12. 9. 2023

Praha 5 má novou starostku

Koaliční partneři na Praze 5 se dohodli na úpravě strategie řízení městské části, aby mohli pokračovat v transformaci fungování úřadu a efektivnějším zlepšování páté městské části. Jedním z klíčových kroků je změna na pozici starosty.

Níže předáváme zprávu od naší buňky z PRAHA 5 SOBĚ:

Milí sousedé z Prahy 5,

blíží se rok od voleb a tak bilancujeme naše působení na radnici Prahy 5, kam jste nás svými hlasy vyslali. Řešíme zoufalý stav radnice způsobený lety chaosu střídajících se vlád ODS, TOP 09, STAN a ANO. Peníze se projídaly, namísto toho, aby se stavěly tolik potřebné nové školy a školky, řešila se bezpečnost a vytvořila se vize moderně fungujícího města.

Vaše důvěra nás zavazuje k velké zodpovědnosti. Proto jsme se po důkladných úvahách a diskuzích i s koaličními partnery dohodli na změně strategie, která bude nejlépe vyhovovat aktuálním potřebám naší městské části. A jedním z kroků je změna na pozici starosty. V úterý zvolilo zastupitelstvo do vedení Prahy 5 Radku Šimkovou, ta převezme starostenskou štafetu po Jardovi Pašmikovi.

Jaroslav Pašmik je klíčovou osobností našeho sdružení PRAHA 5 SOBĚ již od svého vzniku a součástí našeho týmu i zastupitelského klubu bude i nadále. Za deset měsíců ve funkci dokázal i s celou koalicí stabilizovat úřad, rozjet řadu projektů, nastartoval změny, které zlepší život na Pětce nebo ušetří miliony v městském rozpočtu. Podařilo se rozšířit kapacity základních a mateřských škol v Košířích a na Barrandově, a na dalších větších projektech v oblasti školství se usilovně pracuje. Konečně se řeší ty největší výzvy v oblasti územního rozvoje a revidují se a optimalizují zděděné rozpracované projekty tak, aby byly levnější a s lepším výsledkem.

Jarda konkrétně odvedl obrovský kus práce nejen v oblasti úspor energií, jejich centrálním nákupu a nebo v přípravě EPC projektů, ale i v jednáních o zlepšení bezpečnostní situace na Praze 5. Právě bezpečnost a energetika budou oblasti, kterým se Jarda bude věnovat i nadále. Zaměří se také na lokální spolky, protože chceme, aby hlas místních byl konečně slyšet.

Radka Šimková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po složení advokátních zkoušek se zaměřila na soudní spory, fúze a akvizice a insolvenční právo. Vedle advokátní praxe působila též v legislativě, například při přípravě legislativy týkající se spolupráce mezi veřejnou správou a soukromým sektorem, tzv. PPP projektů. Je dlouholetou a úspěšnou advokátkou, insolvenční správkyní a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

Radka je zastupitelkou páté městské části od roku 2022. Do zvolení starostkou zastávala funkci předsedkyně výboru majetku a bezpečnostní komise a byla členkou Komise obchodních aktivit, dotací a fondů EU. Od začátku svého působení na radnici stihla proniknout do řady oblastí a dotáhnout důležitá zlepšení pro Prahu 5. Za zmínku stojí třeba základní škola v Plzeňské ulici, kterou si na 10+10 let pronajala bývalá starostka Zajíčková z ODS, přestože míst ve školách je na Pětce nedostatek. Radce se spolu s gesčním radním z Pirátů podařilo dosáhnout dohody a zmírnit nevýhodné podmínky pronájmu pro MČ tak, že se budova po 6 letech začne postupně uvolňovat prostory školní budovy, aby je mohla opět využívat MČ. Navíc se musí nově zapojit do spolufinancování investic.

„Praha 5 je moje srdcová záležitost, žiji zde téměř 20 let a vyrostla tady moje dcera. Myslím, že po letech strávených v byznysu a se zkušenostmi z advokacie mám městské části co nabídnout. Chci se zaměřit na jednání s developery, kterým má být město rovnocenným partnerem, na právní agendu, reformu, zefektivnění a otevření úřadu, a obecně pak na přechod z outsourcingu na insourcing. Prioritou pro mě zůstává také bezpečnost. Vzhledem k neutěšeným městským financím je také potřeba se intenzivně věnovat reformě správy městského majetku tak, aby přinášel do městské kasy tolik potřebné finance na veřejnou infrastrukturu a rozvoj města. Vzhledem k tomu, že bydlím v Jinonicích, hned v sousedství přírodního parku Košíře – Motol, leží mi na srdci osud stolové hory Vidoule.“ – říká nově zvolená starostka Radka Šimková.

Je naším štěstím i silou, že máme široký a dobře fungující tým, ve kterém je řada schopných lidí. Do politiky jsme šli, abychom zlepšili život na Praze 5. Politika je pro nás totiž závazek a služba lidem. Jsme připraveni efektivně reagovat na aktuální potřeby a výzvy, před kterými stojí naše městská část. Pracujeme tvrdě a poctivě, zároveň s nadšením a energií pro všechny, kteří na Praze 5 žijí. Děkujeme za důvěru a každý projev podpory!

Srdečně a vděčně

TÝM PRAHA 5 SOBĚ

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.