20. 1. 2022

Rekonstrukci Libeňáku už nic nebrání!

Dokázali jsme to. Podepsali jsme smlouvu se zhotovitelem rekonstrukce Libeňského mostu a nejen to. Zhotovitel během stavby postaví celé soumostí od Manin po Palmovku v délce 1 200 metrů včetně retenční nádrže a protipovodňových opatření. Začátku už nic nestojí v cestě. Nedovedete si představit, jaký nám spadl kámen ze srdce. 🙂 Tohle byl důvod, proč jsme do toho s PRAHA SOBĚ šli. Něco změnit a posunout k lepšímu.

Jakmile stavbu zahájíme, budeme si moct náš první velký úkol odškrtnout. Sen. Nebudeme lhát. Vedla k tomu trnitá cesta. Házeli nám klacky pod nohy. Nakonec se to podařilo. Postupně jsme vyvraceli tvrzení, že na to Libeňák nemá a je na spadnutí. Byla to lež. Během diagnostik zvládl extrémní zátěž 547 tun na každém oblouku. Malými krůčky jsme most postupně vraceli do normálu. Původní kandelábry se rozzářily v roce 2019. Tramvaje po něm zase začaly svištět plnou rychlostí o rok později. Zbytečné omezení trvalo deset let.

Kdo by to před sedmi lety řekl, když náš náměstek Adam Scheinherr tehdy podrobně studoval veškeré materiály a vybízel minulé zastupitele, aby most zachránili? Jaké ohromné množství práce nás čekalo, abychom zachránili architektonickou památku nevyčíslitelné hodnoty. Dvě petice, nástup na magistrát, diagnostiky, další a náročnější zatěžovací zkoušky a příprava nového projektu. Vše směřovalo k dnešnímu dni.

Soutěž byla unikátní taky v tom, že jsme ji s TSK Praha nesoutěžili pouze na cenu, ale také poprvé v historii města i na délku tramvajové výluky. Ta podle původního projektu měla trvat dva až tři roky. My jsme ji stáhli na jeden s tím, že pěší a cyklisté se přes řeku vždy dostanou přes provizorní lávky. Z obou stran bude k mostu přivedená MHD. První práce začnou už v letošním roce.

Začneme lávkou pro pěší a převedení inženýrských sítí. Pražané se i po dobu stavby budou moct pohybovat mezi Libní a Holešovicemi. Není se čeho bát. A na co se po rekonstrukci můžeme těšit?

Zachováme nejcennější obloukové konstrukce architekta Pavla Janáka. Rekonstruované oblouky propojí nově navržené mostní konstrukce, které vychází z původních skic architekta. Díky novým mostům Libeňský most splní také protipovodňová kritéria. V případě povodní totiž dovolí vodě protéct a sníží hladinu rozlití do Karlína a Holešovic. Nové mosty doplníme o bezbariérové rampy na Rohanský ostrov, ze kterého se má stát nový krásný park.

Tak už aby to bylo. Do roku 2025 to chceme mít hotové. Díky všem, co se za rekonstrukci kdy zasadili. Věříme, že se všichni těšíte stejně jako náš náměstek Adam Scheinherr!

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.