19. 12. 2023

Rekonstrukce Libeňského mostu se blíží

Druhá fáze rekonstrukce libeňského mostu má zelenou! Vedení města schválilo další postup i aktualizovanou architektonickou studii od architekta Petra Teje, jednoho z autorů Štvanické lávky.

Co Libeňák do budoucna čeká?

👉🏻 všechny opravované části 1200 metrů dlouhého mostu projdou citlivou rekonstrukcí

👉🏻 most bude rekonstruován jako autentická replika dle návrhu arch. Janáka s kubistickými prvky, byť se bude muset bourat ve větším rozsahu (včetně obloukové části), než se původně zamýšlelo

👉🏻 původní materiály a precizní zpracování povrchů, navržených v sochařském detailu a kvalitě – na to bude kladen speciální důraz

👉🏻 i podmostí čekají úpravy dle dochovaných skic Pavla Janáka – vznikne tu prostor pro volnočasové aktivity nebo kavárny či obchůdky

👉🏻 projekt myslí i na lepší přístupy k řece

Boj proti špatně připravenému projektu s fatálními důsledky na dopravu, dotčené městské časti i kubistickou památku byly důvodem, proč šel Adam Scheinherr do politiky. Řada politiků totiž chtěla tenhle most, který je díky svým kubistickým prvkům světovým unikátem, zbourat a postavit tu v podstatě dálniční most se čtyřmi jízdními pruhy. Nebo v horším případě rovnou megalomanský bytový komplex. Těmto nápadům se naštěstí podařilo zabránit a i díky Adamovi bude spojení Palmovky a Holešovic nadále zajišťovat klasický městský most, který uchová místní genius loci.

Přečtěte si, co k tomu napsal náš Adam Scheinherr ⤵️

Projekt se posouvá o další důležitý milník. I přes můj odchod z vedení města celý proces do detailu sleduji a v rámci možností se snažím jej posouvat kupředu i z opozice. Je to rok a půl, co jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce celého mostu v délce 1,2 km od holešovických Manin až po libeňskou Palmovku. Práce přímo u mostu se podařilo zahájit přesně před rokem a od té doby běží. Provádí se nutné přeložky inženýrských sítí, staví se nová kanalizační propojka a už je hotová havarijní kanalizační nádrž.

Paralelně s tím běžely i projektové práce. Na stavebním úřadě je již požádáno o povolení provizorní pěší a cyklistické lávky a zároveň o první etapu rekonstrukce blíže Palmovce. Dnes se schválila podoba i druhé etapy – té zásadní, přes Vltavu. Finální podobu považuji za úspěch v celém boji:

Všechny opravované části projdou citlivou rekonstrukcí a i přes větší rozsah bourání, které zasahuje i do obloukové části, tak bude most rekonstruován jako autentická replika dle návrhu a ducha arch. Janáka s kubistickými prvky. Právě to z něj dělá celosvětový unikát. Dodrženo bude i původní řešení materiálů a precizní zpracování povrchů, které jsou navrženy v sochařském detailu a kvalitě.

Původní snahy o zbourání mostu, zdůvodňované rozšířením na most dálničních rozměrů se čtyřmi (!) jízdními pruhy, se nám podařilo zastavit a na základě dopravních dat vyvrátit. Zabránilo se tak zbytečné stavbě nejen dálničních parametrů, ale navíc i stavbě, která bez architektonického návrhu zapadala spíš někam na dálniční periferii, ne do centra města

Podařilo se nalézt řešení, se kterým souhlasí všechny dotčené orgány a majitelé pozemků. K dohodě jsem významně sám pomohl. I po skončení mého mandátu náměstka jsem se, v podstatě ve svém volném čase, aktivně účastnil všech kontrolních dnů a pomáhal jsem s řešením každého detailu.

Všem aktérům od TSK Praha, přes architekta Petra Teje, projektanta Stráský, Hustý a partneři, zhotovitele Metrostav TBR a Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) patří velké díky a já se moc těším na zahájení prací i přímo na mostě.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.