5. 2. 2023

Chce Praha 12 kvalitní školství?

Učitel si nevystačí s tím, co se naučil ve škole, musí se neustále rozvíjet. Tímto směrem mířil Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), který léta přinášel přínosné vzdělávací akce, určené zejména učitelům a ředitelům škol a školek Prahy 12, Kunratic a Libuše. Byly to příležitosti setkávat se, vyměňovat si zkušenosti a s předními odborníky hledat cestu, jak školství zlepšit. Přínos posuďte sami na www.mappraha12.cz. Tvořil ale také důležitou vazbu pro čerpání prostředků z EU.

 

Přestože v květnu Rada MČ Praha 12 na návrh pana radního Prchala (TOP 09) schválila pokračování projektu (vklad MČ cca 70 tis. Kč, dotace 1,4 mil. Kč) zahrnujícího i školy a školky Kunratic a Libuše, před Vánoci usnesení revokovala a projekt ukončila. Argumenty v důvodové zprávě jsou přinejmenším velmi rozpačité – např. “nedořešené financování stran Libuše a Kunratic” dle sousedních radnic vázlo na straně MČ Praha 12. Pravděpodobněji jde o neúspěch vedení radnice tímto potřebným směrem dál systémově pracovat.

 

Reakce na nečekaný vánoční dárek jsou nepřekvapivě rozčarované. Rozhodnutí nebylo se školami ani výborem MAP konzultováno. Jako naprosté selhání a poškození naší reputace vnímám tento krok ve vztahu ke školám z Kunratic a Libuše, které se již k MAP jiné MČ nestihly připojit. Na dotazy poškozených škol či Ministerstva školství nebyl nikdo z rady MČ schopen odpovědět a tento krok a vrácení již přidělené dotace vysvětlit.

 

Má-li koalice ANO, ODS a TOP 09 pocit, že zdroje z EU nepotřebujeme, vyříkáme si to na zastupitelstvu při projednávání rozpočtu. Budeme se ptát, jak koalice odmítnuté prostředky nahradí. Pro rozvoj našeho školství jsou klíčové jak investice do budov a oprav, ale i rozvoj lidí, kteří na naše děti působí. To musí být priorita radního pro školství.

 

Ing. Ladislav Pelcl
(sloupek zastupitele do Novin Prahy 12 – únor 2023, dostupné i online v PDF)

Projekt MAP