18. 8. 2022

Revitalizace náměstí OSN musí začít právě teď

Revitalizace náměstí OSN má pro nás prioritu. Budeme prosazovat realizaci projektu dle nezávazné existující studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tu je třeba převést do projektové dokumentace a do roku 2026 začít realizovat.

Začít se dá ale i drobnými změnami. Začneme bezodkladně kultivovat veřejný prostor v okolí metra Vysočanská u zastávek autobusů a v ulici Pod Pekárnami, která nemusí být jen parkovištěm. Změny provážeme s výstavbou v areálu pekáren Odkolek.

Autorka: Kamila Matějková