1. 2. 2023

Další pomoc znevýhodněným Pražanům

Jsme zase o kousek blíž Praze pro skutečně všechny Pražany! Jen v hlavním městě žije více jak 30 tisíc lidí se závažným zdravotním onemocněním, kteří jsou dlouhodobě omezeni v tom, aby mohli žít nezávislý život.

Sociální nadační fond hl. města Prahy spouští program zaměřený na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním, aby mohli vést důstojný a samostatnější život, našli lepší uplatnění a nemuseli končit v ústavech.

Na co všechno lze získat příspěvek?

S někým to zvládnu lépe

Požádejte si o příspěvek na pomoc další osoby. Někdo druhý může podat pomocnou ruku v situacích, které musí člověk v důsledku svého zdravotního stavu zvládat, a to například formou osobní asistence nebo psychoterapeutických či právních služeb.

Překonám bariéry

Nestačí vám prostředky na léčebné výlohy nebo zvláštní pomůcky? Máte další náklady spojené např. s osobní asistencí nebo dopravou potřebné pro zmírnění a překonání překážek, se kterými se musíte potýkat? Tento podprogram je přesně pro vás.

Můžu se lépe uplatnit

Tady lze žádat o finanční prostředky na zajištění vzdělávacího kurzu nebo pomůcek nezbytných pro výkon práce, třeba vzdělávací kurz, speciální software nebo masážní podložku…

Naše Milena Johnová posunula v Praze za 4 roky sociální politiku od slov a koncepcí na papíře ke skutečným krokům, které pomáhají seniorům, rodinám a dalším znevýhodněným Pražanům. Sociální nadační fond je jedním z nich.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.