13. 3. 2024

Praha sobě zvolila za předsedu Adama Scheinherra a mění se v pražskou městskou stranu

Z Prahy sobě, která vznikla jako sdružení nezávislých kandidátů, se stává pražská městská strana. Přeměnu potvrdil kongres, který také 73 % hlasů zvolil nového předsedu Adama Scheinherra.

„Ze sousedské iniciativy sbírající podpisy jsme vyrostli v třetí nejsilnější stranu v pražském zastupitelstvu. V posledních volbách jsme získali po celé Praze 89 mandátů a máme tři starosty městských částí. Chceme tuto sílu přetavit v co nejvíce výsledků pro Pražany, proto se stáváme pražskou městskou stranou,“ řekl nový předseda Adam Scheinherr. „Vyrostli jsme a měníme se v městskou stranu, zůstáváme ale jedineční ve svém soustředění na výsledky pro Pražany. Nemáme a nikdy mít nebudeme žádné šedé eminence v pozadí ani se nevyčerpáváme vnitrostranickými spory. Nejsme klasickou stranou, ale městskou stranou. Jsme Pražané a naši energii budeme vždy věnovat jen Praze a Pražanům,“ slíbil na kongresu pražský zastupitel, který od roku 2018 do roku 2023 zastával funkci náměstka primátora pro dopravu.

Od vzniku v roce 2018 vedl Prahu sobě Jan Čižinský. „V Praze sobě vyrostlo a vyrůstá tolik pražských politických talentů, že přišel čas, aby v jejím čele stála nová tvář. V politice se toho hodně namluví, ale počítají se jen výsledky. Adam Scheinherr je člověkem, který nejvíce symbolizuje zrychlení tempa Prahy v minulém volebním období, žádný jiný politik za sebou nezanechal tolik dokončených a rozjetých staveb jako on,“ řekl Jan Čižinský.

Zakladatel Prahy sobě současně zůstává v nejužším týmu. „V Praze sobě zůstávám. Budu se dál angažovat v pražské politice a sloužit Pražanům. Jako starosta se třetí volební období starám o Prahu 7 a jsem rád, že v Adamu Scheinherrovi nyní Praha sobě získává předsedu, který se může naplno věnovat celopražským tématům,“ doplnil Jan Čižinský.

Jako hosté na kongresu v Centru současného umění DOX vystoupili také primátor Bratislavy Matúš Vallo nebo architekt Adam Gebrian.

Novým předsedou zvolilo Adama Scheinherra 73 % delegátů. Protikandidátem byl bývalý předseda výboru pro územní rozvoj a současný pražský zastupitel Petr Zeman, se kterým plánuje Adam Scheinherr úzce spolupracovat.

Praha sobě je třetí nejsilnější stranou v pražském zastupitelstvu, má zastoupení v šesti koalicích na městských částech (Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 9 a Praha 11) a tři starosty městských částí – Radku Šimkovou na Praze 5, již třetí volební období Jana Čižinského na Praze 7 a zastupujícího starostu Jana Jaroše na Praze 11. Do pražského zastupitelstva kandidovala Praha sobě poprvé jako sdružení nezávislých kandidátů v roce 2018, v témže roce vyhrála také volby na Praze 1 a podruhé na Praze 7, kde získala 55 % hlasů. V posledních volbách kandidovalo na radnice městských částí celkem 14 buněk Prahy sobě, všechny uspěly.

Adam Scheinherr se narodil v roce 1987. Vystudoval Fakultu strojní na Západočeské univerzitě v Plzni a École Centrale v Marseille. Pracoval jako manažer Ústavu jaderného výzkumu na programu OSN za snížení jaderné hrozby. V roce 2015 založil jako aktivní občan iniciativu, s níž bojoval proti nahrazení Libeňského mostu dálničním mostem. Právě skrze tuto iniciativu se stal jedním ze zakladatelů Prahy sobě. Od roku 2018 do roku 2023 byl náměstkem primátora pro oblast dopravy a památkové péče. Pražská doprava pod jeho vedením zažila nebývalý stavební boom, vznikly tři tramvajové tratě, byla zahájena stavba prvního úseku metra D, připravena a spuštěna oprava Barrandovského mostu, postaveny dvě lávky přes Vltavu, zahájena stavba Dvoreckého mostu. V roce 2018 neexistovalo jediné stavební povolení na velkou dopravní stavbu, po čtyřech letech předával Adam Scheinherr rozjeté stavby za téměř 30 miliard korun.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.