15. 2. 2023

Pražané s poruchami autistického spektra mají nové zázemí na Praze 8

Máme zkolaudováno! Pražané s poruchami autistického spektra a lidé, kteří kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění potřebují vyšší míru podpory se budou moci už brzy nastěhovat. Nové služby začne hlavní město poskytovat v kompletně zrekonstruovaném domě Na Dlážděnce na Praze 8.

Naše Milena Johnová ukončila letitou praxi vyvážení zdravotně znevýhodněných Pražanů do ústavů v pohraničí a začala budovat nové kapacity na území hlavního města – tedy tam, kde jsou tito lidé doma.

V přízemí vznikne komunitní bydlení pro Pražany s těžšími formami autismu tak, aby měl každý z nich svůj pokoj a dostatečné soukromí. Nově vzniklá pobytová služba by měla umožnit čtyřem klientům vytvářet si za podpory pracovníků vlastní místo pro život, aby se podle svých přání a potřeb mohli zapojit do běžného chodu domácnosti a získat vědomí „být doma“. Služba svým prostorovým uspořádáním, vybavením, náplní programu a přístupem pracovníků má snahu co nejvěrněji přiblížit samostatný život v běžném bytě. Tento typ služby by měl být v režii organizace Ruka pro život.

V nadzemních podlažích chce Praha zřídit chráněné a samostatné bydlení pro lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují vyšší míru podpory.

Velké díky patří Mileně, jejímu týmu a všem, kdo se podíleli na tom, že se tenhle moc potřebný projekt mohl za 3 roky kompletně připravit a zrealizovat!

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.