4. 5. 2023

Vršovická drážní promenáda má pravomocné územní rozhodnutí

Drážní promenáda se už rýsuje! V minulém volebním období ji začal připravovat Adam Scheinherr spolu s Petrem Hlaváčkem, Správa železnicTSK Praha. Přečtěte si více v následujícím textu od Adama.

V září podáno, nyní pravomocně povoleno! Už se těším, až se budeme moci projít nebo projet po vršovické drážní promenádě. Bude kombinací newyorské The High Line a nizozemské cyklistické dálnice. Nové centrum pro chodce, běžce, cyklisty a bruslaře postavíme na dvoukolejné benešovské trati, kde díky přeložce a modernizaci železnice po 150 letech přestaly v prosinci 2020 jezdit vlaky. Mezi Vršovicemi a Strašnicemi vzniknou místa pro sport, setkávání s rodinou, přáteli a kulturu pro všechny bez rozdílu věku a možností pohybu.

JAK BUDE DRÁŽNÍ PROMENÁDA FUNGOVAT?

Naváže na stávající síť ulic, stezek a cest, ve Vršovicích například podél Botiče. Pražanům nabídne dostatek místa pro vycházku, jízdu na kole nebo bruslích mimo silniční provoz. Bezmotorová páteř Vršovic a Strašnic je výhra pro všechny.

Jeden pás o šířce čtyři metry bude rozdělený do dvou pruhů a umožní pohodlné cestování rychlejším cyklistům a bruslařům v obou směrech. Druhý směrově smíšený pás bude věnovaný chodcům. Jeho šířka bude 3,2 metru a od rychlejšího pásu jej bude podle konkrétního místa dělit necelý metr zeleného pásu, tartanu nebo původní koleje. Podél vnějších stran doplníme také nezpevněné pěšiny, pokud třeba někdo raději běhá na měkčím povrchu.

DLOUHÝ PARK A NOVÁ MÍSTA PRO VOLNÝ ČAS

Drážní promenádu bude obklopovat liniový park s místy pro trávení volného času. Z těch větších lze zmínit prostranství u strašnické zastávky nebo lokalitu u Edenu, která má ambici se stát obdobou karlínského Přístav 18600. Zároveň tam bude nádherný výhled na Vinohrady, Žižkov, Malešice i okolní sportoviště. Podél promenády budou samozřejmě i menší lokální odpočívadla.

Liniový park zapadá jako puzzle do existující pražské zeleně, čímž vytvoří souvislý park mezi Prahou 2, 4, 10 a 15. Základem práce se zelení bude především ochrana stávajících stromů a porostů, a jejich doplnění loukami, trávníky a středovým pásem vegetace promenády. U přístupů na drážní promenádu a u odpočívadel vysadíme nové stromy.

ŽELEZNIČNÍ GENIUS LOCI

Při procházce na nás dýchne železniční genius loci. Po cestě budou k vidění původní části kolejiště, osvětlovacích věží, pražců a návěstidel. Podél promenády zůstane historický kamenný podchod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918 nebo lávka nadchodu u strašnické železniční zastávky z třicátých let 20. století i část nástupiště z druhé poloviny 20. století. Zároveň v trase promenády postavíme tři mosty, které budou architektonicky navazovat na sebe navzájem i své okolí.

Železniční zařízení již máme se Správa železnic dohodnuté. Nyní probíhá příprava směny pozemků a zároveň se bude soutěžit zhotovitel formou Design&Build. Ten dokončí projektovou dokumentaci a zároveň vše postaví.

Praha bude mít zase o jeden světový unikát navíc, který můžeme zrealizovat. Díky hlavně TSK Praha za přípravu projektu.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.