24. 1. 2024

Rekonstrukce Libeňáku běží a současný stav ji uspíší

V posledních dnech se kolem stavu Libeňského mostu vyrojily různé názory a domněnky. Přinášíme vám fakta k aktuální situaci.

U mostu přes Vltavu se prohlídkou nepotvrdily problémy a zůstává otevřen. Ihned jsme požádali vedení města, aby nechalo tramvaje zajíždět co nejblíže k Palmovce.

Špatný technický stav trápí jeden vzdálený oblouk přes pevninu u Palmovky a tak jej TSK Praha uzavřela. Tento oblouk byl stejně odsouzen ke zbourání a dle plánovaného harmonogramu k tomu mělo dojít již letos v srpnu. Díky tomu, že se našemu Adamovi Scheinherrovi podařilo v letech 2019–2021 rekonstrukci připravit a v roce 2022 vysoutěžit zhotovitele a zahájit první stavební práce, můžeme využít aktuální situaci jen k urychlení prací. Zhotovitel vše uspíší a zahájí bourání a stavbu této části soumostí ihned na jaře.

Tušíte, od kdy se vědělo, že je Libeňák ve špatném stavu? Od roku 1992. Naši političtí předchůdci před opravou ale zavírali 30 let oči. Už Bohuslav Svoboda sliboval jako primátor v roce 2010 rekonstrukci, výsledky ale žádné nedoručil. Stejně jako v případě Barrandovského mostu, který až Adam začal opravovat po 10 letech odkladů.

Naštěstí práce na rekonstrukci Libeňáku již druhým rokem běží a snad ji stávající vedení města pod taktovkou ODS a Pirátů bude věnovat náležitou péči, aby omezení měla na životy Pražanů co nejmenší dopady.

Přečtěte si také, co k tomu napsal Adam ⤵️

Mrzí mne velice komplikace, které nastaly pro cestující a všechny Pražany. První, co jsem ve funkci náměstka primátora udělal, bylo zahájení přípravy rekonstrukce mostu, kterou schválilo zastupitelstvo ještě za paní primátorky Krnáčové v roce 2016 hlasy ODS, ANO a dalších.
Když jsem funkci předával nástupci, byla přes rok podepsána smlouva se zhotovitelem, probíhaly již první přípravné stavební práce a žádalo se o stavební povolení na 1. etapu rekonstrukce.


Ale popořádku, o špatném stavu mostu se vedení města poprvé dozvědělo z výsledků diagnostiky v roce 1992. Správce od té chvíle na jeho stav upozorňoval. Střídaly se vlády ODS a nic se nedělo, až za primátora Pavla Béma vznikly dva návrhy: 1. na zbourání mostu a jeho rozšíření o dva jízdní pruhy a 2. na rekonstrukci mostu


Z důvodu nedostatku financí při stále nákladnější stavbě tunelu Blanka bylo ale od jakýchkoliv prací upuštěno. Za primátorování Adriany Krnáčové s náměstkem Petrem Dolínkem byly po dostavbě Blanky nejdříve oprášeny plány na zbourání mostu a jeho rozšíření, následně pak v roce 2016 hlasy napříč zastupitelstvem ANO, ODS, Zelení, TOP09, KDU-ČSL a Piráti bylo rozhodnuto, že most má projít citlivou rekonstrukcí. Ta se však reálně začala připravovat až na konci roku 2018, kdy jsem nastoupil do funkce náměstka a kdy ihned na prvním zasedání naší Rady po ustavení tehdejší koalice jsme rozhodli o zahájení přípravných pracích dle usnesení Zastupitelstva z roku 2016.


Následně začaly probíhat velice detailní diagnostiky a zatěžovací zkoušky pod vedením Kloknerova ústavu ČVUT, firmy INSET, Pontex a Pragoprojekt. Prováděla se kontrola a průzkum veškerých detailů a na základě toho se došlo k návrhu rekonstrukce a soutěži na zhotovitele projektu a stavebních prací. Ten dnes na základě přípravných prací k rekonstrukci informoval vedení TSK o špatném stavu kloubů mostu přes bývalé rameno řeky Vltavy u Voctářovy ulice.


Co vedlo přesně k tomuto vyhodnocení, zatím není známo. Má být ustanovena Rada monitoringu mostu a ta má vše prozkoumat. Klouby tohoto oblouku byly podrobně zkoumány na jaře roku 2020. Kritický, pro jejich správnou funkčnost, je stav olověných desek, aby se přilehlé betonové části oblouků o sebe nedeformovaly, ale doléhaly na sebe přes olověné desky. Celkem 117 desek bylo v roce 2020 prozkoumáno a nebyl zjištěn jediný problém (viz přiložené fotografie a bod 2 výsledků diagnostiky).


Na informace, zda a jak se jejich stav mohl od té doby změnit, si nyní musíme počkat. Jasné je, že bezpečnost má vždy být na prvním místě, a pokud jsou jakékoliv pochybnosti, je lepší konstrukci uzavřít a posečkat na podrobná data a poté rozhodnout o dalším postupu. Do Rady monitoringu by též měli být nyní přizváni odborníci, kteří se podíleli na diagnostice v roce 2020, věřím tedy, že já i Vy budeme mít brzy relevantní informace.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.