6. 1. 2023

Vzpomínková akce Noc důstojnosti na památku Doroty Šandorové

Před dvěma lety byla zabita Dorota Šandorová, klientka jindřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením. Její nedobrovolný odchod z tohoto světa a celkově alarmující stav českého sociálního systému, který nedokáže zajistit lidem s hlubším mentálním postižením důstojný život, jsou hlavními tématy dnešní vzpomínkové akce Noc důstojnosti.

Praha obhospodařuje asi 1000 lůžek pro lidi s mentálním či zdravotním postižením v zařízeních na území jiných krajů. To je na 1000 rodin, které musejí za svými příbuznými dojíždět někdy i více jak 2 hodiny a pokud nemají auto, tak i déle. Tento stav je navíc od roku 2007 v rozporu se zákonem o sociálních službách, který krajům ukládá povinnost zajistit dostupnou síť sociálních služeb na svém území, nikoliv na druhém konci republiky.

Když jsme nastoupili na radnici, naše Milena Johnová všechny tyhle ústavy navštívila a rovnou se se svým týmem pustila do práce, abychom zastavili vyvážení Pražanů s postižením mimo hranice města daleko od jejich rodin a blízkých.

Po čtyřech letech práce vzniklo v Praze asi 150 lůžek, díky čemuž bylo možné zavřít první z mimopražských ústavů ve Svojšicích. Ten byl shledán jako dlouhodobě nevyhovující již v roce 2008 (!), přesto tu klienti dále žili, v nedůstojných podmínkách, třeba i po šesti lidech v jednom pokoji…

Klientům ze Svojšic jsme nabídli důstojné neústavní prostředí, kdy si mohli vybrat, zda zůstanou v komunitním bydlení v téže lokalitě, nebo zda se vrátí do nových kapacit v Praze. V procesu transformace je ještě dalších 5 zařízeních.

Tato změna přístupu má podporu Ministerstva práce a sociálních věcí a také klientských organizací Aliance pro individualizovanou podporu a dalších. Tento postoj bohužel nesdílí někteří pražští politici, zejména ti opoziční z minulého volebního období, kteří si nějakými reformami nechtějí komplikovat život.

My to ale řešit budeme a nenecháme ty nejzranitelnější Pražany na holičkách.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.