Praha pomáhá Pražanům

Praktický rádce: co za vás během krize zaplatí město a jak na to

Vážené sousedky a sousedé,

jak vyjít s penězi řeší pořád víc Pražanů. Za stejný plat toho nakoupíme čím dál tím méně. Hlavní město nedokáže ovlivnit ceny benzínu, zeleniny nebo úroky hypoték. Ale pomůže vám to zvládnout. Sdružení PRAHA SOBĚ prosadilo konkrétní možnosti, které rodinný rozpočet Pražanů každý měsíc posílí o několik tisíc korun.

Praha si teď může dovolit svým obyvatelům pomoci. Díky zodpovědnému hospodaření jsme dosáhli nejnižšího zadlužení za posledních 20 let. Jsme proto připraveni na klíčové investice i na pomoc, když je to potřeba.

Budu velmi rád, pokud nabídku využijete a pomůže vám tuto krizi přestát.

Srdečně

Jan Čižinský

Jan Čižinský
kandidát na primátora hlavního města Praha
za PRAHA SOBĚ, starosta Prahy 7, učitel, skaut

Komu praha pomůže

Každému, kdo to potřebuje. Jde především o:

 • samostatně žijící a nízkopříjmové seniory
 • domácnosti s dětmi
 • Pražany zasažené vysokými náklady na bydlení (součet nájmu nebo hypotéky či splátky družstevního podílu, energií a dalších poplatků)

Kdo má na pomoc nárok

Každá domácnost či jednotlivec splňující alespoň jednu z těchto podmínek:

Po zaplacení nákladů na bydlení zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den). Do nákladů na bydlení můžete zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které bydlíte.

Pobírá některou z následujících dávek:

 • o příspěvek či doplatek na bydlení
 • o okamžitou dávku v hmotné nouzi
 • o příspěvek na dítě
 • o dávky pěstounské péče
 • Čelí exekuci/insolvenci

Žadatel, respektive dítě, pro které se žádost podává, musí mít samozřejmě trvalé bydliště v Praze.

KOMPLETNÍ INFORMACE

www.pomocprazanum.praha.eu
infolinka: 800 100 100

S ČÍM PRAHA POMŮŽE

Školy a školky

 • Obědy zdarma ve veřejných a církevních MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Školné zdarma ve veřejných a církevních MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Družiny zdarma ve veřejných a církevních ZŠ.
 • Příspěvek na školu v přírodě, lyžák nebo na pomůcky v ZŠ, ZUŠ nebo DDM skrze Fond solidarity škol.

OD KDY PLATÍ: Od 1. 10. 2022 na jeden rok.

KDE POŽÁDAT: Čestné prohlášení, že máte na pomoc nárok, jednoduše podepíšete přímo ve škole nebo školce.

Bydlení

Státní příspěvek na bydlení využívá jen menší část těch, kdo na něj mají nárok. Jeho vyřízení je totiž extrémně složité a často nemá smysl, protože domácnost dostane měsíčně doslova pár korun. Praha doplatí do výše nejméně 1500 Kč měsíčně každému, kdo má nebo by měl příspěvek na bydlení nižší, než je tato částka. Chceme zvýšit motivaci lidí, aby si příspěvek vyřídili.

OD KDY PLATÍ: Od 1. 1. 2023.

KDE POŽÁDAT: Žádost vám pomohou vyřídit na sociálním odboru radnice.

Sociální služby pro seniory

Řada seniorů se zdravotními problémy si musí z nízkého důchodu hradit pečovatelskou službu. Spolu s růstem nákladů na živobytí je to prostě neúnosné. Praha vloží do svého Sociálního nadačního fondu prostředky, ze kterých se pomoc v domácnosti bude hradit.

OD KDY PLATÍ: Od 1. 1. 2023.

KDE POŽÁDAT: Žádost s vámi jednoduše vyřídí na sociálním odboru radnice.

KOLIK LZE ZÍSKAT

Rodina se dvěma dětmi
(jedno školní, druhé školkové)

Školné ZUŠ 350 Kč
Školkovné 700 Kč
Stravné za 2 děti 1 600 Kč
Družina dítě 250 Kč
Příspěvek na školu v přírodě 1 000 Kč
Nově získaný příspěvek na bydlení 1 500 Kč
CELKEM měsíčně 5 400 Kč

Senior

Dovoz jídla750 Kč
10 hodin pečovatelské služby1 300 Kč
Příspěvek na bydlení1 400 Kč (+ 100 Kč od státu)
CELKEM měsíčně3 550 Kč

Modelové příklady vychází z typických cen, které se mohou lišit.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.