23. 10. 2023

Tramvají nově až na Dědinu

Nová tramvajová trať mezi Dědinou a Divokou Šárkou dnes startuje ostrý provoz! Díky novému prodloužení stávající trati vedoucí po Evropské se teď místní dostanou do centra Prahy rychleji, pohodlněji a bez přestupu.

2,3 km nové tramvajové trati a pět párů zastávek ale musel v minulém volebním období náš Adam Scheinherr se svým týmem vydupat ze země. Přestože se o projektu mluvilo už od 70. let, byla na něj hotová pouze studie a EIA – posouzení vlivu na životní prostředí. Adama coby náměstka primátora pro dopravu čekalo ještě spoustu nelehkých úkolů:

Místní se obávali kácení vzrostlých stromů, díky spolupráci s arboristy se podařilo alej z většiny zachránit a též doplnit postupně dalších 176 nových stromů a více jak 8000 keřů.

Koleje vedou skrz městskou zástavbu, ale aby se maximálně snížil hluk a vibrace, byla navržena speciální betonová deska s dvěma vrstvami antivibračních rohoží.

Složité územní a stavební řízení, výkup pozemků s Ministerstvem obrany ČR, soudní spor a další směny pozemků – Adam na těchto jednáních vždy dokázal najít cestu a se všemi stranami se domluvit.

Koordinaci s ostatní dopravou bylo třeba pořádně naplánovat, stejně jako výstavbu nové trolejbusové trati – na letiště již brzy začnou jezdit nové, bateriové velkokapacitní trolejbusy namísto stávajících naftových autobusů linky 119.

Dříve byli obyvatelé sídliště Dědina odkázáni na autobusy nebo vlastní auta, které ale nabíraly zpoždění v kolonách v už tak dost husté dopravě od letiště. Autobusy teď nahradí právě tramvaje a nový úsek tramvajové trati tak pomůže i dalším Pražanům a též dojíždějícím do metropole.

Letos jsme v Praze zprovoznili tři tramvajové tratě o celkové délce pět kilometrů. Takový tramvajový boom Praha za posledních 20 nezažila! Všechny tyto úseky připravil a dotáhl k realizaci právě Adam Scheinherr , jeho tým, Dopravní podnik hlavního města Prahy a řada dalších ještě v minulém volebním období. A výsledky této usilovné práce můžou Pražané sklízet i téměř rok poté, co už Adam není ve funkci. Kéž by jeho nástupci dokázali takové pracovní nasazení udržet, pomohlo by to dopravě v celém městě.

Přečtěte si také, co o této události napsal Adam👇

Zítra ve 4:34 se poprvé svezeme tramvají z Dědiny až do centra města bez přestupu. V pravidelném provozu bude nově 2,3 km tratě a pět zastávek.


Podobná tramvajová trať byla v Praze postavena naposledy v roce 2003 na Barrandov – a to už je 20 let! Dnes mám tedy nesmírnou radost. Mým předchůdcům, co projekt zahájili a provedli procesem EIA patří též díky. Nás ale čekalo ještě složité územní a stavební řízení a hlavně výkupy pozemků.


Před pěti lety, když jsem nastoupil do funkce náměstka, jsme teprve dotahovali dokumentaci pro územní rozhodnutí. A narazili jsme na první řadu problémů. Místní se obávali kácení vzrostlých stromů nebo hluku. Abych projekt poposunul ke zdárnému cíli, přizval jsem specialisty arboristy. Podařilo se nám alej z většiny zachránit a též doplnit dalších 176 nových stromů. A proti hluku a vibracím byla navržena speciální betonová deska s dvěma vrstvami antivibračních rohoží. Pozemky museli projít složitými směnami např. i s Ministerstvo obrany České republiky anebo dokonce i soudním sporem. Většinu těchto jednání jsem osobně vedl, takže dotáhnout toto vše včetně stavby samotné za pět let považuji za obrovský úspěch. Přesvědčte se sami:
2011 ✅ zadána studie
2015 ✅ posouzení vlivu na životní prostředí
2018 ✅ můj nástup 😉
2019 ✅ územní rozhodnutí
2021 ✅ stavební povolení
2022 ✅ zahájena stavba


Od zítřka tedy konečně obyvatelé sídliště Na Dědině mohou využívat přímé tramvajové spojení linkami č. 20 a 26 až do centra města. Podařilo se nám tak dohnat další historický skluz v infrastruktuře, kdy okrajové části města byly odkázány pouze na autobusy či vlastní automobily.


Všem z Dopravní podnik hlavního města Prahy, Praha.eu, MČ Praha 6, od projektanta Metroprojekt Praha a.s., až po zhotovitele Subterra a.s. patří obrovské díky! Většinu z nich osobně znám a nejraději bych všechny vypsal, protože takovýchto úspěšných miliardových projektů není příliš! A samozřejmě též děkuji místním za trpělivost během celé stavby. A nesmíme zapomenout na Evropská komise v ČR, která celou stavbu spolufinancuje.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.