně bude pro každého, kdo to bude potřebovat.

Naše řešení bydlení

  • vytvoříme transparentní kritéria pro přidělování bytů
  • zrušíme přidělování bytů obálkovou metodou
  • zastavíme privatizaci bytů
  • začneme rozšiřovat bytový fond jeho obnovou a posilováním v rámci vyjednávání s developery
  • otevřeme kontaktní místo pro bydlení
  • zavedeme systém prevence ztráty bydlení v návaznosti na růst cen i mimořádné životní situace

Autor: Martin Freund