3. 11. 2023

Systematický rozvoj Prahy 12 / generel

Aktualizace: zmíněný návrh byl zářijovému zastupitelstvu předložen, byl ale koalicí zařazen až jako pozdější bod projednávání, který po pěti minutách s vypršením času jednání skončil. Návrh předkládáme znovu na listopadové jednání zastupitelstva 15. listopadu 2023 – budeme rádi, přijdete-li nás podpořit.
PDF návrh usnesení

 

Vedení městské části v poslední době na zastupitelstvo předkládá návrhy na odprodeje různých městských pozemků nebo na změny územních plánů. Ty však v zastupitelstvu naráží na náš odpor,
protože chybí celková koncepce rozvoje Prahy 12 a tyto změny by v budoucnu mohly znemožnit vybudování některých potřebných funkcí v území, ať se jedná o vybavenost, nebo o prostupnost.

 

Na zářijovém zastupitelstvu MČ Praha 12 jsme tak chtěli projednat náš návrh na systémový rozvoj Prahy 12, spočívající ve zpracování územních studií pro všechna transformační a rozvojová území, neboť právě ta jsou v hledáčku developerů. Jakmile území teď prodáme, pak samospráva naprosto ztrácí možnost ovlivnit na těchto plochách budoucí výstavbu.

 

My místo toho navrhujeme, aby se za účasti (participace) občanů pro tyto lokality zpracovaly Územní studie pro rozhodování v území. Při jejich zpracování si obyvatelé Prahy 12 sami řeknou, jakou funkci by tato území měla plnit, a teprve poté by se mělo rozhodovat o jejich dalším osudu.

 

Mezi tyto transformační a rozvojové oblasti s obytným využitím patří Obchodní náměstí, ulice Povodňová, Sofijské náměstí nebo statek v centru Cholupic, pro nějž doporučujeme, aby jej město odkoupilo a získalo tím prostor v centru pro chybějící infrastrukturu. Dále je nutné vyřešit dopravní obslužnost oblasti Starého lisu na Točné.

Kromě toho se také jedná o transformační plochy s rekreačním využitím v okolí sběrného dvora a Hasičské stanice Modřany nebo pod Policejní akademií.

 

Těmto dílčím studiím by měl být nadřazen celkový Generel pro rozvoj Prahy 12, který by aktualizoval Generel pěších stezek a cyklostezek z roku 2008 a doplnil a nastavil maximální limity rozvoje jednotlivých lokalit, ať s ohledem na dopravu, školy, školky a další infrastrukturu.

 

Ing. Petr Běťák

(sloupek zastupitele do Novin Prahy 12 – listopad 2023, dostupné i online v PDF)