8. 9. 2020

Domy pro seniory v místě bydliště

Zatímco u škol nebo školek nikdo nepochybuje, že mají být dostupné v každé čtvrti, u domů pro seniory se historicky uvažovalo jinak. Senioři se tak dnes často musí za službou stěhovat přes celou Prahu. Znamená to pro ně zpřetrhat všechny své dosavadní vazby a také se třeba už nikdy nemuset dostat do ulic, kterými chodili celý život.

Naše radní Milena Johnová se zařekla, že novým standardem musí být nejen komunitní charakter služby, ale právě i místní dostupnost. Přesně proto jsme dneska podpořili 122 miliony korun vznik tří seniorských domovů městských částí – na Praze 11, v Praze 15 a v Petrovicích.Namísto obřích a neosobních domovů chceme po Praze budovat pro seniory malá domácká zařízení. Aby ti, kteří ani přes podporu nebudou moci zůstat ve svém bytě, měli zajištěné příjemné místo k životu.Podle demografické analýzy, kterou jsme nechali vypracovat, bude takovou dlouhodobou lůžkovou péči potřebovat okolo 10 % seniorů starších 80 let. Ostatní by mohli s různou mírou podpory zůstat doma, přesně jak si většina lidí sama přeje.

Do cílového stavu je to ale ještě hodně dlouhá cesta. Praha má ve službách pro seniory obrovský deficit, zvykem bylo léta sypat peníze právě do velkých domovů a na komunitní a terénní služby zapomínat. Díky neúnavné práci naší Mileny a jejího týmu to teď konečně otáčíme. Moc si přejeme, aby se pečovatelská a další služby dostaly včas a spolehlivě ke všem, kdo je potřebují.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.