5. 11. 2023

Návrat tramvají na Václavák zas o kousek blíž

Dopravní podnik hlavního města Prahy právě vysoutěžil zhotovitele nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí, postaví ji Stavební skupina EUROVIA CS. Práce by měly začít už na jaře 2024 a potrvají tři roky.

Návrat tramvají, které tak obnoví důležité propojení Vinohrad s centrem Prahy, odstartuje celkovou rekonstrukci horní části náměstí podle návrhu Jakub Cigler Architekti. Díky novému stromořadí, promenádám, novým povrchům a odstranění bariér se konečně vrátí důstojnost místu, kde se psala historie našeho státu.

Proč ještě je tramvaj v těchto místech důležitá? Tramvajová síť v centu města je dlouhodobě přetížená a v případně problémů třeba na Karláku nebo ve Spálené ulici provoz tramvají zcela kolabuje. Pokud chceme zachovat a rozvíjet kvalitní pražskou MHD, musíme také rozvíjej její infrastrukturu.

Na tom, že projekt postupuje mílovými kroky k realizaci, má velký podíl náš Adam Scheinherr. Před pěti lety vytáhl výsledky architektonické soutěže z šuplíku, dokázal najít shodu s Prahou 1, která projekt blokovala, vysoutěžit zhotovitele dokumentace nebo získat pravomocné stavební povolení. To byl obzvlášť nadlidský úkol v takto husté zástavbě.

Adam celé ty čtyři roky coby náměstek pro dopravu připravoval projekty a dělal rozhodnutí, na které neměli jeho předchůdci politickou odvahu, jako třeba Štvanická lávka, Průmyslový polookruh či depo Zličín. Nebo napravoval jejich špatná rozhodnutí, a některá dokonce až z dob socialismu. Jako třeba tady na Václaváku – tehdy se s výstavbou metra v roce 1980 úplně zrušila tramvajová trať.

Držíme našim nástupcům palce, aby tenhle moc potřebný projekt zdárně dotáhli!

Text od Adama Scheinherra si můžete přečíst zde ⤵️

Celých 96 let, jak ukazuje fotografie, jezdila v letech 1884 až 1980 na Václavském náměstí tramvaj. Nyní se konečně dočká jedno z nejdůležitějších náměstí naší země rekonstrukce.

Když jsem před pěti lety nastoupil do funkce náměstka pro dopravu, byl projekt od Jakub Cigler Architekti, který už v roce 2005 získal první cenu v architektonické soutěži, odsunut v zamčeném šuplíku. Celá revitalizace náměstí se nepřipravovala kvůli neshodě s vedením Praha 1. V roce 2018 se nám konečně podařilo s Jedničkou dohodnout a projekt odšpuntovat. Vysoutěžili jsme zhotovitele dokumentace Metroprojekt Praha a.s. a ve spolupráci s architekty začali projektovat. Před rokem jsme získali pravomocné stavební povolení a nyní Dopravní podnik hlavního města Prahy vysoutěžil zhotovitele – Stavební skupina EUROVIA CS.

Nejde jen o stavbu nové tramvajové trati, ale hlavně o rekonstrukci jednoho z nejvýznamnějších náměstí v České republice, kde se psala demokratická historie naší země. Bude z něj konečně důstojné místo. Vznikne zde široká pěší promenáda a hlavně nové druhé stromořadí, které bude zavlažováno z retenční nádrže dešťové vody. V nových vnitřních alejích je použit druh Lípa evropská ‘Pallida‘, typ Ebben. Pro zlepšení podmínek růstu stromů bude využit systém podzemních strukturálních půdních buněk TreeParker, který zamezuje hutnění půdy v okolí stromu. Pravidelná zálivka je zajištěna automatickým závlahovým systémem v kombinaci s využitím srážkové vody z okolních zpevněných ploch sběrem v chodníkových vpustích.

Vybudováním tramvajové trati opět vznikne dlouhodobě chybějící propojení tramvajových tratí v centru Prahy. Jeho absence prodlužuje Pražanům jejich každodenní cesty již více než čtyřicet let a odlehčí přetíženým křižovatkám na Karlově náměstí a ve Spálené ulici. Napravujeme tím špatná rozhodnutí z dob socialismu, kdy tramvajové tratě byly postupně rušeny jako neperspektivní typ dopravy.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.