7. 5. 2024

Zastavme vyvážení Pražanů s postižením za hranice města

Je neuvěřitelné, že bezohledná praxe vyvážení lidí s postižením za hranice města pokračuje i 35 let od pádu komunistického režimu. V odloučení od známého prostředí, daleko od rodin a přátel pak musí trávit dlouhá léta, často až do konce života.

Místo, aby Praha posilovala kapacity pečovatelských služeb na svém území, provozuje ¾ svých lůžek mimo ně, často v pohraničí nebo jiných nedostupných lokalitách. Nyní navíc buduje další pavilon v ústavu Krásná Lípa na Ústecku! To, co jsme v minulém volebním období zastavili, je opět běžnou praxí.

To musí skončit. Desítky milionů vložených do stavby, vybavení a provozu se připojí k miliardě, kterou dnes město na provoz mimopražských zařízení každoročně posílá. Prostředky by přitom mnohem lépe posloužily tam, kde postižení spoluobčané mají svůj domov, tedy v Praze.

Téma jsme mnohokrát chtěli otevřít na zastupitelstvu, ale marně. Není ovšem čas na cokoli čekat. Nyní se ozývají samotní Pražané.

Podpořte prosím petici, která žádá Radu hlavního města o revokaci usnesení, zrušení výstavby pavilonu v Krásné Lípě a otevření nových komunitních služeb na území Prahy.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.