26. 7. 2023

Vylepšujeme školy a školky po celé Praze

Proměna mateřských a školních budov je v plném proudu! O prázdninách neleníme a zlepšujeme, co se dá. Celkem máme radní pro školství v pěti městských částech. Ti všichni se i se svými týmy starají o to, aby běžely projekty, které mění školy a školky v příjemnější, funkčnější, bezpečnější a inspirativnější prostředí nejen pro děti, ale i učitele. A myslíme i na navyšování kapacit.

Na co se mohou děti a jejich rodiče těšit?

Filip Málek z PRAHA 3 SOBĚ

Tyto prázdniny Praha 3 cíleně investuje do zvyšování komfortu ve stávajících školkách a školách. Vzniká nástavba školy, která vytvoří nové učebny a třídy pro družinu se šatnou a sociálním zařízením. Investice také putují do nového výtahu a sociálního zařízení, které zajistí bezbariérovost, a také do dvou rekonstrukcí sociálních zařízení ve školkách, aby bylo prostředí nejen moderní, ale také komfortní.

Alena Janďourková z PRAHA 5 SOBĚ

Na Pětce probíhá několik velkých investičních akcí. Předškoláci a noví prvňáčci se mohou těšit na nové třídy! Otevře se 25 nových míst pro předškoláky a 50 míst pro školáky. Díky půdní vestavbě se navýší počet odborných učeben. Realizovat se bude také venkovní učebna s polytechnickými prvky, kterými se dovybavují i další třídy na několika školkách a školách. Investice poputují také na novou kuchyni, jídelnu, opravu tělocvičny nebo revitalizaci školní zahrady.

Mariana Čapková z PRAHA 6 SOBĚ

Co do počtu letních zlepšení získává Praha 6 prvenství! Modernizací prochází jak dva venkovní sportovní areály, zahrady, tak i některé budovy, které čekají úpravy jako výměna oken, podlah, střech či dveří. Díky novým objektům a přístavbám vznikne celkem 48 nových míst pro školáky a 156 pro předškoláky. Buduje se také 9 nových učeben, knihovna, sborovna, kuchyně a výtah, aby škola byla otevřená skutečně všem.

Hana Šišková z PRAHA 7 SOBĚ

Na Sedmičce jsme během posledních let zatočili s nedostatkem míst ve školách a školkách a ve zlepšování sedmičkového školství jedeme dál. Letní prázdniny se využijí na rekonstrukci některých elektrorozvodů, střech a vytvoření dalších vzdělávacích kapacit. Pro navyšování předškolních míst se připravuje lesní školka, nové dětské skupiny a pracoviště, které rozšíří kapacity o dalších 93 míst. V přípravě je prostor pro intenzivní jazykové kurzy až pro 60 ukrajinských dětí, které dokončily základku, ale nedostaly se na střední školu často právě kvůli jazykové bariéře.

Michal Veselský z PRAHA 11 SOBĚ

Během léta probíhají dílčí opravy také na Praze 11. Péče se dostane školnímu atriu, podlahám, zdem ve třídách a chodbách, ale taky modernizaci vytápěcího systému. Zlepšení čeká i exteriéry škol, jako jsou opravy oplocení či podezdívek pískovišť.

Kromě toho je na zmíněných městských částech spousty dalších projektů, které jsou ve fázi projektového plánování. Ale o tom zase příště.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.