10. 2. 2022

Připravujeme okružní metro /O/

Metro O. Praha se musí připravit na růst o další statisíce obyvatel a návštěvníků

Náš Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu, dnes oznámil úmysl zahájit prověření linky O: páté, okružní trasy pražského metra. Hlavním důvodem je připravit Prahu na budoucí růst a umožnit, aby se ve městě dalo normálně žít. Metro O mimo jiné ušetří Pražanům obrovskou porci času stráveného v MHD i v autech. Během dalších let totiž stoupne počet obyvatel Prahy o několik set tisíc a do města bude proudit mnohem víc návštěvníků. Bez nové páteřní linky veřejné dopravy by se Praha zadusila.

Prohlédněte si náš návrh v prezentaci! → PREZENTACE

Myšlenka okružního metra v Praze není nová, v současnosti ale nabývá na aktuálnosti. Praze už nyní roste počet obyvatel a tento trend se raketově zrychlí. Připravuje se totiž rozsáhlá výstavba na Smíchově, ve Vysočanech, na někdejším nákladovém nádraží Žižkov nebo na Bohdalci-Slatinách. V samotných Letňanech je kapacita pro jedno okresní město. Jen plánovaná nová „města ve městě“ nabídnou bydlení pro více než čtvrt milionu dalších lidí.

Praha „roste“ i zvenčí: denně přijíždějí statisíce lidí za prací, hlavně ze Středočeského kraje. Svými auty plní jak okrajová sídliště, tak historické centrum. A počet dojíždějících také poroste. Stát chystá rychlodráhu a železnici z Kladna na letiště nebo vysokorychlostní tratě. I to zvýší počet lidí, kteří se budou chtít pohybovat po městě. Již dnes Praha denně obsluhuje jeden a tři čtvrtě milionu lidí a vytváří víc než čtvrtinu HDP České republiky.

„Představte si, že se do Prahy přistěhuje celá Ostrava nebo dokonce téměř celé Brno. Jen v rámci zástavby brownfieldů nás takový růst města v následujících desetiletích čeká. Když nezačneme včas řešit radikální posílení veřejné dopravy pod zemí, pražské ulice se zahltí a Praha se zadusí. Ulice nejsou nafukovací a další obrovský počet aut nebo třeba autobusů se do nich nevejde,“ říká k tomu náš Adam Scheinherr.

Právě místa, kde v 21. století dojde k prudkému rozvoji výstavby, a místa, mezi nimiž lidé dojíždějí do práce, by mělo metro O propojit v první fázi. Jde o úsek Dejvice – Smíchov – Pankrác – Slatiny – Žižkov – Vysočany. Logické je finální uzavření kruhu z Čakovic přes Ďáblice a Bohnice zpět do Dejvic. Metro O přitom protne tři již fungující linky, i čtvrtou, kde před třemi týdny skončilo hloubení části štol spojené s geologickým průzkumem.

Podobně jako v řadě evropských a světových metropolí propojí metro O současné trasy do logického celku. A nejen to, svým napojením na příměstskou železnici, Pražský okruh, rychlodráhu, tramvaje a P+R parkoviště dotvoří jeden fungující systém celé pražské dopravy pro budoucnost. Praha se tak přiřadí k evropským velkoměstům, která právě na metro spoléhají. Předpokládaná délka trasy O je 36 km s 23 stanicemi. Celkem by tak po dokončení pražské metro měřilo 114 km a mělo 101 stanic. Pro srovnání, na počet obyvatel zhruba stejně velký Mnichov má již dnes 103 km metra a 96 stanic a také pracuje na dalším rozšíření. Pět tras vídeňského metra má 83 km a 98 stanic, přičemž jedna z existujících linek se prodlužuje a výstavba celé další se připravuje.

Okružní metro bude také více motivovat Středočechy, aby k cestám do práce využili MHD. Denně jich už dnes do Prahy jezdí zhruba 240 tisíc. Příliv těchto aut je potřeba zásadně omezit. Každé auto, které zůstane ve Středočeském kraji, je pro Prahu výhra. Proto Středočeský kraj musí doslova u každého nádraží vybudovat parkoviště. Není možné, aby tuto roli suplovala Praha a na svých okrajích postavila P+R pro statisíce vozů. Když budou mít Středočeši u svých nádraží kde zaparkovat a systém pražské MHD mimo jiné díky metru O pohodlně naváže na síť příměstských železnic, pak se ulice Prahy uvolní pro lidi. Pro pěší, cestující v MHD, cyklisty a pro ty, kteří auto k pohybu po městě doopravdy potřebují.

Metro O vytvoří kruh po širším centru Prahy a na čtyřech existujících linkách nabídne 8 nových přestupních míst. Dle dopravního modelu TSK by už dnes nové spojení metrem využilo například v úseku ze Smíchova na Pankrác více než 150 tisíc lidí denně. Jde tedy o desítky milionů cestujících ročně. Se čtvrt milionem obyvatel v novém developmentu bude mít linka O pravděpodobně potenciál každý rok přepravit kolem sto milionů cestujících. Další cestující do ní přivede Středočeský kraj, připravovaná trať do Kladna a na letiště, dokončení Pražského okruhu nebo plánované vysokorychlostní tratě, které zásadně promění volbu místa bydlení a dojíždění za prací. Pro srovnání, v roce 2019, tedy před epidemií covidu, celé pražské metro přepravilo 440 milionů cestujících.

Základní fakta:

  • Již dnes by nová linka metra O v jižní části obsloužila minimálně 150 000 lidí denně
  • Nový development bude potřebovat obsloužit dalších 270 000 obyvatel
  • Do města přivedou nové návštěvníky příměstské železnice, vysokorychlostní trať VRT, Pražský okruh a pohodlné spojení z Kladna a z letiště

S Óčkem po Praze rychleji

Metro O také zrychlí cesty po Praze. Praha má sice prvotřídní veřejnou dopravu, ta ale skvěle funguje jen pro cestování z okrajů do centra a zpět (po tzv. radiálách). Horší je to s cestováním po tzv. tangenciále – tedy kolem města. Oproti době před desítkami let, kdy se plánovaly radiály, v Praze vznikla řada míst pro bydlení, kancelářských ploch či nákupních center, mezi nimiž se lidé potřebují pohybovat do kruhu. A zde většinou veřejná doprava nemůže konkurovat automobilové. Připravují se projekty tramvajových tratí, které cestování po tangenciálách zlepší. Růstu města a pohybům lidí po něm však nebudou stačit. Tramvaje budou mít i po dokončení metra O v Praze stále nezastupitelnou úlohu – budou zajišťovat především místní spojení, ne však dopravu na druhý konec města.

Díky metru O už Pražané nebudou muset do vedlejší městské části jezdit desítky minut přes Můstek, Florenc nebo Muzeum. Linka O jim zkrátí cestu a nabídne mnohem více přestupních možností. Tím se mimo jiné sníží návaly ve špičkách v současných přestupních stanicích. Metro O také propojí velká kancelářská centra (Brumlovka atd.) s rezidenčními oblastmi. I pro manažery pak bude pohodlnější být v práci doslova za pár minut metrem než vytahovat auto z garáže.

Příklady úspor času s linkou O

TrasaMHD nyníAuto nyní
(běžný provoz, bez zdržení)
Metro O
Dejvice – Brumlovka43 min.20 min.18 min.
Smíchov – Pankrác26 min.10 min.9 min.
Anděl – Želivského22 min.22 min.16 min.
Anděl – Eden23 min.18 min.14 min.
Řepy – Budějovická46 min.34 min.33 min.
Luka – Pankrác35 min.21 min.23 min.
Smíchov – Žižkov24 min.16 min.14 min.
Podolí – Vysočany33 min.21 min.18 min.
Úvaly – Budějovická43 min.26 min.32 min.

Další kroky

„Máme základní dopravní analýzu, která ve spojení s očekávaným rozvojem města jasně říká, že je třeba začít se metrem O urychleně zabývat,” říká náš Adam Scheinherr a dodává: “Následně zpracujeme detailní studie. Podíváme se na metro O z dopravního, ekonomického, ekologického a sociálního hlediska, tedy z hlediska dopadu na kvalitu života. Počítám, že na všem budeme spolupracovat s gesčními radními našich koaličních partnerů. Například s kolegou Petrem Hlaváčkem budeme řešit návaznost na územní rozvoj. Pro kolegu Petra Hlubučka je zase metro O zásadním nástrojem jak splnit klimatické závazky hlavního města. Adam Zábranský propojí dopravní vizi s bytovou politikou města. Na prověření záměru se budou samozřejmě podílet klíčové městské organizace IPR, DPP, TSK nebo ROPID a další experti. Poslední tři roky spolupracujeme se Správou železnic na Studii Proveditelnosti Železničního Uzlu Praha. Prověření nové linky na tyto výsledky naváže a propojí vše do jednoho systému.”

„Není na co čekat. Dosud jsme dodělávali resty po našich předchůdcích, ale tohle je skutečná dopravní vize. Okružní metro v kombinaci s příměstskou železnicí, rychlodráhou, novými tramvajemi, okruhy a P+R parkovišti vytváří ucelený, komplexní a logický systém dopravy, o který se Praha může v příštích desítkách let bezpečně opřít. Praha nesmí dopadnout jako Česká republika, která je s rychlodráhou o desítky let pozadu a dálnice má jak za krále Klacka. Za první tři roky na magistrátu jsme rozběhli velké stavby, které byly zaseknuté nebo vůbec neexistovaly. Blanku II, metro D, tramvajové tratě, nové mosty, opravy ulic… Teď je čas vše složit do komplexního systému pražské dopravy pro budoucnost. Nemůžeme prostě čekat, až se do Prahy nastěhuje další čtvrt milion lidí, a pak překvapeně koukat, že se město dusí ucpanými ulicemi a máme zcela přeplněnou MHD. Klíčové investice je potřeba plánovat paralelně a včas. Prahu nelze řídit podle rytmu krátkých čtyřletých volebních období. Když nezačneme teď, budeme za pár let jenom koukat, jak nám ujel vlak. Vlastně metro,” uzavírá náš předseda zastupitelského klubu a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.