30. 10. 2023

Dostavba Průmyslového paláce pokračuje na plné obrátky

Pamatujete si, jak vypadal Průmyslový palác před požárem? Původní podoba se mu už začíná pomalu vracet! Před necelými dvěma lety jsme v čele s naším Pavlem Vyhnánkem rozjeli rekonstrukci Průmyslového paláce, kterou naši předchůdci slibovali dlouhých 13 let.

Celý palác teď prochází kompletní rekonstrukcí a na místě levého křídla pomalu roste dobová replika. Prostory budou mít i nadále multifunkční charakter a nově v sobě budou ukrývat řadu chytrých technologií. Kromě původního využití pro veletržní akce všeho druhu bude palác sloužit i kulturním a společenským akcím.

Nejen Průmyslový palác, ale celý areál Výstaviště Praha pomalu vzkvétá i díky skvělému týmu Výstaviště Praha pod vedením Adama Zábranského, který má teď areál ve své gesci. Jsme o krůček blíž k tomu, aby Výstaviště bylo znovu výstavní a areál se mohl opět stát opravdovou chloubou města.

Průmyslový palác není jediným pražským místem, jehož proměnu jsme odstartovali. Zahájili jsme výstavbu Dvoreckého mostu, nebo nové linky metra D, postavili jsme Štvanickou lávku a sedm nových úseků tramvajových tratí a další stavby, jako ikonické divadlo Spirála nebo Libeňský most jsme zachránili před demolicí. Z těchto výsledků pro Pražany máme radost a kontrolujeme naše nástupce, aby nepracovali jen pro svůj vlastní prospěch, ale aby pokračovali v nastartovaných projektech.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.