18. 5. 2023

Zatočili jsme se „spádovou turistikou“ na Praze 6

Šestku dlouhodobě trápilo, že rodiče, kteří nežijí v Praze (ale například ve Středočeském kraji) a do Prahy dojíždí pracovat, účelově převáděli trvalé bydliště svých dětí na území Prahy 6, aby své děti mohli přihlásit do tamních základních škol. Tento fenomén se rozrostl natolik, že na celou řadu dětí, které na Šestce skutečně odmalička žily, nezbylo místo. To je něco, co jsme nemohli akceptovat a rozhodli jsme se tomu učinit přítrž. Jenže jednoduché to opravdu nebylo.

Místo trvalého pobytu dítěte je klíčové pro přednostní přijetí do „spádové“ školy, na které mají podle školského zákona nárok pouze děti s trvalým pobytem ve vyhláškou stanoveném školském obvodu. Nicméně zákon o evidenci obyvatel nijak nevyžaduje, aby dítě na adrese trvalého pobytu skutečně bydlelo. A v tom byl největší oříšek. Proto muselo dojít ke zpřísnění procesů zápisů, jinak by totiž výběr dětí ve většině Šestkových spádových škol musel proběhnout losováním, což prostě není správné a ani spravedlivé. Do základních škol v Praze 6 mají chodit přednostně děti, které na území městské části skutečně bydlí. Tečka.

Proto naše skvělá Mariana Čapková – místostarostka Prahy 6 pro oblast školství iniciovala vznik pracovní skupiny, která za účasti odborníků, ředitelů škol, špičkových právníků i zástupce ministerstva školství, přišla na způsob, jak „spádovou turistiku” zastavit. Na základě jejich doporučení vznikla metodika, kterou přijala rada městské části a kterou doporučila vedením svých škol. Hlavním principem je, že by se adresa trvalého bydliště dítěte měla shodovat s adresou zákonného zástupce a že by trvalý pobyt neměl být kratší než tři měsíce. To vše mají rodiče stvrdit podpisem čestného prohlášení.

Přednost tak dostanou žadatelé ze spádové oblasti a Prahy 6, následně děti z dalších městských částí a až poté i z mimopražských oblastí. Už první výsledky ukazují, že se „spádová turistika” na Praze 6 prakticky okamžitě omezila na minimum, a že se tak tímto krokem povedlo dočasně vyřešit nedokonalost školského zákona. Aktuálně se touto praxí inspirují i další městské části. Praktické příručky jsou k dispozici na šestkových ZŠ, stejně jako online na stránce jakdoskoly.cz.

Aby byl však problém řešen systémově, udržitelně a na úrovni celé země, musí být školský zákon co nejdříve upraven. V červnu se proto sejdou odborníci ze všech relevantních oblastí u tzv. kulatého stolu, který proaktivně organizuje naše Mariana Čapková – místostarostka Prahy 6 a jehož cílem bude ustanovit pracovní skupinu ze zástupců ministerstev (MV, MŠMT, MMR) i představitelů místních samospráv, která by diskutovala možná systémová a koncepční řešení. Jedním z nich je například redefinice trvalého pobytu a zohlednění jeho délky v kritériích pro přijímání, které by bylo ukotveno ve školském zákoně. Konat by sice mělo především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nás však současná situace velmi trápí, proto budeme iniciovat řešení situace a nabídneme pomocnou ruku i své zkušenosti.

Mariana říká, že kvůli spádové turistice totiž často dochází nejen k přetrhání sociálních vazeb, ale rovněž se komplikuje možnost samostatné docházky a někdy se tím narušuje i rodinné zázemí, když je například dítě nuceno docházet do úplně jiné školy než jeho sourozenec. To vše tak může mít dopad i na psychické zdraví dětí.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.