17. 8. 2022

Spustili jsme Sociální nadační fond

Připravili jsme rychlou a jednoduchou pomoc Pražanům, kteří se ocitnou v tíživé situaci. Praha do Sociální nadační fond hl. města Prahy vložila 10 milionů korun a přispět od teď může kdokoliv další. Město každou darovanou korunu zdvojnásobí. Společně tak zalepíme díry v sociálním systému, kudy doteď řada lidé zbytečně propadávala.

Podpoříme lidi, kteří nemají na zaplacení kauce. Pomůžeme maminkám, které odchází z násilnické domácnosti a potřebují rychle zaplatit vlastní bydlení. Přispějeme také seniorům, kteří se nemohou zbavit dluhu na energiích. Sociální nadační fond bude sloužit ve všech situacích, kdy je potřeba zachránit bydlení a státní pomoc neexistuje nebo je pomalá.

Vedle podpory bydlení spouštíme i program pro děti v pěstounské péči. Příspěvek z nadačního fondu je připravený pro pěstounské rodiny, které potřebují dětem zaplatit speciální terapii nebo zdravotní pomůcky nebo potřebují odlehčit hlídáním. Pomáháme zkrátka tomu, aby dětem bylo v pěstounských rodinách dobře a aby pěstouni ve své náročné práci nevyhořeli.

Záběr fondu teď budeme rozšiřovat. Brzy chceme spustit třeba program na podporu osobní asistence pro lidi s postižením – státní příspěvek zdaleka nepokryje tolik hodin asistence, kolik je potřeba k nezávislému životu. A my si moc přejeme, aby všichni Pražané mohli žít tak, jak sami chtějí.

Za vznikem fondu stojí radní Milena JohnováAdam Zábranský – pražský radní a skvělou práci v něm odvádí paní ředitelka Barbora Komberec Novosadová. Jejím krédem je, že aby pomoc byla účinná, musí být rychlá. Proto není žádost nijak složitá a lidé na ni dostanou lidé odpověď do dvou týdnů od podání.

Všecko důležité k Sociálnímu nadačnímu fondu najdete tady: https://www.socialninadacnifond.praha.eu Budeme moc rádi, když informace o něm pomůžete rozšířit.

Přesně takovou Prahu si přejeme. Prahu, která nenechá své obyvatele na holičkách v žádné životní situaci.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.