3. 9. 2023

Neetická Praha 12?

Na pěti z dosavadních sedmi zastupitelstev byl na programu některý developerský projekt, z podnětu radnice (PRIOR), občanů či rovnou radnice + developera (smlouva s Trigemou). Oproti minulému vedení radnice jde o výrazný obrat v postoji k projektům, což i na jednáních zastupitelstva vede ke zraňujícím výrokům opozičních kolegů ohledně možných skrytých zájmů vedení radnice, z opačné strany následují dotčené výzvy k omluvám.


Koaliční většina v kontrolním výboru do této atmosféry přispěla krokem, jenž důvěru ve vedení radnice mohl jen zhoršit: návrhem na zrušení či úpravu etického kodexu člena zastupitelstva (nadto předloženým až na začátku jednání zastupitelstva, takže nebylo možné návrh předem diskutovat či posoudit jeho mezery).

 

Etický kodex je předpokladem pro důvěru veřejnosti ve své volené představitele. Náš kodex z roku 2005 ukládal ke konci června všem zastupitelům oznámit vloni nabyté dary či nemovitosti. Tuto oblast pak upravil zákon o střetu zájmů (avšak jen pro uvolněné zastupitele). Nutnost podat tato oznámení vzbudila paniku, neboť koalice po upozornění předsedkyně kontrolního výboru na jaře zamýšlela kodex přepracovat. Pro povzbuzení kolegů, že oznámení není věda a není třeba kvůli tomu kodex či jeho část rušit, jsem přečetl to své o pěti řádcích na mikrofon. Marně.


Dle hodnocení GRECO a EK má ČR v potírání korupce řadu mezer, absence etických kodexů mezi ně patří. V indexu vnímání korupce za rok 2022 Transparency International dosáhla ČR 56 ze 100 možných bodů a umístila se tak v EU na 16. a celosvětově na 41. místě. Na zastupitelstvo 13. září má být předložen přepracovaný kodex. Věřím, že tentokrát koalice bude dbát i smyslu tohoto nástroje. Vzájemné důvěře mezi zastupiteli a občany by to prospělo – přijďte k tomu říci svůj názor!

 

Ing. Ladislav Pelcl

(sloupek zastupitele do Novin Prahy 12 – září 2023, dostupné i online v PDF)