24. 11. 2023

Stávka škol za lepší podmínky

27. listopadu se zapojí do jednodenní stávky řada mateřských, základních a středních škol nejen v Praze. Rozumíme požadavkům, s nimiž jdou školy do stávky, i obavám z navrhovaných změn.

Jak vypadá české školství aktuálně?

👉🏻 pracují v něm povětšinou ti nejodvážnější srdcaři – ať už se jedná o učitele, kuchařky, asistenty pedagogů, školní psychology…

👉🏻 všichni pracovníci, zejména ti nepedagogičtí, jsou dlouhodobě podfinancovaní

👉🏻 třetina žáků 9. tříd ZŠ trpí pocity úzkosti a další nesou příznaky středně těžké až těžké deprese

👉🏻 v Praze navíc chybí kapacity ve školách i školkách

Jak na to reaguje vláda?

Seškrtala peníze v kapitole školství a přehodila problém na kraje a zřizovatele škol. Přitom změny, které způsobí navrhované škrty, budou nevratné a zásadním způsobem se podepíší na kvalitě výuky i prostředí.

👉🏻 snižování počtu asistentů ve třídách povede k ještě větší zátěži ve třídách, ke zhoršování inkluzivního vzdělávání a pravděpodobně způsobí odchod řady dětí do soukromého školství, nebo naopak do segregovaných škol

👉🏻 snížení počtu hodin, kdy je možné třídy dělit např. pro výuku jazyků, seminářů, odborných předmětů či laborek je zcela v rozporu s proklamovanou Strategií 2030 i s jakoukoliv modernizací našeho školství

👉🏻 škrty také povedou nejen k propuštění učitelů nebo zkrácení jejich úvazků, ale především ke snížení kvality výuky v předmětech, kde je možný a nutný individuálnější přístup

👉🏻 to reálně znemožní podporu znevýhodněných nebo nadaných dětí

Je velká škoda, že pražská pětikoalice kopírující vládní půdorys, nebojuje více za zájmy dětí ale i své, jakožto zřizovatele škol. A naopak nechá vládní změny dopadnout na rozpočty hlavního města a městských částí. Přitom by stačilo finance jen rozdějit chytřeji, podle potřeb v jednotlivých oblastech.

Díky za snahu patří naší Marianě Čapkové, která se za Prahu snažila na jednáních s ministerstvem školství jeho kroky zmírnit.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.