5. 4. 2023

Nové centrum podpory náhradních rodičů na Výtoni

Dnes se otevírá centrum podpory náhradních rodičů na Výtoni! Takzvaný „pěstounský hub“ bude místem seberozvoje pěstounů a pěstounských spolků, ale taky zázemím pro šatník nebo další vzdělávání a odlehčení v péči.

Pěstouni a adoptivní rodiče dělají skvělou a nenahraditelnou práci. Milena Johnová se s nimi v minulém volebním období opakovaně potkávala, aby zjistila, jakou podporu jim může za město poskytnout. Po více jak dvou letech práce tu máme výsledek

Aby se pěstounství mohlo dále profesionalizovat, neobejde se bez stabilního zázemí – hub se tak zaměří na rozvoj svépomocných aktivit střešních sdružení a spolků a iniciativ náhradních rodičů v Praze. Ti se totiž dnes mnohdy musí scházet v dětských hernách v obchodních centrech nebo kavárnách…

Co všechno se bude v hubu dít?

Prostory budou sloužit k vzdělávání pěstounů, sdílecí kluby, herny pro děti, zázemí pro setkávání s biologickými rodiči či pracovníky OSPOD, coworking nebo také sklad oblečení a vybavení pro děti. Ten pomůže třeba v situacích, kdy pěstoun narychlo přebírá dítě nebo potřebuje vybavit několik sourozenců.

Ve vedení Prahy jsme se v uplynulých letech zasazovali o zkvalitnění podpory náhradních rodin, ale také jsme se snažili odstraňovat překážky, které dnes pěstounům a adoptivním rodičům brání v péči o starší děti, děti s postižením nebo sourozenecké skupiny. Právě pro tyto děti je nejtěžší najít nové náhradní rodiče.

Děkujeme za spolupráci Alianci náhradních rodin České republiky, Centru služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a všem, kteří pomohli vzniknout tomuto projektu.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.