4. 8. 2022

Sázíme stromy na náměstí Republiky

Sázíme stromy. A sázíme je i v centru! Za poslední čtyři roky se podařilo naší koalici vysadit stovky tisíc stromů, většina jich ale je v lesích nebo parcích. Dokázali jsme ale, že stromy jdou sázet i v ulicích. I když je to tady kvůli síťové infrastruktuře pod zemí i nad zemí nesrovnatelně složitější. Praha ale musí být odolné město, které se dokáže vyrovnávat s klimatickými změnami.

Se změnami klimatu musíme sladit i nároky památkové péče. Stromořadí v ulicích jsou jednoznačně nejlepší cestou k příjemnějším městským ulicím. Často však jejich výsadba naráží nejen na požadavky technických sítí, u kterých existují technická řešení… ale také na zamítavá stanoviska orgánů památkové péče. Už dnes s památkáři vyjednáváme jejich současný postoj k prvkům veřejného prostoru včetně zeleně a postupně nacházíme soulad. Současné nároky na funkci města se pomalu mění. Kromě samozřejmé a důležité ochrany historických hodnot se zasadíme také o to, aby město mohlo fungovat i při letních vlnách veder nebo přívalových deštích.

Městské mikroklima vylepšíme vodními a zelenými prvky. Význam městské sítě vodních a zelených prvků v posledních letech rapidně roste. Co je je jednou ze zásadních bariér adaptace pražských ulic na klimatické výzvy? Zastaralé předpisy. Například zmíněnému vysazení nových stromů v ulicích a dalším prvkům hospodaření s dešťovou vodou většinou brání nadřazenost technických předpisů inženýrských sítí. V loňském roce Praha schválila dva důležité materiály: Standard uličních stromořadí a Standard hospodaření s dešťovou vodou, které dokládají zásadní roli prvků modro-zelené infrastruktury pro mikroklima v ulicích a díky kterým také známe technické nároky těchto prvků. Následuje rozhodující úkol – zrevidovat předpisy upravující vztahy mezi inženýrskými sítěmi a prvky modro-zelené infrastruktury tak, aby bylo možné mít v ulicích oboje.

Řešení tu jsou a my se zasadíme o to, aby byly příjemnější ulice také politickou prioritou.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.