16. 8. 2022

Odpovědné investice a správa majetku znamenají lepší budoucnost pro všechny

Finanční situace Prahy 9 je na rozdíl například od sousední městské části Prahy 8 stabilní, to ale neznamená, že zde není prostor pro zlepšení.

Je potřeba pokračovat v trendu nezadlužování kvůli výdajům na běžný provoz, zároveň je potřeba jasně a transparentně vyčíslit úspory, které má městská část Praha 9 na investice. Tato částka dnes známá není. Přitom se zde bude stavět město pro více než 30 000 nových sousedů a městská část se bude muset podílet na financování souvisejících infrastrukturních investic.

Co potřebuje 30 000 nových obyvatel? Minimálně čtyři školky, čtyři školy, dvě policejní služebny, hasiče a polikliniku. Dohromady investice za pět miliard korun.

Jak se Praha 9 rozvíjí stavebně, musí se rozvíjet i finančně.

Praha 9 musí intenzivně spolupracovat s magistrátem a být efektivní při získávání investičních prostředků do rozvoje městské části ze strany hlavního města, státu i Evropské unie.

Rozpočet městské části musí být sestavován realisticky, na základě reálných provozních potřeb a transparentního investičního plánu.

Nejlepším způsobem, jak může Praha 9 učinit své finance transparentní, je pak zapojení do vizualizační aplikace Cityvizor.

Zde jsou přehledně vidět faktury za jednotlivé služby a majetek, co městská část nakupuje. V současné době nejsou informace o hospodaření Prahy 9 přehledné, nejsou tudíž transparentní. Toto je potřeba změnit.

Kde není možnost kontroly, nikdy nemůže být důvěra.

Majetek městské části budeme spravovat transparentně.

Soustředíme se na řádnou evidenci a inventuru majetku, aby bylo jasné, kde kolik a čeho Praha 9 má a že je majetek využíván efektivně. Připravíme transparentní plán údržby, oprav a investic městské části.

Tato opatření povedou nejen k lepšímu hospodaření, ale zároveň maximálně sníží prostor pro korupci a klientelismus.

Provedeme revizi nájemních smluv u majetku, který Praha 9 pronajímá, jestli se z pronájmu dosahuje očekávaného veřejného užitku nebo finančního prospěchu pro městskou část. Na prvním místě musí být opět zájem obyvatel.

O stavebních investicích a veřejných zakázkách budeme informovat nejen na vývěsce, jak přikazuje zákon, ale prostřednictvím dalších, snadno dostupných kanálů. Každý občan má právo na jasné informace o tom, co jeho městská část plánuje stavět, opravit nebo koupit dříve, než je o tom rozhodnuto.

Skončíme s živelnou privatizací městských bytů a začneme obnovovat bytový fond. Zajistíme tím dlouhodobý udržitelný příjem do městského rozpočtu při zachování možnosti realizace vlastní bytové politiky.

Budeme prosazovat řádnou péči, opravy a údržbu i u dalšího majetku městské části, včetně toho drobného a včetně městského mobiliáře.

Naše řešení financí

  • připravíme jasný plán investic do infrastruktury, školství a kultivace veřejného prostoru
  • zajistíme transparentní rozpočet přístupný všem občanům v aplikaci Cityvizor
  • budeme lépe spravovat majetek včetně bytového fondu
  • provedeme revizi smluvních vztahů a nevýhodné smlouvy ukončíme

Autor: Tomáš Vyhnánek