19. 4. 2021

Chceme vrátit rozlohu ruské ambasády před rok 1968

Tohle je dobrá zpráva z pražské rady. Chceme vrátit Pražanům část Stromovky, kterou pro sebe při invazi v srpnu 1968 zabrala ruská ambasáda. Návrh Jana Čižinského a PRAHA SOBĚ právě podpořili ostatní radní. Vyzýváme vládu, aby konečně ukončila ukončila okupaci tohoto při invazi obsazeného pozemku. Stejně tak požadujeme vyrovnat počet parkovacích míst s místy našeho velvyslanectví v Moskvě.

Víkendová kauza výbuchu ve Vrběticích nám ukázala, že je čas jednat. Proč má mít velvyslanectví Ruska v Praze výhody vzešlé z invaze roku 1968 na úkor Pražanů? Teď je chvíle tento pozemek od Ruska získat zpět pro obyvatele a návštěvníky Prahy. Pozemek s parcelním číslem 1782/1 je stále ve vlastnictví České republiky na rozdíl od pozemků u ambasády, které včetně velvyslanectví patří Ruské federaci. Stejně tak chceme postupovat i u parkovacích míst. I to je přežitek a místa chceme vrátit Pražanům.

Můžete namítnout, že Praha nemá vytvářet zahraniční politiku naší země. Ale tohle není o zahraniční politice. Je to o více než milionu hrdých Pražanů, které zastupujeme. Mají právo chtít, aby město patřilo lidem, a ne ambasádě autoritativní země z východu, která se k nám chová nepřátelsky.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.