24. 5. 2021

Zřizujeme Sociální nadační fond

Co zbývá seniorům, kteří v důsledku ztráty partnera finančně neutáhnou dosavadní bydlení? Nebo mamince samoživitelce, která se musí i s dětmi vystěhovat z bytu, ale nemá z čeho ušetřit na kauci pro nové bydlení? Co si mají počít rodiče, jejichž dítě s postižením vyžaduje 24hodinnovou péči, ale stát jim uzná jen 5 hodin asistence denně? Aby rodiny nekončily na ubytovnách nebo na ulici a děti v ústavech jen proto, že vyřízení sociálních dávek nebo příspěvků trvá několik měsíců, zřizujeme v Praze díky naší radní Mileně Johnové a spolupráci s pirátským radním Adamem Zábranským Sociální nadační fond hlavního města Prahy. Ten doplní nové nástroje pražské sociální a bytové politiky a umožní nám cíleně pomáhat ohroženým Pražanům. Třeba právě půjčkou na kauci nebo příspěvkem na terapie a volnočasové aktivity pro děti v pěstounské péči.

Pro začátek Praha vkládá do fondu 10 milionů korun, do budoucna počítá se zapojením soukromých dárců. Nadační fond se zaměří na čtyři oblasti pomoci:

  • podpora pěstounské péče
  • podpora nezávislého života osob se zdravotním postižením
  • podpora bydlení
  • řešení jiné tíživé životní situace

Donátoři si budou moci vybrat, kam konkrétně chtějí svoji podporu směřovat. Praha je bude motivovat také tím, že za každou darovanou korunu do fondu vloží stejnou částku. Díky sociálnímu nadačnímu fondu bude město spolu s donátory pomáhat, i když ostatní pomoc selže.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.